ปั่นแปะ คลายร้อนรับล้าน
แจกรางวัลรวม 1,450,000 คูปอง!! และ 17,500 Star points
ระยะเวลากิจกรรม
28 เม.ย. 2563 (18.00น.) – 7 พ.ค. 2563 (23.59น.)
รายละเอียดกิจกรรม
ผู้เล่นทีมี Turnover มากที่สุดภายในระยะเวลากิจกรรม
30 อันดับแรก จะมีสิทธิ์ได้รับรางวัล


คลิก เพื่อไปแลกของรางวัล Star Point

เงื่อนไขเพิ่มเติม
กรณีตรวจสอบแล้วพบว่าผู้เล่นมีการเล่น 2 IDX
และทำการปั้มยอด Turnover หริอ เงื่อนไขต่างๆ
เพื่อหวังผลประโยชน์ ทางทีมงานจะขอตัดสิทธิ์การได้รับรางวัลจากกิจกรรม
รางวัลกิจกรรม
อันดับ 1 รับรางวัล 300,000 คูปอง 5,000 Star Point
อันดับ 2 รับรางวัล 200,000 คูปอง 3,000 Star Point
อันดับ 3 รับรางวัล 100,000 คูปอง 1,000 Star Point
อันดับ 4-10 รับรางวัล 50,000 คูปอง 500 Star Point
อันดับ 11-30 รับรางวัล 5,000 คูปอง 250 Star Point

รางวัลพิเศษ ผู้ที่มียอด TurnOver 35 M
จะได้รับเงินรางวัลพิเศษเพิ่มอีก 400,000 คูปอง
(จำกัดเฉพาะอันดับแรกเท่านั้น )

รางวัลรวม 1,450,000 คูปอง
และ 17,500 Star points


เงื่อนไขการรับรางวัล
ผู้เล่นที่ติดอันดับ 1-3 ต้องมียอด Turnover 10M ขึ้นไป
(หากผู้เล่นอันดับ 1-3 มียอด Turnover ไม่ครบ แต่ถึง 3M
จะได้รับรางวัล50,000 คูปองและ 500 Star Point

ผู้เล่นที่ติดอันดับ 4-10 ต้องมียอด Turnover 3M ขึ้นไป
(หากผู้เล่นอันดับ 1-10 มียอด Turnover ไม่ครบ แต่ถึง 2M
จะได้รับรางวัล 15,000 คูปองและ 250 Star Point)

ผู้เล่นที่ติดอันดับ 11-30 ต้องมียอด Turnover 600K ขึ้นไป
(หากผู้เล่นอันดับ 1-30 มียอด Turnover ไม่ครบ แต่ถึง 600 Kขึ้นไป
จะได้รับ 5,000 คูปองและ 250 Star Point)

กิจกรรมนี้ร่วมกิจกรรมพิเศษ
The Master of Honor คลิก
หมายเหตุ
- สำหรับยูสเซอร์อื่นๆ ที่ไม่ใช่ยูสเซอร์ ของประเทศไทย ของรางวัลจะถูก แปลงค่าจาก
ของรางวัลสู่ ค่าเงินบาท เป็น USD หรือ คูปอง โดยอัตโนมัติ
- กิจกรรมนี้ไม่เข้าร่วมเงื่อนไขติดอันดับกิจกรรมอันดับที่ 1-10
และ อันดับที่ 1-15 แต่ละเดือนของวีเจสัญญาเก่า
- ผู้เล่นหรือวีเจที่ได้รับรางวัลเงินสด จะต้องติดต่อขอรับรางวัล
ภายใน 5 วันทำการหลังจากจบกิจกรรม
หากไม่ติดต่อมาตามระยะเวลาที่กำหนดจะถูกตัดสิทธิ์
- ประกาศผลกิจกรรมและแอดรางวัลภายใน 5 วันทำการ หลังจบกิจกรรม
- กิจกรรมใดที่จัดอยู่ในช่วงเวลาปิดเซิร์ฟเวอร์หรือเหตุใดๆ
ที่ทำให้ไม่สามารถออนไลน์ได้จะยึดเวลาจบกิจกรรมตามเดิม
- ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดกิจกรรม
โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
- คำตัดสินของทีมงานถือว่าเป็นที่สิ้นสุด
- อันดับรางวัลจะอ้างอิงจากแรงค์อันดับ
ที่อัพเดทในวันสุดท้ายที่จบกิจกรรมเท่านั้น
- เวลาอ้างอิงตามเวลาของระบบเป็นหลัก
สอบถามข้อมูล,แจ้งปัญหา หรือ ติดต่อขอรับรางวัล
กรุณาติดต่อ LINE : @luckygames
หรือ Facebook : @luckygamesmlive
WinNine Pacific Pty Ltd Level 20, Zenith Center, 821 Pacific Hwy, Chatswood NSW 2067 Australia