อันดับวีเจที่สะสมเวลาไลฟ์มากที่สุด

68027720
แหย่เสียว💦แฉะ
65650872
NⒿ❹Ⓟ🎖เขี่ย🐚🎖
51755301
[DIY]Aonny🎀

กดดูอันดับกิจกรรม


2 Days Sexy Session!
ระยะเวลากิจกรรม
15 ก.พ. 63 (00.00น.) - 16 ก.พ. 63 (23.59น.)
รายละเอียดกิจกรรม
1. วีเจจะต้องกด “ลงทะเบียน” เพื่อเข้าร่วมกิจกรรม
2. วีเจที่สะสมเวลาไลฟ์มากที่สุดจะได้รับรางวัล
2. จะต้องไลฟ์ในวันที่ 15 ก.พ. 63 (00.00น.) - 16 ก.พ. 63 (23.59น.)
ทุกวัน / วันละ 2 ชม. ขึ้นไป
รางวัลพิเศษ
วีเจที่มีเวลาออนไลน์สะสมมากกว่า 7 ชม.
ในช่วงเวลากิจกรรมจะได้รับรางวัล 5,000 คูปอง
รางวัลกิจกรรม
สะสมเวลาออนไลน์สูงที่สุด 3 อันดับแรกได้รับรางวัล
อันดับที่ 1 รับรางวัล 50,000 คูปอง
อันดับที่ 2 รับรางวัล 30,000 คูปอง
อันดับที่ 3 รับรางวัล 10,000 คูปอง
หมายเหตุ
- ในกรณีที่เวลาสะสมเท่ากันจะให้สิทธิ์วีเจที่มียอดสะสมของขวัญที่มากกว่า
- กรณีไลฟ์ไม่ครบ 2 ชม. ในวันที่กำหนดจะถูกตัดสิทธิ์การได้รับรางวัล
เช่น วีเจ A ไลฟ์วันที่ 1 จำนวน 5 ชม. 15 นาที
ไลฟ์วันที่ 2 จำนวน 1 ชม. 50 นาที
จะถูกตัดสิทธิ์การได้รับรางวัลเนื่องจากวันที่ 2 ไม่ครบ 2 ชม. ตามเงื่อนไข
แต่จะสามารถรับรางวัลพิเศษ 5,000 คูปองได้
- VJ RAnking ขอสงวนสิทธิ์ให้เฉพาะวีเจ Global เท่านั้น
- VJ ที่ร่วมกิจกรรมนับเฉพาะการจัดรายการและพูดคุยกับผู้เล่นเท่านั้น
ในกรณีนอน ส่องห้องเปล่าพื้น เพดาน จอดำหรือทำสิ่งไม่เหมาะสม
กับการจัดรายการจะถูกตัดสิทธิ์การได้รับรางวัล
- VJ ที่ไม่ทำตามเงื่อนไขที่กำหนดจะถูกตัดสิทธิในการรับรางวัลกิจกรรม
- กิจกรรมใดที่จัดอยู่ในช่วงเวลาปิดเซิร์ฟเวอร์หรือเหตุใดๆที่ทำให้
ไม่สามารถออนไลน์ได้จะยึดเวลาจบกิจกรรมตามเดิม
- ขอสงวนสิทธิ์ในเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
- การร่วมกิจกรรมและรับรางวัลต้องอยู่ภายใต้เงื่อนไขบริษัท
- เวลาอ้างอิงตามเวลาของ Server เป็นหลัก
- คำตัดสินของทีมงานถือว่าเป็นที่สิ้นสุด
WinNine Pacific Pty Ltd Level 20, Zenith Center, 821 Pacific Hwy, Chatswood NSW 2067 Australia