ปั่นแปะ ปั่นสนุก ลุ้นกระจาย
แจกรางวัลรวม 930,000 คูปอง!!!
ระยะเวลากิจกรรม
29 ก.ค. 2563 (18.00น.) – 4 ส.ค. 2563 (23.59น.)
รายละเอียดกิจกรรม
ผู้เล่นทีมี Turnover มากที่สุดภายในระยะเวลากิจกรรม
30 อันดับแรก จะมีสิทธิ์ได้รับรางวัล
เงื่อนไขเพิ่มเติม
กรณีตรวจสอบแล้วพบว่าผู้เล่นมีการเล่น 2 IDX
และทำการปั้มยอด Turnover หริอ เงื่อนไขต่างๆ
เพื่อหวังผลประโยชน์ ทางทีมงานจะขอตัดสิทธิ์การได้รับรางวัลจากกิจกรรม
รางวัลกิจกรรม
อันดับ 1 รับรางวัล 200,000 คูปอง
อันดับ 2 รับรางวัล 100,000 คูปอง
อันดับ 3 รับรางวัล 80,000 คูปอง
อันดับ 4-10รับรางวัล 50,000 คูปอง
อันดับ 11-30 รับรางวัล 10,000 คูปอง

รางวัลรวม 930,000 คูปอง

เงื่อนไขการรับรางวัล
ผู้เล่นที่ติดอันดับ 1-3 ต้องมียอด Turnover 6 M ขึ้นไป
ผู้เล่นที่ติดอันดับ 4-10 ต้องมียอด Turnover 3 M ขึ้นไป
ผู้เล่นที่ติดอันดับ 11-30 ต้องมียอด Turnover 1 M ขึ้นไป
เงื่อนไขรางวัลรอง
สำหรับผู้ติดอันดับแต่ยอดไม่ตรงเงื่อนไขการรับรางวัลจะได้รับรางวัลดังนี้
อันดับ 1-3 มียอด Turnover 3 M ขึ้นไป
รับรางวัล 50,000 คูปอง
อันดับ 1-10 มียอด Turnover 1 M ขึ้นไป
รับรางวัล 10,000 คูปอง
อันดับ 1-30 มียอด Turnover 500K ขึ้นไป
รับรางวัล 5,000 คูปอง

กิจกรรมนี้ร่วมกิจกรรมพิเศษ
The Master of Honor คลิก
หมายเหตุ
- กิจกรรมนี้ไม่เข้าร่วมเงื่อนไขติดอันดับกิจกรรมอันดับที่ 1-10
และ อันดับที่ 1-15 แต่ละเดือนของวีเจสัญญาเก่า
- ประกาศผลกิจกรรมและแอดรางวัลภายใน 5 วันทำการ หลังจบกิจกรรม
- กิจกรรมใดที่จัดอยู่ในช่วงเวลาปิดเซิร์ฟเวอร์หรือเหตุใดๆ
ที่ทำให้ไม่สามารถออนไลน์ได้จะยึดเวลาจบกิจกรรมตามเดิม
- ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดกิจกรรม
โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
- คำตัดสินของทีมงานถือว่าเป็นที่สิ้นสุด
- อันดับรางวัลจะอ้างอิงจากแรงค์อันดับ
ที่อัพเดทในวันสุดท้ายที่จบกิจกรรมเท่านั้น
- เวลาอ้างอิงตามเวลาของระบบเป็นหลัก
สอบถามข้อมูล,แจ้งปัญหา หรือ ติดต่อขอรับรางวัล
กรุณาติดต่อ LINE : @luckygames
หรือ Facebook : @luckygamesmlive
WinNine Pacific Pty Ltd Level 20, Zenith Center, 821 Pacific Hwy, Chatswood NSW 2067 Australia