อันดับ VJ ที่ได้คะแนนมากที่สุดรอบที่ 1

53734969
[555]September
53222057
{555}ซีซี่celeb
53552516
[555]peemai🐭💕

กดดูอันดับเพิ่มเติม


อันดับ VJ ที่ได้คะแนนมากที่สุดรอบที่ 2

53734969
[555]September
53208505
[555]ลิดา
53552516
[555]peemai🐭💕

กดดูอันดับเพิ่มเติม


อันดับ VJ ที่ได้คะแนนมากที่สุดรอบที่ 3

53222057
{555}ซีซี่celeb
53734969
[555]September
53439811
[555]vjกระเเตcl

กดดูอันดับเพิ่มเติม


อันดับ VJ ที่ได้คะแนนมากที่สุดรอบที่ 4

53552516
[555]peemai🐭💕
53222057
{555}ซีซี่celeb
63076915
[𝐂❷❾]ying🍕

กดดูอันดับเพิ่มเติม


อันดับ User ที่ได้คะแนนมากที่สุด

62608070
ผัวหลวงเซฟ🤪
62688825
แพทย์​ฉลาม
56503695
แม่มาแล้ว

กดดูอันดับเพิ่มเติม

Celeb Live Show Champion
Event สุดปังจัดให้ใครเป็นเซเลปขาใหญ่อยากรู้มากัน
วีเจ Celeb ที่มีคะแนนสะสมมากที่สุด
ในแต่ละสัปดาห์ตามเงื่อนไขจะได้รับรางวัล
ระยะเวลากิจกรรม
รอบที่ 1 วันที่ 17 ก.ค. 63 (22:00น.) - 23 ก.ค. 63 (22:00น.)
รอบที่ 2 วันที่ 23 ก.ค. 63 (22:00น.) - 30 ก.ค. 63 (22:00น.)
รอบที่ 3 วันที่ 30 ก.ค. 63 (22:00น.) - 6 ส.ค. 63 (22:00น.)
รอบที่ 4 วันที่ 6 ส.ค 63 (22:00น.) - 13 ส.ค. 63 (22:00น.)

รายละเอียดกิจกรรม
1. วีเจ Celeb ที่ได้รับคะแนนมากที่สุดในแต่ละสัปดาห์จะได้รับรางวัล
2. วีเจที่มีสิทธิ์ได้รับรางวัลรายสัปดาห์จะต้องมี
ของขวัญ M Star สะสมต่อสัปดาห์อย่างน้อย 5 ชิ้นขึ้นไป
3. กรณีวีเจได้รับรางวัลรายสัปดาห์ แต่สะสม M Star
ไม่ครบ 5 ชิ้น ภายในช่วงเวลากิจกรรม
จะไม่ได้รับรางวัลรายสัปดาห์ และรางวัลกิจกรรมทั้งหมด

ของขวัญกิจกรรม ชื่อและราคา คะแนนกิจกรรม
M Celeb
28,000 Coupon
100 คะแนน
M Star
2,900 Coupon
10 คะแนน
จำนวนผู้ชมในห้องไลฟ์
ต้องเข้าชมอย่างน้อย 5 นาที 1 ไอดี นับ 1 ครั้ง / ต่อวัน
1 คะแนน
วีเจที่มีคะแนนสะสมรายสัปดาห์สูงสุด
จะได้รับรางวัลดังนี้

อันดับ 1 ได้รับ 100,000 คูปอง
อันดับ 2 ได้รับ 50,000 คูปอง
อันดับ 3-5 ได้รับ 30,000 คูปอง
User ที่ส่งของขวัญ M Celeb หรือ M Star ให้วีเจ
และมีคะแนนสะสมสูงสุดตลอดช่วงกิจกรรมจะได้รับรางวัล

อันดับ 1 รับรางวัล 50,000 คูปอง
อันดับ 2 รับรางวัล 30,000 คูปอง
อันดับ 3 รับรางวัล 20,000 คูปอง

หมายเหตุ
- สงวนสิทธิ์หากวีเจส่งของขวัญให้กับวีเจด้วยกันจะไม่นับคะแนนกิจกรรม
- VJ Ranking ขอสงวนสิทธิ์ให้เฉพาะวีเจเซเลปที่เซ็นสัญญาเรียบร้อยแล้วเท่านั้น
- User ranking นับเฉพาะผู้เล่นที่ส่งของขวัญให้ VJ Celeb เท่านั้น
- VJ ที่ร่วมกิจกรรมนับเฉพาะการจัดรายการและพูดคุยกับผู้เล่นเท่านั้นในกรณีนอน
ส่องห้องเปล่าพื้น เพดาน จอดำหรือทำสิ่งไม่เหมาะสมกับการจัดรายการ
จะถูกตัดสิทธิ์การได้รับรางวัล
- กรณีที่ยอดของขวัญเท่ากันจะให้สิทธิ์วีเจที่ได้รับของขวัญก่อน
และยูสเซอร์ที่ส่งก่อนมีอันดับสูงกว่า
- ประกาศผลกิจกรรมภายใน 5 วันทำการ หลังจบกิจกรรม
- ขอสงวนสิทธิ์ในเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
- การร่วมกิจกรรมและรับรางวัลต้องอยู่ภายใต้เงื่อนไขบริษัท
- เวลาอ้างอิงตามเวลาของ Server เป็นหลัก
WinNine Pacific Pty Ltd Level 20, Zenith Center, 821 Pacific Hwy, Chatswood NSW 2067 Australia