Pirate king ตำนานเจ้าแห่งท้องทะเล
แจกรางวัลรวม 5,000,000 คูปอง
ระยะเวลากิจกรรม
16 ก.ย. 2563 (18.00น.) – 25 ก.ย. 2563 (23.59น.)
รายละเอียดกิจกรรม
ผู้เล่นที่มียอด Turnover มากที่สุด 30 อันดับแรกจะมีสิทธิ์ได้รับรางวัล
รางวัลพิเศษ ผู้เล่น ที่มียอด กำไรสะสม มากที่ สุด 2 อันดับ จะได้รับรางวัล

กิจกรรมนี้ร่วมกิจกรรมพิเศษ
The Master of Honor คลิก

รางวัลกิจกรรม
อันดับ 1 เงินรางวัล 1,000,000 คูปอง
อันดับ 2 รับรางวัล 800,000 คูปอง
อันดับ 3 รับรางวัล 500,000 คูปอง
อันดับ 4 - 10 รับรางวัล 100,000 คูปอง
อันดับ 11 - 30 รับรางวัล 50,000 คูปอง

รางวัลพิเศษ รับรางวัล 500,000 คูปอง
รวมรางวัลแจกสูงสุด 5,000,000 คูปอง

เงื่อนไขการรับรางวัล
ผู้เล่นที่ติดอันดับ 1 ต้องมีจำนวนยอดTurnover 150M ขึ้นไปจึงจะได้รับรางวัล
ผู้เล่นที่ติดอันดับ 2 ต้องมีจำนวนยอดTurnover 100M ขึ้นไปจึงจะได้รับรางวัล
ผู้เล่นที่ติดอันดับ 3 ต้องมีจำนวนยอดTurnover 40M ขึ้นไปจึงจะได้รับรางวัล
ผู้เล่นที่ติดอันดับ 4-10 ต้องมีจำนวนยอดTurnover20M ขึ้นไปจึงจะได้รับรางวัล
ผู้เล่นที่ติดอันดับ 11-30 ต้องมีจำนวนยอดTurnover 10M ขึ้นไปจึงจะได้รับรางวัล
รางวัลพิเศษ ผู้เล่นต้องมียอด Turnover เกิน 200 M ขึ้นไป (เฉพาะ ที่1-3 เท่านั้น)

เงื่อนไขรางวัลรอง
สำหรับผู้ติดอันดับแต่ยอดไม่ตรงเงื่อนไขการรับรางวัลจะได้รับรางวัลดังนี้
อันดับ 1 มียอด Turnover 100M ขึ้นไป รับรางวัล 800,000 คูปอง
อันดับ 2 มียอด Turnover 40M ขึ้นไป รับรางวัล 500,000 คูปอง
อันดับ 3 มียอด Turnover 20M ขึ้นไป รับรางวัล 100,000 คูปอง
อันดับ 4-10 มียอด Turnover 10M ขึ้นไป รับรางวัล 50,000
อันดับ 11 - 30 มียอด Turnover 5M ขึ้นไป รับรางวัล 20,000 คูปอง
หากแต่ละอันดับ ที่ทำ เงื่อนไขรอง ไม่ครบตามที่กำหนด
แต่มียอด Turnover ครบ 1M ขึ้นไป จะได้รับรางวัล 10,000 คูปอง
หมายเหตุ
- กิจกรรมนี้ไม่เข้าร่วมเงื่อนไขติดอันดับกิจกรรมอันดับที่ 1-10
และ อันดับที่ 1-15 แต่ละเดือนของวีเจสัญญาเก่า
- ประกาศผลกิจกรรมและแอดรางวัลภายใน 5 วันทำการ หลังจบกิจกรรม
- กิจกรรมใดที่จัดอยู่ในช่วงเวลาปิดเซิร์ฟเวอร์หรือเหตุใดๆ
ที่ทำให้ไม่สามารถออนไลน์ได้จะยึดเวลาจบกิจกรรมตามเดิม
- ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดกิจกรรม
โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
- คำตัดสินของทีมงานถือว่าเป็นที่สิ้นสุด
- อันดับรางวัลจะอ้างอิงจากแรงค์อันดับที่อัพเดทในวันสุดท้ายที่จบกิจกรรมเท่านั้น
- เวลาอ้างอิงตามเวลาของระบบเป็นหลัก
สอบถามข้อมูล,แจ้งปัญหา หรือ ติดต่อขอรับรางวัล
กรุณาติดต่อ LINE : @luckygames
หรือ Facebook : @luckygamesmlive
WinNine Pacific Pty Ltd Level 20, Zenith Center, 821 Pacific Hwy, Chatswood NSW 2067 Australia