ไฮโล เล่นเยอะรวยแยะ!!
แจกรางวัลรวม 750,000 คูปอง
ระยะเวลากิจกรรม
11 ธ.ค. 2562 (15.00น.) – 20 ธ.ค. 2562 (23.59น.)
รายละเอียดกิจกรรม
ผู้เล่นที่มียอด Turnover มากที่สุด
ในระยะเวลากิจกรรม 10 อันดับแรก จะมีสิทธิได้รับรางวัล
เงื่อนไขเพิ่มเติม
- กรณีตรวจสอบแล้วพบว่าผู้เล่นมีการเล่น 2 IDX
และทำการปั้มยอด Turnover หริอ เงื่อนไขต่างๆ
เพื่อหวังผลประโยชน์ ทางทีมงานจะขอตัดสิทธิ์การได้รับรางวัลจากกิจกรรม
รางวัลกิจกรรม
อันดับที่ 1 รับรางวัล 200,000 คูปอง
อันดับที่ 2 รับรางวัล 150,000 คูปอง
อันดับที่ 3 รับรางวัล 100,000 คูปอง
อันดับที่ 4-10 รับรางวัล 50,000 คูปอง

รางวัลรวม 750,000 คูปอง

เงื่อนไขการรับรางวัล
ผู้เล่นที่ติดอันดับ 1-3 ต้องมียอด Turnover 8M ขึ้นไป
(หากผู้เล่นอันดับ 1-3 มียอด Turnover ไม่ครบ 8M
แต่ถึง 5M จะได้รับรางวัลเท่ากับอันดับ4-5)

ผู้เล่นที่ติดอันดับ 4-5 ต้องมียอด Turnover 5M ขึ้นไป
(หากผู้เล่นอันดับ 1-10 มียอด Turnover ไม่ครบ 5M
แต่ถึง 2M จะได้รับรางวัล 30k)
หมายเหตุ
- กิจกรรมนี้ไม่เข้าร่วมเงื่อนไขติดอันดับกิจกรรมอันดับที่ 1-10
และ อันดับที่ 1-15 แต่ละเดือนของวีเจสัญญาเก่า
- ผู้เล่นหรือวีเจที่ได้รับรางวัลเงินสด จะต้องติดต่อขอรับรางวัล
ภายใน 5 วันทำการหลังจากจบกิจกรรม
หากไม่ติดต่อมาตามระยะเวลาที่กำหนดจะถูกตัดสิทธิ์
- ประกาศผลกิจกรรมและแอดรางวัลภายใน 5 วันทำการ หลังจบกิจกรรม
- กิจกรรมใดที่จัดอยู่ในช่วงเวลาปิดเซิร์ฟเวอร์หรือเหตุใดๆ
ที่ทำให้ไม่สามารถออนไลน์ได้จะยึดเวลาจบกิจกรรมตามเดิม
- ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดกิจกรรม
โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
- คำตัดสินของทีมงานถือว่าเป็นที่สิ้นสุด
- อันดับรางวัลจะอ้างอิงจากแรงค์อันดับที่อัพเดทในวันสุดท้ายที่จบกิจกรรมเท่านั้น
- เวลาอ้างอิงตามเวลาของระบบเป็นหลัก
สอบถามข้อมูล,แจ้งปัญหา หรือ ติดต่อขอรับรางวัล
กรุณาติดต่อ LINE : @luckygames
หรือ Facebook : @luckygamesmlive
WinNine Pacific Pty Ltd Level 20, Zenith Center, 821 Pacific Hwy, Chatswood NSW 2067 Australia