ปั่นแปะ หัวก้อยรับกระจาย
แจกรางวัลรวม 590,000 คูปอง
ระยะเวลากิจกรรม
27 ส.ค. 2563 (18.00น.) – 2 ก.ย. 2563 (23.59น.)
รายละเอียดกิจกรรม
ผู้เล่นทีมี Turnover มากที่สุดภายในระยะเวลากิจกรรม
30 อันดับแรก จะมีสิทธิ์ได้รับรางวัล
เงื่อนไขเพิ่มเติม
กรณีตรวจสอบแล้วพบว่าผู้เล่นมีการเล่น 2 IDX
และทำการปั้มยอด Turnover หริอ เงื่อนไขต่างๆ
เพื่อหวังผลประโยชน์ ทางทีมงานจะขอตัดสิทธิ์การได้รับรางวัลจากกิจกรรม

กิจกรรมนี้ร่วมกิจกรรมพิเศษ
The Master of Honor คลิก

รางวัลกิจกรรม
อันดับ 1 รับรางวัล 200,000 คูปอง
อันดับ 2 รับรางวัล 100,000 คูปอง
อันดับ 3 รับรางวัล 50,000 คูปอง
อันดับ 4-10รับรางวัล 20,000 คูปอง
อันดับ 11-30 รับรางวัล 5,000 คูปอง

รางวัลรวม 590,000 คูปอง
เงื่อนไขการรับรางวัล
ผู้เล่นที่ติดอันดับ 1 ต้องมียอด Turnover 6 M ขึ้นไป
ผู้เล่นที่ติดอันดับ 2 ต้องมียอด Turnover 3 M ขึ้นไป
ผู้เล่นที่ติดอันดับ 3 ต้องมียอด Turnover 2 M ขึ้นไป
ผู้เล่นที่ติดอันดับ 4-10 ต้องมียอด Turnover 1 M ขึ้นไป
ผู้เล่นที่ติดอันดับ 11-30 ต้องมียอด Turnover 500K ขึ้นไป
เงื่อนไขรางวัลรอง
สำหรับผู้ติดอันดับแต่ยอดไม่ตรงเงื่อนไขการรับรางวัลจะได้รับรางวัลดังนี้
อันดับ 1 มียอด Turnover 4 M ขึ้นไป รับรางวัล 150,000 คูปอง
ผู้เล่นที่ติดอันดับ 2 ต้องมียอด Turnover 2.5M ขึ้นไป รับรางวัล 80,000 คูปอง
ผู้เล่นที่ติดอันดับ 3 ต้องมียอด Turnover 1.5 M ขึ้นไป รับรางวัล 30,000 คูปอง
อันดับ 1-10 มียอด Turnover 500K ขึ้นไป
รับรางวัล 5,000 คูปอง
อันดับ 1-30 มียอด Turnover 100K ขึ้นไป
รับรางวัล 1,000 คูปอง
ทุกอันดับที่มียอด Turnover 50K ขึ้นไปรับรางวัล 500 คูปอง
หมายเหตุ
- กิจกรรมนี้ไม่เข้าร่วมเงื่อนไขติดอันดับกิจกรรมอันดับที่ 1-10
และ อันดับที่ 1-15 แต่ละเดือนของวีเจสัญญาเก่า
- ประกาศผลกิจกรรมและแอดรางวัลภายใน 5 วันทำการ หลังจบกิจกรรม
- กิจกรรมใดที่จัดอยู่ในช่วงเวลาปิดเซิร์ฟเวอร์หรือเหตุใดๆ
ที่ทำให้ไม่สามารถออนไลน์ได้จะยึดเวลาจบกิจกรรมตามเดิม
- ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดกิจกรรม
โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
- คำตัดสินของทีมงานถือว่าเป็นที่สิ้นสุด
- อันดับรางวัลจะอ้างอิงจากแรงค์อันดับ
ที่อัพเดทในวันสุดท้ายที่จบกิจกรรมเท่านั้น
- เวลาอ้างอิงตามเวลาของระบบเป็นหลัก
สอบถามข้อมูล,แจ้งปัญหา หรือ ติดต่อขอรับรางวัล
กรุณาติดต่อ LINE : @luckygames
หรือ Facebook : @luckygamesmlive
WinNine Pacific Pty Ltd Level 20, Zenith Center, 821 Pacific Hwy, Chatswood NSW 2067 Australia