อันดับวีเจที่มี "คะแนนรวม" มากที่สุด

60798505
AHAThong
66221632
{∈ⓖ}💋อ้อนแอ้น
52851494
🍄Vℝ1MA!MA!🎌
กดดูอันดับเพิ่มเติม

อันดับคะแนนสะสม "รอบที่ 4"

53447846
IDOL✿PäKßöönG🌸
63349286
[PT]Chivas🦄
69605718
[𝐂❷❾]Toey🦋
กดดูอันดับเพิ่มเติม


Bonus Jackpot Champion
วีเจที่ได้รับคะแนน รับ-ส่ง ของขวัญมากที่สุด
ตามเงื่อนไขจะได้รับรางวัล
ระยะเวลากิจกรรม
26 ส.ค. 63 (00.01น.) - 25 ก.ย. 63 (22.00น.)
รายละเอียดกิจกรรม
1. วีเจที่สะสมคะแนนรับ-ส่ง (JR) มากที่สุดอันดับ 1 - 15 จะได้รับรางวัล
2. จะต้องมีคะแนนรับ-ส่งของขวัญระดับเลเวล 1 ขึ้นไป
3. วีเจที่ทำคะแนนสูงสุดอันดับที่ 1 - 5 ของแต่ละสัปดาห์จะได้รับยอดโบนัสพิเศษ
รางวัลโบนัสรายสัปดาห์ดังนี้
อันดับ 1 ได้รับ 3,000 บาท
อันดับ 2 ได้รับ 1,000 บาท
อันดับ 3 ได้รับ 500 บาท
อันดับ 4 ได้รับ 300 บาท
อันดับ 5 ได้รับ 200 บาท
4. รอบโบนัสพิเศษรายสัปดาห์ตามรายละเอียดด้านล่าง

รอบโบนัสพิเศษ วันที่
รอบที่ 1 วันที่ 26 ส.ค. 63 (00.01) - 1 ก.ย. 63 (22.00)
รอบที่ 2 วันที่ 1 ก.ย. 63 (22.01) - 8 ก.ย. 63 (22.00)
รอบที่ 3 วันที่ 8 ก.ย. 63 (22.01) - 15 ก.ย. 63 (22.00)
รอบที่ 4 วันที่ 15 ก.ย. 63 (22.01) - 22 ก.ย. 63 (22.00)
หมายเหตุ
- VJ ranking ขอสงวนสิทธิ์ให้เข้าร่วมเฉพาะวีเจ
ที่เซ็นสัญญาเงินเดือนเรทโบนัสแตกเท่านั้น
- VJ ที่ร่วมกิจกรรมนับเฉพาะการจัดรายการและพูดคุยกับผู้เล่นเท่านั้น
ในกรณีนอนส่องห้องเปล่าพื้น เพดาน จอดำ หรือทำสิ่งไม่เหมาะสม
กับการจัดรายการจะถูกตัดสิทธิ์การได้รับรางวัล
- ประกาศผลกิจกรรมภายใน 5 วันทำการ หลังจบกิจกรรม
- หากมีการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโดยทีมงานจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
- การร่วมกิจกรรมและรับรางวัลต้องอยู่ภายใต้เงื่อนไขบริษัท
- เวลาอ้างอิงตามเวลาของ Server เป็นหลัก
- คำตัดสินของทีมงานถือว่าเป็นที่สิ้นสุด
WinNine Pacific Pty Ltd Level 20, Zenith Center, 821 Pacific Hwy, Chatswood NSW 2067 Australia
Access step of the website
To start accessing this website (https://www.mlive.la/) The company assumes that you have accepted all personal policy as mentioned.