Live Day ไลฟ์เยอะได้เยอะ มว๊ากกกกกก!
ระยะเวลากิจกรรม
26 พ.ค. 63 (06:00 - 23:00น.)
รายละเอียดกิจกรรม
วีเจที่สะสมชั่วโมงไลฟ์ หรือคูปองครบตามที่กำหนดจะได้รับรางวัล
รางวัลพิเศษ
วีเจที่ออนไลน์เยอะที่สุด 5 อันดับแรก
รับเฟรมควีน 5 วัน
เงื่อนไขและรางวัลกิจกรรม

ไลฟ์ครบเวลา
ในช่วงเวลากิจกรรม (ชม.)
รับรางวัล
(คูปอง)
ได้รับคูปอง
จากยูสเซอร์ครบ
รับรางวัล
(คูปอง)
3 2,500 200,000 1,500
4 5,000 300,000 2,500
5 7,500 400,000 3,500
6 10,000 500,000 4,500
7 15,000 750,000 7,000
10 30,000 1,500,000 15,000
รวมรางวัล 70,000 2,000,000 20,000
2,500,000 30,000
รวมรางวัล 84,000

ตัวอย่าง
รางวัลเป็นการสะสมเมื่อถึงเงื่อนไขที่กำหนด
จะได้รับรางวัลของลำดับก่อนหน้าด้วย
เช่น วีเจ A ไลฟ์ครบ 7 ชม.
และวีเจ A ยังได้รับคูปองจากยูสเซอร์ 2,000,000 คูปองในขณะไลฟ์
จะได้รับรางวัลคูปองจากการไลฟ์ครบ 7 ชม. คือ
2,500 + 5,000 + 7,500 + 10,000 + 15,000 = 40,000 คูปอง
และได้รับรางวัลคูปองจากยอดสะสมคูปองที่ได้รับจากยูสเซอร์ คือ
1,500 + 2,500 + 3,500 + 4,500 + 7,000 + 15,000 + 20,000 = 54,000 คูปอง

รวมรางวัลที่วีเจได้รับ = 84,000 คูปอง

----------------------------------------------------

วีเจ B ไลฟ์ 1 ชม. 55 นาที
และได้รับคูปองจากยูสเซอร์ 2,000,000 คูปอง
จะไม่ได้รับรางวัลใดๆ เนื่องจากเวลาออนไลน์สะสมไม่ถึง 2 ชม.


หมายเหตุ
- ขอสงวนสิทธิ์ไม่ให้วีเจ Celeb เข้าร่วมกิจกรรม
- VJ ที่ร่วมกิจกรรมจะต้องมีเวลาออนไลน์สะสมอย่างน้อย 2 ชั่วโมงขึ้นไป
จึงจะมีสิทธิ์ได้รับรางวัล
- ขอสงวนสิทธิ์ให้เฉพาะวีเจที่เซ็นสัญญาเท่านั้น
- VJ ที่ร่วมกิจกรรมนับเฉพาะการจัดรายการและพูดคุยกับผู้เล่นเท่านั้น
ในกรณีนอน ส่องห้องเปล่าพื้น เพดาน จอดำหรือทำสิ่งไม่เหมาะสม
กับการจัดรายการจะถูกตัดสิทธิ์การได้รับรางวัล
- VJ ที่ไม่ทำตามเงื่อนไขที่กำหนดจะถูกตัดสิทธิในการรับรางวัลกิจกรรม
- กิจกรรมใดที่จัดอยู่ในช่วงเวลาปิดเซิร์ฟเวอร์หรือเหตุใดๆที่ทำให้
ไม่สามารถออนไลน์ได้จะยึดเวลาจบกิจกรรมตามเดิม
- ขอสงวนสิทธิ์ในเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
- การร่วมกิจกรรมและรับรางวัลต้องอยู่ภายใต้เงื่อนไขบริษัท
- เวลาอ้างอิงตามเวลาของ Server เป็นหลัก
- คำตัดสินของทีมงานถือว่าเป็นที่สิ้นสุด
Winnine Pacific Pty Ltd ,NSW Australia
การใช้งานเว็บไซต์
การเข้าใช้เว็บไซต์นี้ (https://www.mlive.la/) บริษัทฯ ถือว่า ท่านได้ยอมรับใน นโยบายข้อมูลส่วนบุคคล ทั้งหมดที่ระบุไว้