อันดับวีเจที่ได้รับ " Sard Seaw "มากที่สุด

51755301
🎀Aonny🎀
50208325
(77)lookpaddd
53462222
🅒➋➒🅧 Gring


อันดับยูสที่ส่ง " Sard Seaw "มากที่สุด

68025729
โอ๊ะเอ๋ว🍧
68158297
S.ongHoy
69750597
Kong Anurak
กดดูอันดับเพิ่มเติม

สาดดดดด….พาเสียว
สงกรานต์นี้ไม่เหงา เพราะหนูจะพาพี่ๆ
ไปสาดดดดด จนเสียวไปทั้งวงการเลยค่ะพี่ขา
ระยะเวลากิจกรรม
13 เมษายน 2563 (15.00 น.) - 17 เมษายน 2563 (22.00 น.)
ของขวัญกิจกรรม

Sard Seaw
50 คูปอง

รายละเอียดกิจกรรม
1.วีเจที่สะสมของขวัญมากที่สุดจะได้รับรางวัล
2.วีเจสามารถที่จะแต่งตัวตามตีมงานสงกรานต์ หรือเทรนด์เซ็กซี่คลายร้อน
เอาใจยูสเซอร์ที่รอสาดด กันให้เต็มที่
3.เมื่อของขวัญแจ็คพอตแตก วีเจสามารถที่จะทำท่า สั่น / ฟีลลิ่งหนาว
เพราะถูกสาด ได้ตามความต้องการ
4.ตลอดทั้งกิจกรรมจะต้องมียอดของขวัญที่ 25,000 ชิ้นขึ้นไป
ถึงจะมีสิทธิ์รับของรางวัล
รางวัลวีเจ
วีเจที่สะสมของขวัญมากที่สุดจะได้รับรางวัล
อันดับที่ 1 รางวัล 1,500 บาท
อันดับที่ 2 รางวัล 500 บาท
อันดับที่ 3 - 4 รางวัล 30,000 คูปอง
รางวัลยูสเซอร์
ยูสเซอร์ที่สงของขวัญมากที่สุดจะได้รับรางวัล
อันดับที่ 1 รางวัล 80,000 คูปอง
อันดับที่ 2 รางวัล 50,000 คูปอง
อันดับที่ 3 รางวัล 30,000 คูปอง
หมายเหตุ
- VJ ที่ร่วมกิจกรรมจะต้องออนไลน์ในช่วงเวลากิจกรรมอย่างน้อย 6 ชั่วโมง
- VJ ranking ขอสงวนสิทธิ์ให้เฉพาะวีเจ Global ไทย เท่านั้น
- User Ranking ที่ส่งของขวัญขอสงวนสิทธิ์ไม่ให้วีเจที่เซ็นสัญญาเข้าร่วมกิจกรรม
- วีเจที่ไม่ทำตามเงื่อนไขที่กำหนดจะถูกตัดสิทธิ์ในการรับรางวัลกิจกรรม
- วีเจที่ร่วมกิจกรรมนับเฉพาะการจัดรายการและพูดคุยกับผู้เล่นเท่านั้นในกรณีนอน
ส่องห้องเปล่า พื้น เพดาน จอดำ
หรือทำสิ่งไม่เหมาะสมจะถูกตัดสิทธิ์การได้รับรางวัล
- VJ ที่ไม่ทำตามเงื่อนไขที่กำหนดจะถูกตัดสิทธิ์ในการรับรางวัลกิจกรรม
- วีเจที่เข้าร่วมกิจกรรมจะต้องยินยอมให้บริษัทฯนำภาพที่โพสต์ร่วมกิจกรรมนี้
ไปใช้ในกิจกรรมทางการตลาดได้
- ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
- การร่วมกิจกรรมและรับรางวัลต้องอยู่ภายใต้เงื่อนไขบริษัท
- เวลาอ้างอิงตามเวลาของ Sever เป็นหลัก
- คำตัดสินของทีมงานถือว่าเป็นอันสิ้นสุด
WinNine Pacific Pty Ltd Level 20, Zenith Center, 821 Pacific Hwy, Chatswood NSW 2067 Australia