อันดับวีเจที่มี "คะแนนรวม" มากที่สุด

61776895
[8❽8]🍰ForFilm♾
69761356
🐻Vℝ1-A’YEN🍰
54136429
👅🍌💦
กดดูอันดับเพิ่มเติม

อันดับคะแนนสะสม "รอบที่ 2"

61776895
[8❽8]🍰ForFilm♾
69761356
🐻Vℝ1-A’YEN🍰
61088681
AGสำรวยลั่นทุ่ง
กดดูอันดับเพิ่มเติม


Rookie VJ Winner
วีเจสัญญาใหม่ที่ได้รับคะแนน รับ-ส่ง ของขวัญมากที่สุด
ตามเงื่อนไขจะได้รับรางวัล
ระยะเวลากิจกรรม
26 ก.ค. 63 (00.01น.) - 25 ส.ค. 63 (22.00น.)

รางวัล เงื่อนไข
วีเจที่ได้อันดับ 1 – 15
ได้รับเงินรางวัลจากยอด
สะสมคะแนนรวมตามลำดับ
เป็นวีเจที่เซ็นต์สัญญาแบบ Jackpot Rate เท่านั้น
คะแนนรับส่งของขวัญต้องระดับเลเวล 1 ขึ้นไป
วีเจที่ทำคะแนนสูงสุดอันดับ 1-5 ของแต่ละสัปดาห์
จะได้รับยอดโบนัสพิเศษ
วีเจที่ได้ยอดคะแนนสูงสุดอันดับ 1 - 5 ของรอบสัปดาห์จะได้รับรางวัลยอดโบนัสพิเศษ
รอบโบนัสพิเศษ วันที่
รอบที่ 1 วันที่ 26 ก.ค. 63 (00.01) - 1 ส.ค. 63 (22.00)
รอบที่ 2 วันที่ 1 ส.ค. 63 (22.01) - 8 ส.ค. 63 (22.00)
รอบที่ 3 วันที่ 8 ส.ค. 63 (22.01) - 15 ส.ค. 63 (22.00)
รอบที่ 4 วันที่ 15 ส.ค. 63 (22.01) - 22 ส.ค. 63 (22.00)
รางวัลโบนัสรายสัปดาห์ดังนี้
อันดับ 1 ได้รับ 3,000 บาท
อันดับ 2 ได้รับ 1,000 บาท
อันดับ 3 ได้รับ 500 บาท
อันดับ 4 ได้รับ 300 บาท
อันดับ 5 ได้รับ 200 บาท
หมายเหตุ
- VJ ที่เป็นหัวสังกัดสามารถร่วมกิจกรรมได้
- เมื่อมีการส่งของขวัญจากไอดีแอดมินจีน หรือไอดีที่กำหนด
ระบบจะไม่รวมในคะแนนกิจกรรม และจะลบข้อมูลคะแนนรับส่ง (JR)
ในวันตัดเงินเดือน
- VJ ranking ขอสงวนสิทธิ์ให้เฉพาะวีเจที่เซ็นสัญญาแบบใหม่เท่านั้น
- VJ ที่ร่วมกิจกรรมนับเฉพาะการจัดรายการและพูดคุยกับผู้เล่นเท่านั้น
ในกรณีนอนส่องห้องเปล่าพื้น เพดาน จอดำ หรือทำสิ่งไม่เหมาะสม
กับการจัดรายการจะถูกตัดสิทธิ์การได้รับรางวัล
- ประกาศผลกิจกรรมภายใน 5 วันทำการ หลังจบกิจกรรม
- หากมีการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโดยทีมงานจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
- การร่วมกิจกรรมและรับรางวัลต้องอยู่ภายใต้เงื่อนไขบริษัท
- เวลาอ้างอิงตามเวลาของ Server เป็นหลัก
- คำตัดสินของทีมงานถือว่าเป็นที่สิ้นสุด
WinNine Pacific Pty Ltd Level 20, Zenith Center, 821 Pacific Hwy, Chatswood NSW 2067 Australia
Access step of the website
To start accessing this website (https://www.mlive.la/) The company assumes that you have accepted all personal policy as mentioned.