ป๊อกเด้ง ยิ่งเล่นยิ่งเด้ง
แจกรางวัลรวม 770,000 คูปอง
ระยะเวลากิจกรรม
8 ก.ย. 2563 (18.00น.) – 14 ก.ย. 2563 (23.59น.)
รายละเอียดกิจกรรม
ผู้เล่นที่มียอด Turnover มากที่สุด
ในระยะเวลากิจกรรม 30 อันดับแรกจะมีสิทธิได้รับรางวัล
รางวัลกิจกรรม
อันดับที่ 1 รับรางวัล 300,000 คูปอง
อันดับที่ 2 รับรางวัล 150,000 คูปอง
อันดับที่ 3 รับรางวัล 80,000 คูปอง
อันดับที่ 4-10 รับรางวัล 20,000 คูปอง
อันดับที่ 11-30 รับรางวัล 5,000 คูปอง

แจกรางวัลรวม 770,000 คูปอง
เงื่อนไขการรับรางวัล
ผู้เล่นที่ติดอันดับ 1-3 ต้องมียอด Turnover 2M ขึ้นไป
ผู้เล่นที่ติดอันดับ 4-10 ต้องมียอด Turnover 1M ขึ้นไป
ผู้เล่นที่ติดอันดับ 11-30 ต้องมียอด Turnover 300K ขึ้นไป
เงื่อนไขรางวัลรอง
สำหรับผู้ติดอันดับแต่ยอดไม่ตรงเงื่อนไข
การรับรางวัลจะได้รับรางวัลรองดังนี้
อันดับ 1-3 มียอด Turnover 1.5M ขึ้นไป รับรางวัล 50,000 คูปอง
อันดับ 1-10 มียอด Turnover 500K ขึ้นไป รับรางวัล 10,000 คูปอง
อันดับ 1-30 มียอด Turnover 200K ขึ้นไป รับรางวัล 4,000 คูปอง

หากแต่ละอันดับทำเงื่อนไขรองไม่ครบตามที่กำหนด
แต่มียอด Turnover 100K ขึ้นไป
จะได้รับรางวัล 3,000 คูปอง
หมายเหตุ
- กิจกรรมนี้ไม่เข้าร่วมเงื่อนไขติดอันดับกิจกรรมอันดับที่ 1-10
และ อันดับที่ 1-15 แต่ละเดือนของวีเจสัญญาเก่า
- ประกาศผลกิจกรรมและแอดรางวัลภายใน 5 วันทำการ หลังจบกิจกรรม
- กิจกรรมใดที่จัดอยู่ในช่วงเวลาปิดเซิร์ฟเวอร์หรือเหตุใดๆ
ที่ทำให้ไม่สามารถออนไลน์ได้จะยึดเวลาจบกิจกรรมตามเดิม
- ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดกิจกรรม
โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
- คำตัดสินของทีมงานถือว่าเป็นที่สิ้นสุด
- อันดับรางวัลจะอ้างอิงจากแรงค์อันดับที่อัพเดทในวันสุดท้ายที่จบกิจกรรมเท่านั้น
- เวลาอ้างอิงตามเวลาของระบบเป็นหลัก
สอบถามข้อมูล,แจ้งปัญหา หรือ ติดต่อขอรับรางวัล
กรุณาติดต่อ LINE : @luckygames
หรือ Facebook : @luckygamesmlive
WinNine Pacific Pty Ltd Level 20, Zenith Center, 821 Pacific Hwy, Chatswood NSW 2067 Australia