ยูสที่มี "คะแนนสะสม" มากที่สุด

62090749
💢ลำไย❗
66640084
มายิงปลา
61378637
สุลต่านMcat

กดดูอันดับ
ป๋าอยากแตก
นับของขวัญแตกทุกชิ้น
ระยะเวลากิจกรรม
11 ก.ย. 63 (18.00) – 17 ก.ย. 63 (22.00)
รายละเอียดกิจกรรม
1. User ที่ส่งของขวัญและทำแจ๊คพอตแตก 500 เท่า
จะได้รับคะแนนห้องละ 1 คะแนน ต่อคน/ต่อวัน
2. User ที่ทำคะแนนได้สูงสุดจะได้รับรางวัล


รางวัลกิจกรรม
อันดับที่ 1 รับรางวัล 100,000 คูปอง
อันดับที่ 2 รับรางวัล 80,000 คูปอง
อันดับที่ 3 รับรางวัล 50,000 คูปอง
อันดับที่ 4-10 รับรางวัล 30,000 คูปอง
หมายเหตุ
- ประกาศผลกิจกรรมภายใน 5 วันทำการ หลังจบกิจกรรม
- User ranking ที่ส่งของขวัญขอสงวนสิทธิ
ไม่ให้วีเจที่เซ็นสัญญาเข้าร่วมกิจกรรม
- ขอสงวนสิทธิ์ในเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
- การร่วมกิจกรรมและรับรางวัลต้องอยู่ภายใต้เงื่อนไขบริษัท
- เวลาอ้างอิงตามเวลาของ Server เป็นหลัก
- คำตัดสินของทีมงานถือว่าเป็นที่สิ้นสุด
WinNine Pacific Pty Ltd Level 20, Zenith Center, 821 Pacific Hwy, Chatswood NSW 2067 Australia
การใช้งานเว็บไซต์
การเข้าใช้เว็บไซต์นี้ (https://www.mlive.la/) บริษัทฯ ถือว่า ท่านได้ยอมรับใน นโยบายข้อมูลส่วนบุคคล ทั้งหมดที่ระบุไว้