อันดับผู้เล่นที่มี Turnover มากที่สุด
วันที่ 10 ต.ค. 62
กดดูอันดับ
วันที่ 11 ต.ค. 62
กดดูอันดับ
วันที่ 12 ต.ค. 62
กดดูอันดับ
วันที่ 13 ต.ค. 62
กดดูอันดับ
วันที่ 14 ต.ค. 62
กดดูอันดับ
วันที่ 15 ต.ค. 62
กดดูอันดับ
วันที่ 16 ต.ค. 62
กดดูอันดับ
วันที่ 17 ต.ค. 62
กดดูอันดับ
KaoKae, “Play Everyday,
Get Rich Everyday!”

Rewards of cash 2,000 Baht and 900,000 Coupons
Event Duration
10th October 2019 (12.00) – 19th October 2019 (23.59)
Event Detail
- The players with the most "Turnover"
amounts each day in the top 3
will be eligible for rewards.

- The player with the most number
of turnover sessions ranked within the event
duration will receive a special reward.
Additional Condition
- Top players must predict results in the game
"Golden Chance Lotto" (Gold number lottery)
at minimum 1 number or more within the event period.
(No need to predict the correct result,
it is considered conditional.)

- In case of finding that the player has played 2 "IDX"
and performed the "Turnover" balance of various conditions
for the benefit, the team will ask to disqualify
the reward from the event.
Event Rewards
1st – 3rd Place, receive 30,000 Coupons
Special Reward, receive cash of 2,000 Baht

Total rewards of cash 2,000 Baht
and 900,000 Coupons


Reward Receiving Conditions
- The players that are ranked 1-3
must have "Turnover" 1,000,000 coupons or more.
(If 1-3 ranked players do not have 1,000,000 turnover
but reached 500,000 coupons will receive 20,000 coupons)
- The player that receive a special reward
must have a balance. "Turnover" minimum 10M.
Remarks
- This event does not participate in terms
of event ranking, positions 1-10 and positions
1-15 of each month of the old VJ contract.
- Users or VJs that have received cash awards
must contact to receive the award
within 5 working days after the event ends.
- Announcement of results and awarding
within 5 working days after the end of event.
- In case of server maintenance or another reason
causing players cannot be online during event holding,
event still ends as it was.
- We reserve the right to change the event details
without prior notice.
- The staff’s decision is final.
- Rewards will be referred from ranking that
update on the last day of event.
- Time mainly based on server.
- For more infomation , problem report or receive event rewards
please contact : @luckygames or Facebook : @luckygamesmlive
WinNine Pacific Pty Ltd Level 20, Zenith Center, 821 Pacific Hwy, Chatswood NSW 2067 Australia