อันดับ วีเจที่ได้รับ "Celeb"มากที่สุด

53552516
[555]peemai🐭💕
53734969
[555]September
54047194
[555]aineeye


อันดับ User ที่ส่ง "Celeb" มากที่สุด

53196548
พี่เอ้
65954658
☀︎︎𝚂𝙰𝙽𝙹𝙸☀︎
53711035
🍀PIKΛᄃΉЦ🍀
กดดูอันดับเพิ่มเติม

CELEB Gift Challenge!
วีเจ Celeb ที่ได้รับของขวัญ Celeb Newbie มากที่สุด
รับรางวัลตามที่กำหนด
ระยะเวลากิจกรรม
30 เม.ย. 2563 (12.00น.) - 7 พ.ค. 2563 (23.00น.)
ของขวัญกิจกรรม

Celeb
ราคา 20 คูปอง
รางวัลกิจกรรม
วีเจ Celeb ที่สะสมของขวัญมากที่สุด
จะได้รับรางวัล
อันดับ 1 รางวัล 1,000 บาท
อันดับ 2 รางวัล 500 บาท
อันดับที่ 3 - 5 รางวัล 30,000 คูปอง
รายละเอียดกิจกรรม
1. วีเจ Celeb ทีได้ของขวัญมากที่สุดในช่วงเวลากิจกรรม
จะได้รับรางวัลอันดับตามที่กำหนด
2. ตลอดทั้งกิจกรรมจะต้องมีของขวัญรวมทั้งกิจกรรม
20,000 ชิ้นขึ้นไปวีเจถึงจะมีสิทธิ์รับรางวัล

รางวัลยูสเซอร์
ยูสเซอร์ที่ส่งของขวัญมากที่สุด
จะได้รับรางวัล

อันดับ 1 รางวัล 80,000 คูปอง + Royal crown 5 วัน
อันดับ 2 รางวัล 50,000 คูปอง + Royal crown 3 วัน
อันดับ 3 รางวัล 30,000 คูปอง

รวมรางวัล
1,500 บาท + 250,000 คูปอง
หมายเหตุ
- VJ ที่ร่วมกิจกรรมจะต้องออนไลน์ในช่วงเวลากิจกรรมอย่างน้อย 6 ชั่วโมง
- วีเจที่เข้าร่วมกิจกรรมขอสงวนสิทธิ์ให้เฉพาะ VJ Celeb ที่ลงทะเบียนแล้วเท่านั้น
- User Ranking ที่ส่งของขวัญขอสงวนสิทธิ์ไม่ให้วีเจที่เซ็นสัญญาเข้าร่วมกิจกรรม
- วีเจที่ไม่ทำตามเงื่อนไขที่กำหนดจะถูกตัดสิทธิ์ในการรับรางวัลกิจกรรม
- วีเจที่ร่วมกิจกรรมนับเฉพาะการจัดรายการและพูดคุยกับผู้เล่นเท่านั้นในกรณีนอน
ส่องห้องเปล่า พื้น เพดาน จอดำ หรือทำสิ่งไม่เหมาะสมจะถูกตัดสิทธิ์การได้รับรางวัล
- วีเจที่เข้าร่วมกิจกรรมจะต้องยินยอมให้บริษัทฯนำภาพที่โพสต์ร่วมกิจกรรมนี้
ไปใช้ในกิจกรรมทางการตลาดได้
- ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
- การร่วมกิจกรรมและรับรางวัลต้องอยู่ภายใต้เงื่อนไขบริษัท
- เวลาอ้างอิงตามเวลาของ Sever เป็นหลัก
- คำตัดสินของทีมงานถือว่าเป็นอันสิ้นสุด
WinNine Pacific Pty Ltd Level 20, Zenith Center, 821 Pacific Hwy, Chatswood NSW 2067 Australia