Luckygames แจกพิเศษ 5 เกมเด็ด เฉพาะ VJ
(สงวนสิทธิ์ให้เฉพาะ VJ ที่มีสัญญาเท่านั้น)
ระยะเวลากิจกรรม
21 พฤษภาคม (18.00 น.) – 1 มิถุนายน 2563 (23.59 น.)
รายละเอียดกิจกรรม
Slot machine
วีเจ ที่มีรอบการเล่นเกม Slot machine มากที่สุด
ภายในระยะเวลากิจกรรม 5 อันดับแรก จะได้รับรางวัล

Pirate King
วีเจ ที่มีรอบการเล่นเกม Pirate King มากที่สุด
ภายในระยะเวลากิจกรรม 5 อันดับแรก จะได้รับรางวัล

Pirate machine
วีเจ ที่มีรอบการเล่นเกม pirate machine มากที่สุด
ภายในระยะเวลากิจกรรม 5 อันดับแรก จะได้รับรางวัล

High-low
วีเจ ที่มีรอบการเล่นเกม High-low มากที่สุด
ภายในระยะเวลากิจกรรม 5 อันดับแรก จะได้รับรางวัล

New Baccarat
วีเจ ที่มีรอบการเล่นเกม New Baccarat มากที่สุด
ภายในระยะเวลากิจกรรม 5 อันดับแรก จะได้รับรางวัล

รางวัลกิจกรรม
Slot machine
อันดับ 1 รับรางวัล 100,000 คูปอง
อันดับ 2 รับรางวัล 50,000 คูปอง
อันดับ 3 – 5 รับรางวัล 20,000 คูปอง
รางวัลพิเศษอันดับละ 50,000 คูปอง

Pirate King
อันดับ 1 รับรางวัล 100,000 คูปอง
อันดับ 2 รับรางวัล 50,000 คูปอง
อันดับ 3 – 5 รับรางวัล 20,000 คูปอง
รางวัลพิเศษอันดับละ 50,000 คูปอง

Pirate machine
อันดับ 1 รับรางวัล 100,000 คูปอง
อันดับ 2 รับรางวัล 50,000 คูปอง
อันดับ 3 – 5 รับรางวัล 20,000 คูปอง
รางวัลพิเศษอันดับละ 50,000 คูปอง

High-low
อันดับ 1 รับรางวัล 100,000 คูปอง
อันดับ 2 รับรางวัล 50,000 คูปอง
อันดับ 3 – 5 รับรางวัล 20,000 คูปอง
รางวัลพิเศษอันดับละ 50,000 คูปอง

New Baccarat
อันดับ 1 รับรางวัล 100,000 คูปอง
อันดับ 2 รับรางวัล 50,000 คูปอง
อันดับ 3 – 5 รับรางวัล 20,000 คูปอง
รางวัลพิเศษอันดับละ 50,000 คูปอง

รางวัลรวม 1,050,000 คูปอง
รางวัลพิเศษ 1,250,000 คูปอง
รวมรางวัลทั้งหมด 2,300,000 คูปอง


เงื่อนไขการรับรางวัล
Slot machine
วีเจต้องมีจำนวนรอบการเล่น 2,000 รอบขึ้นไป
อันดับที่ 1 กรณีไม่ถึง 2,000 รอบ แต่เกิน 1,000 รอบจะได้รับ 50,000 คูปอง
อันดับที่ 2 กรณีไม่ถึง 2,000 รอบ แต่เกิน 1,000 รอบจะได้รับ 25,000 คูปอง
อันดับที่ 3-5 กรณีไม่ถึง 2,000 รอบ แต่เกิน 1,000 รอบจะได้รับ 10,000 คูปอง
รางวัลพิเศษ วีเจที่มีจำนวนรอบการเล่นถึง 10,000 รอบ จะได้รับรางวัลเพิ่ม 50,000 คูปอง

Pirate King
วีเจต้องมีจำนวนรอบการเล่น 2,000 รอบขึ้นไป
อันดับที่ 1 กรณีไม่ถึง 2,000 รอบ แต่เกิน 1,000 รอบจะได้รับ 50,000 คูปอง
อันดับที่ 2 กรณีไม่ถึง 2,000 รอบ แต่เกิน 1,000 รอบจะได้รับ 25,000 คูปอง
อันดับที่ 3-5 กรณีไม่ถึง 2,000 รอบ แต่เกิน 1,000 รอบจะได้รับ 10,000 คูปอง
รางวัลพิเศษ วีเจที่มีจำนวนรอบการเล่นถึง 10,000 รอบ จะได้รับรางวัลเพิ่ม 50,000 คูปอง

