Black Jack แจกรางวัล มันส์กระจาย
แจกรางวัลรวม 360,000 คูปอง!!
ระยะเวลากิจกรรม
2 ก.ย. 2563 (18.00น.) – 7 ก.ย. 2563 (23.59น.)
รายละเอียดกิจกรรม
ผู้เล่นที่มีจำนวนยอด Turnover มากที่สุด
30 อันดับแรก จะได้รับรางวัล
รางวัลกิจกรรม
อันดับ 1 รับรางวัล 100,000 คูปอง
อันดับ 2 รับรางวัล 80,000 คูปอง
อันดับ 3 รับรางวัล 50,000 คูปอง
อันดับ 4 – 10 รับรางวัล 10,000 คูปอง
อันดับ 11 – 20 รับรางวัล 5,000 คูปอง
อันดับ 21 – 30 รับรางวัล 1,000 คูปอง

รางวัลรวม 360,000 คูปอง
เงื่อนไขการรับรางวัล
ผู้เล่น อันดับ 1 – 3 ต้องมียอด Turnover ครบ 2 M ขึ้นไป จึงจะได้รับรางวัล
ผู้เล่น อันดับ 4 – 10 ต้องมียอด Turnover ครบ 1 M ขึ้นไป จึงจะได้รับรางวัล
ผู้เล่น อันดับ 11 – 20 ต้องมียอด Turnover ครบ 300K ขึ้นไป จึงจะได้รับรางวัล
ผู้เล่น อันดับ 21 – 30 ต้องมียอด Turnover ครบ 100K ขึ้นไป จึงจะได้รับรางวัล
เงื่อนไขรางวัลรอง
สำหรับผู้ติดอันดับแต่ยอดไม่ตรงเงื่อนไขการรับรางวัล
จะได้รับรางวัลดังนี้
อันดับ 1 - 3 มียอด Turnover 1.5 M ขึ้นไป รับรางวัล 30,000 คูปอง
อันดับ 1 - 10 มียอด Turnover 500K ขึ้นไป รับรางวัล 7,500 คูปอง
อันดับ 1 - 20 มียอด Turnover 200K ขึ้นไป รับรางวัล 3,000 คูปอง
หากแต่ละอันดับ ทำเงื่อนไขไม่ครบตามที่กำหนด
แต่มียอด Turnover ครบ 50K จะได้รับรางวัล 500 คูปอง
หมายเหตุ
- กิจกรรมนี้ไม่เข้าร่วมเงื่อนไขติดอันดับกิจกรรมอันดับที่ 1-10
และ อันดับที่ 1-15 แต่ละเดือนของวีเจสัญญาเก่า
- ประกาศผลกิจกรรมและแอดรางวัลภายใน 5 วันทำการ หลังจบกิจกรรม
- กิจกรรมใดที่จัดอยู่ในช่วงเวลาปิดเซิร์ฟเวอร์หรือเหตุใดๆ
ที่ทำให้ไม่สามารถออนไลน์ได้จะยึดเวลาจบกิจกรรมตามเดิม
- ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดกิจกรรม
โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
- คำตัดสินของทีมงานถือว่าเป็นที่สิ้นสุด
- อันดับรางวัลจะอ้างอิงจากแรงค์อันดับที่อัพเดทในวันสุดท้ายที่จบกิจกรรมเท่านั้น
- เวลาอ้างอิงตามเวลาของระบบเป็นหลัก
สอบถามข้อมูล,แจ้งปัญหา หรือ ติดต่อขอรับรางวัล
กรุณาติดต่อ LINE : @luckygames
หรือ Facebook : @luckygamesmlive
WinNine Pacific Pty Ltd Level 20, Zenith Center, 821 Pacific Hwy, Chatswood NSW 2067 Australia