ประมูลเบอร์สวยเบอร์มงคล
ยูสเซอร์ที่ส่งของขวัญแต่ละชิ้นมากที่สุดจะได้รับเลขสวยไปใช้งาน
ระยะเวลากิจกรรม
31 ก.ค. 63 (18.00น.) – 5 ส.ค. 63 (23.00น)
รายละเอียดกิจกรรม
- ยูสเซอร์ที่ส่งของขวัญชิ้นใดมากที่สุดจะได้รับเบอร์สวย 14 วัน
เช่น ยูสเซอร์ A ส่งของขวัญ 9999 อันดับที่ 1 จะได้รับเบอร์สวย 9999 แทน idx
ของยูสเซอร์เป็นระยะเวลา 14 วัน
- กรณียูสเซอร์ส่งของขวัญได้อันดับที่ 1 มากกว่า 1 เบอร์สวย
จะได้รับเบอร์สวยของชิ้นที่ส่งมากที่สุดเท่านั้น เช่น
ยูสเซอร์ B ส่งของขวัญ 9999 ได้อันดับที่ 1 จำนวน 300,000 ชิ้น
และส่งของขวัญ 6996 ได้อันดับที่ 1 จำนวน 200,000 ชิ้น
ยูสเซอร์ C ส่งของขวัญ 6996 ได้อันดับที่ 2 จำนวน 190,000 ชิ้น
ยูสเซอร์ B จะได้รับเลขสวยเป็น 9999
และยูสเซอร์ C จะได้รับเลขสวยเป็น 6996
- สงวนสิทธิ์ 1 ไอดี รับได้แค่ 1 เบอร์สวยเท่านั้น

รายละเอียดของขวัญ
และรางวัลกิจกรรม

ยูสเซอร์ที่ส่งของขวัญ 9999 มากที่สุด
รับเบอร์มงคล 9999 (14 วัน)


ราคา 10 คูปอง

ยูสเซฮร์ที่ส่งของขวัญ 6996 มากที่สุด
รับเบอร์มงคล 6996 (14 วัน)


ราคา 10 คูปอง

ยูสเซอร์ที่ส่งของขวัญ 9669 มากที่สุด
รับเบอร์มงคล 9669 (14 วัน)


ราคา 10 คูปอง

หมายเหตุ
- User ranking ที่ส่งของขวัญขอสงวนสิทธิ์ไม่ให้วีเจที่เซ็นสัญญาเข้าร่วมกิจกรรม
- หากมีเจตนาทุจริตหรือแจ้งรับรางวัลเท็จจะถูกลงโทษตามความเหมาะสม
- ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
- ทีมงานจะตรวจสอบและส่งรางวัลให้ภายใน 5 วันทำการหลังจบกิจกรรม
- กิจกรรมใดที่จัดอยู่ในช่วงเวลาปิดเซิร์ฟเวอร์หรือเหตุใดๆที่ทำให้ไม่สามารถออนไลน์ได้
จะยึดเวลาจบกิจกรรมตามเดิม
- เวลาอ้างอิงตามเวลาของ Server เป็นหลัก
- คำตัดสินของทีมงานถือว่าเป็นที่สิ้นสุด
WinNine Pacific Pty Ltd Level 20, Zenith Center, 821 Pacific Hwy, Chatswood NSW 2067 Australia