Pirate machine
วีเจต้องมีจำนวนรอบการเล่น 2,000 รอบขึ้นไป
อันดับที่ 1 กรณีไม่ถึง 2,000 รอบ แต่เกิน 1,000 รอบจะได้รับ 50,000 คูปอง
อันดับที่ 2 กรณีไม่ถึง 2,000 รอบ แต่เกิน 1,000 รอบจะได้รับ 25,000 คูปอง
อันดับที่ 3-5 กรณีไม่ถึง 2,000 รอบ แต่เกิน 1,000 รอบจะได้รับ 10,000 คูปอง
รางวัลพิเศษ วีเจที่มีจำนวนรอบการเล่นถึง 10,000 รอบ จะได้รับรางวัลเพิ่ม 50,000 คูปอง

High-low
วีเจต้องมีจำนวนรอบการเล่น 2,000 รอบขึ้นไป
อันดับที่ 1 กรณีไม่ถึง 2,000 รอบ แต่เกิน 1,000 รอบจะได้รับ 50,000 คูปอง
อันดับที่ 2 กรณีไม่ถึง 2,000 รอบ แต่เกิน 1,000 รอบจะได้รับ 25,000 คูปอง
อันดับที่ 3-5 กรณีไม่ถึง 2,000 รอบ แต่เกิน 1,000 รอบจะได้รับ 10,000 คูปอง
รางวัลพิเศษ วีเจที่มีจำนวนรอบการเล่นถึง 10,000 รอบ จะได้รับรางวัลเพิ่ม 50,000 คูปอง

New Baccarat
วีเจต้องมีจำนวนรอบการเล่น 1,000 รอบขึ้นไป
อันดับที่ 1 กรณีไม่ถึง 1,000 รอบ แต่เกิน 500 รอบจะได้รับ 50,000 คูปอง
อันดับที่ 2 กรณีไม่ถึง 1,000 รอบ แต่เกิน 500 รอบจะได้รับ 25,000 คูปอง
อันดับที่ 3-5 กรณีไม่ถึง 1,000 รอบ แต่เกิน 500 รอบจะได้รับ10,000 คูปอง
รางวัลพิเศษ วีเจที่มีจำนวนรอบการเล่นถึง 10,000 รอบ จะได้รับรางวัลเพิ่ม 50,000 คูปอง
หมายเหตุ : ผู้เล่นที่ทำการเดิมพัน Banker[เจ้ามือ] และ Player[ผู้เล่น]
ในตาเดียวกันจะไม่นับยอดรอบนั้น

เงื่อนไขเพิ่มเติม
(ในแต่ละเกมหากมีวีเจร่วมกิจกรรมไม่ถึง 10 คน จะถือว่าเป็น โมฆะ)
หมายเหตุ
- VJ ranking ขอสงวนสิทธิ์ให้เฉพาะวีเจที่มีสัญญาเท่านั้น
- VJ จะต้องมียอดสะสมรวม MDoll ทั้งหมด 50 ชิ้นขึ้นไป
ของเดือนที่ผ่านมา จึงจะร่วมกิจกรรมได้
- สำหรับยูสเซอร์อื่นๆ ที่ไม่ใช่ยูสเซอร์ภายในประเทศไทย
รางวัล Ranking ที่ได้เป็น ค่าเงินบาท จะถูกเปลี่ยน
โดยจะคำนวณ เป็น คูปอง ให้โดยอัตโนมัติ
- กิจกรรมนี้ไม่เข้าร่วมเงื่อนไขติดอันดับกิจกรรมอันดับที่ 1-10
และ อันดับที่ 1-15 แต่ละเดือนของวีเจสัญญาเก่า
- ผู้เล่นหรือวีเจที่ได้รับรางวัลเงินสด จะต้องติดต่อขอรับรางวัล
ภายใน 5 วันทำการหลังจากจบกิจกรรม
หากไม่ติดต่อมาตามระยะเวลาที่กำหนดจะถูกตัดสิทธิ์
- ประกาศผลกิจกรรมและแอดรางวัลภายใน 5 วันทำการ หลังจบกิจกรรม
- กิจกรรมใดที่จัดอยู่ในช่วงเวลาปิดเซิร์ฟเวอร์หรือเหตุใดๆ
ที่ทำให้ไม่สามารถออนไลน์ได้จะยึดเวลาจบกิจกรรมตามเดิม
- ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดกิจกรรม
โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
- คำตัดสินของทีมงานถือว่าเป็นที่สิ้นสุด
- อันดับรางวัลจะอ้างอิงจากแรงค์อันดับที่อัพเดทในวันสุดท้ายที่จบกิจกรรมเท่านั้น
- เวลาอ้างอิงตามเวลาของระบบเป็นหลัก
สอบถามข้อมูล,แจ้งปัญหา หรือ ติดต่อขอรับรางวัล
กรุณาติดต่อ LINE : @luckygames
หรือ Facebook : @luckygamesmlive
WinNine Pacific Pty Ltd Level 20, Zenith Center, 821 Pacific Hwy, Chatswood NSW 2067 Australia