น้ำเต้าปูปลา เกมพื้นบ้านคนไทย
ร่วมชิงรางวัล 850,000 คูปอง
ระยะเวลากิจกรรม
27 ธ.ค. 2562 (18.00น.) – 5 ม.ค. 2563 (23.59น.)
รายละเอียดกิจกรรม
ผู้เล่นที่มียอด Turnover มากที่สุด 10 อันดับแรก จะมีสิทธิได้รับรางวัล
เงื่อนไขเพิ่มเติม
1. ช่องเดี่ยวห้ามลงเดิมพันเกิน 2 ช่อง
หากลงเกินระบบจะไม่นับคะแนน
รางวัลกิจกรรม
อันดับที่ 1 รับรางวัล 300,000 คูปอง
อันดับที่ 2 รับรางวัล 200,000 คูปอง
อันดับที่ 3 รับรางวัล 100,000 คูปอง
อันดับที่ 4-5 รับรางวัล 50,000 คูปอง
อันดับที่ 6-10 รับรางวัล 30,000 คูปอง

รางวัลรวมมูลค่า 850,000 คูปอง

เงื่อนไขการรับรางวัล
ผู้เล่นที่ติดอันดับ 1-3 ต้องมียอด Turnover 20M ขึ้นไป
(หากผู้เล่นอันดับ 1-3 มียอด Turnover ไม่ครบ 20M
แต่ถึง 15M จะได้รับรางวัลเท่ากับอันดับ4-5)

ผู้เล่นที่ติดอันดับ 4-5 ต้องมียอด Turnover 15M ขึ้นไป
(หากผู้เล่นอันดับ 4-5 มียอด Turnover ไม่ครบ 15M
แต่ถึง 5M จะได้รับรางวัลเท่ากับอันดับ6-10)

ผู้เล่นที่ติดอันดับ 6-10 ต้องมียอด Turnover 5M ขึ้นไป
(หากผู้เล่นอันดับ 1-10 มียอด Turnover ไม่ครบ 5M
แต่ถึง 4M จะได้รับรางวัล 20,000 คูปอง)
หมายเหตุ
- กิจกรรมนี้ไม่เข้าร่วมเงื่อนไขติดอันดับกิจกรรมอันดับที่ 1-10
และ อันดับที่ 1-15 แต่ละเดือนของวีเจสัญญเก่า
- ผู้เล่นหรือวีเจที่ได้รับรางวัลเงินสด จะต้องติดต่อขอรับรางวัล
ภายใน 5 วันทำการหลังจากจบกิจกรรม
หากไม่ติดต่อมาตามระยะเวลาที่กำหนดจะถูกตัดสิทธิ์
- ประกาศผลกิจกรรมและแอดรางวัลภายใน 5 วันทำการ หลังจบกิจกรรม
- กิจกรรมใดที่จัดอยู่ในช่วงเวลาปิดเซิร์ฟเวอร์หรือเหตุใดๆ
ที่ทำให้ไม่สามารถออนไลน์ได้จะยึดเวลาจบกิจกรรมตามเดิม
- ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดกิจกรรม
โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
- คำตัดสินของทีมงานถือว่าเป็นที่สิ้นสุด
- อันดับรางวัลจะอ้างอิงจากแรงค์อันดับที่อัพเดทในวันสุดท้ายที่จบกิจกรรมเท่านั้น
- เวลาอ้างอิงตามเวลาของระบบเป็นหลัก
สอบถามข้อมูล,แจ้งปัญหา หรือ ติดต่อขอรับรางวัล
กรุณาติดต่อ LINE : @luckygames
หรือ Facebook : @luckygamesmlive
WinNine Pacific Pty Ltd Level 20, Zenith Center, 821 Pacific Hwy, Chatswood NSW 2067 Australia