อันดับ User ที่ได้คะแนนมากที่สุด

67752116
😈💜🍺Asoon💜👿
61540006
ฟ้าทะลายโจร
61174679
n_n💞

กดดูอันดับกิจกรรม

Celeb Room แตกยับๆรับคะแนน X 5
ยูสเซอร์ที่มีคะแนนมากที่สุดรับรางวัลตามที่กำหนด
ระยะเวลากิจกรรม
27 มี.ค. 2563 (12.00น.) – 2 เม.ย. 2563 (23.59)


Celeb Star
ราคา 20 คูปอง

รายละเอียดกิจกรรม
1.ยูสเซอร์ที่ได้คะแนนสะสมสูงสุดได้รับรางวัลตามที่กำหนด
2.ส่งของขวัญที่กำหนดแตก 500 เท่าจะได้รับ 1 คะแนน
แต่ถ้าแตก 500 เท่าในห้องวีเจที่อยู่ใน Tab Celeb รับ 5 คะแนน
3.ต้องส่งของขวัญให้วีเจที่กำลังไลฟ์อยู่เท่านั้น
4.ต้องมีคะแนนสะสมอย่างน้อย 30 คะแนนจึงมีสิทธิได้รับรางวัล

คะแนนที่ได้รับ
วีเจ Tab Celeb 5 คะแนน
วีเจที่ไม่ได้อยู่ใน Tab Celeb 1 คะแนน
ยูสเซอร์ที่มีคะแนนมากที่สุด
จะได้รับรางวัล

อันดับที่ 1 รางวัล 100,000 คูปอง
อันดับที่ 2 รางวัล 50,000 คูปอง
อันดับที่ 3 รางวัล 30,000 คูปอง
หมายเหตุ
- หากมีเจตนาทุจริตหรือแจ้งรับรางวัลเท็จจะถูกลงโทษตามความเหมาะสม
- ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
- ขอสงวนสิทธิ์เฉพาะยูสเซอร์เท่านั้น
- ทีมงานจะตรวจสอบและส่งรางวัลให้ภายใน 5 วันทำการหลังจบกิจกรรม
- กิจกรรมใดที่จัดอยู่ในช่วงเวลาปิดเซิร์ฟเวอร์หรือเหตุใดๆที่ทำให้ไม่สามารถออนไลน์ได้
จะยึดเวลาจบกิจกรรมตามเดิม
- เวลาอ้างอิงตามเวลาของ Server เป็นหลัก
- คำตัดสินของทีมงานถือว่าเป็นที่สิ้นสุด
WinNine Pacific Pty Ltd Level 20, Zenith Center, 821 Pacific Hwy, Chatswood NSW 2067 Australia