น้ำเต้าปูปลา ทายมาได้เลย
ร่วมชิงรางวัลรวม 1,000,000 คูปอง
ระยะเวลากิจกรรม
8 ก.ย 2563 (18.00น.) – 16 ก.ย 2563 (23.59น.)
รายละเอียดกิจกรรม
ผู้เล่นที่มียอด Turnover มากที่สุดในระยะเวลากิจกรรม 30 อันดับแรก
รางวัลกิจกรรม
อันดับที่ 1 รับรางวัล 200,000 คูปอง
อันดับที่ 2 รับรางวัล 150,000 คูปอง
อันดับที่ 3 รับรางวัล 100,000 คูปอง
อันดับที่ 4-10 รับรางวัล 50,000 คูปอง
อันดับที่ 11-30 รับรางวัล 10,000 คูปอง

รางวัลรวม 1,000,000 คูปอง

เงื่อนไขการรับรางวัล
ผู้เล่นที่ติดอันดับ 1-3 จะต้องมียอด Turnover 4mขึ้นไป
ผู้เล่นที่ติดอันดับ 4-10 จะต้องมียอด Turnover 1m ขึ้นไป
ผู้เล่นที่ติดอันดับ 11-30 จะต้องมียอด Turnover 500K ขึ้นไป
เงื่อนไขรางวัลรอง
สำหรับผู้ติดอันดับแต่ยอดไม่ตรงเงื่อนไขการรับรางวัล
จะได้รับรางวัลดังนี้

อันดับ 1-3 มียอด Turnover 1M ขึ้นไป
รับรางวัล 50,000 คูปอง

อันดับ 1-10 มียอด Turnover 500K ขึ้นไป
รับรางวัล 10,000 คูปอง

หากแต่ละอันดับ ที่ทำ เงื่อนไขรอง ไม่ครบตามที่กำหนด
แต่มียอด Turnover ครบ 300K ขึ้นไป จะได้รับรางวัล 5,000 คูปอง
หมายเหตุ
- กิจกรรมนี้ไม่เข้าร่วมเงื่อนไขติดอันดับกิจกรรมอันดับที่ 1-10
และ อันดับที่ 1-15 แต่ละเดือนของวีเจสัญญาเก่า
- ประกาศผลกิจกรรมและแอดรางวัลภายใน 5 วันทำการ หลังจบกิจกรรม
- กิจกรรมใดที่จัดอยู่ในช่วงเวลาปิดเซิร์ฟเวอร์หรือเหตุใดๆ
ที่ทำให้ไม่สามารถออนไลน์ได้จะยึดเวลาจบกิจกรรมตามเดิม
- ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดกิจกรรมโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
- คำตัดสินของทีมงานถือว่าเป็นที่สิ้นสุด
- อันดับรางวัลจะอ้างอิงจากแรงค์อันดับที่อัพเดทในวันสุดท้ายที่จบกิจกรรมเท่านั้น
- เวลาอ้างอิงตามเวลาของระบบเป็นหลัก
สอบถามข้อมูล,แจ้งปัญหา หรือ ติดต่อขอรับรางวัล
กรุณาติดต่อ LINE : @luckygames
หรือ Facebook : @luckygamesmlive
WinNine Pacific Pty Ltd Level 20, Zenith Center, 821 Pacific Hwy, Chatswood NSW 2067 Australia