อันดับวีเจที่ได้รับ " Super Celeb "มากที่สุด

53734969
[555]September
50658178
[𝐂❷❾]ญ~ใหม่💃
53439811
[555]vjกระเเตcl
กดดูอันดับเพิ่มเติม

Super Celeb
จัดใหญ่ให้เซเลปดาวเด่น ยิ่งส่งยิ่งปัง ยิ่งรับยิ่งได้
ระยะเวลากิจกรรม
24 เม.ย. 63 (18.00) - 29 เม.ย. 63 (22.00)
รายละเอียดกิจกรรม


Super Celeb 1,000 คูปอง หมวด Partner
คูปองที่วีเจได้จากของขวัญ 300 คูปอง


วีเจที่ได้รับของขวัญ Super Celeb มากที่สุดตามเงื่อนไขจะได้รางวัล
โดยยิ่งมียอดส่งของขวัญกิจกรรมมากจะยิ่งได้รับรางวัลมากดังนี้

อันดับ 1 รางวัลเงินสดคิดจากรายได้ 10% จากยอดส่งคิดเป็นเงินบาท
อันดับ 2 รางวัลเงินสดคิดจากรายได้ 3% จากยอดส่งคิดเป็นเงินบาท
อันดับ 3 รางวัลเงินสดคิดจากรายได้ 2% จากยอดส่งคิดเป็นเงินบาท
อันดับ 4 รางวัลเงินสดคิดจากรายได้ 2% จากยอดส่งคิดเป็นเงินบาท
อันดับ 5 รางวัลเงินสดคิดจากรายได้ 1% จากยอดส่งคิดเป็นเงินบาท
อันดับ 6 รางวัลเงินสดคิดจากรายได้ 1% จากยอดส่งคิดเป็นเงินบาท
อันดับ 7 รางวัลเงินสดคิดจากรายได้ 1% จากยอดส่งคิดเป็นเงินบาท

รางวัลพิเศษ LuckyDraw
- สุ่มผู้เล่นผู้โชคดีที่ร่วมกิจกรรม
ตามเงื่อนไขส่งของขวัญกิจกรรมให้วีเจเกิน 50 ชิ้น ขึ้นไป
จำนวน 1 ท่าน ได้รับรางวัล 100,000 คูปอง
หมายเหตุ
- VJ ที่ร่วมกิจกรรมจะต้องมีเวลาออนไลน์สะสม 4 ชั่วโมงขึ้นไป
- จะต้องมียอดรวมของขวัญทั้งหมดในช่วงเวลากิจกรรม ขั้นต่ำ 300 ชิ้นขึ้นไป
หากไม่ถึงตามที่กำหนดผู้ร่วมกิจกรรมทั้งหมดจะไม่ได้รับรางวัลใดๆ
- VJ ranking ขอสงวนสิทธิ์เฉพาะวีเจที่เซ็นสัญญาเท่านั้น
- User ranking ที่ส่งของขวัญ ขอสงวนสิทธิไม่ให้วีเจที่เซ็นสัญญาเข้าร่วมกิจกรรม
- นับเฉพาะการจัดรายการและพูดคุยกับผู้เล่นเท่านั้น
ในกรณีนอน ส่องห้องเปล่า พื้น เพดาน จอดำ
- ขอสงวนสิทธิ์ไม่ให้วีเจ Global และวีเจต่างประเทศเข้าร่วม
หรือทำสิ่งไม่เหมาะสมกับการจัดรายการ จะถูกตัดสิทธิ์การได้รับรางวัล
- วีเจที่ร่วมกิจกรรมจะต้องยินยอมให้บริษัทฯนำภาพที่โพสต์ร่วมกิจกรรมนี้
ไปใช้ในกิจกรรมทางการตลาดได้
โดยจะไม่กล่าวอ้างเพื่อเรียกร้องสิทธิ ค่าตอบแทน และค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น
- ประกาศผลกิจกรรมภายใน 5 วันทำการ หลังจบกิจกรรม
- ขอสงวนสิทธิ์ในเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
- การร่วมกิจกรรมและรับรางวัลต้องอยู่ภายใต้เงื่อนไขบริษัท
- เวลาอ้างอิงตามเวลาของ Server เป็นหลัก
- คำตัดสินของทีมงานถือว่าเป็นที่สิ้นสุด
WinNine Pacific Pty Ltd Level 20, Zenith Center, 821 Pacific Hwy, Chatswood NSW 2067 Australia