ประกาศ!!
แจ้งคิดค่าธรรมเนียมในการเติมเงินต่อรายการ
ช่องทางบัตร Truemoney


ประกาศให้ลูกค้าทุกท่านทราบว่า ตั้งแต่วันที่ 16 สิงหาคม 2562 เวลา 0.01 น.
เมื่อลูกค้าเติมเงินผ่านบัตร Truemoney เข้าแอพพลิเคชั่น MLive
ทางระบบจะมีการคิดค่าธรรมเนียมในการเติมเงินครั้งละ 15 บาท
(โดยจะหักเงินจากยอดเงินที่เติมเข้าไปทันที)
สืบเนื่องจากมีค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากช่องทางการเติมเงิน

ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
FB : MLiveFanClub
WinNine Pacific Pty Ltd Level 20, Zenith Center, 821 Pacific Hwy, Chatswood NSW 2067 Australia
Access step of the website
To start accessing this website (https://www.mlive.la/) The company assumes that you have accepted all personal policy as mentioned.