อันดับ วีเจที่ได้รับ
"MDoll"
มากที่สุด


60664699
6ญ ลุงหลานช.💦

69259848
AG👼🏻น้องน้ำ💦

65037139
Ⓙ❹Ⓟ🎖ice🎖
MDoll Global Go Go!! Super Champ!!
วีเจที่ได้รับของขวัญ MDoll มากที่สุดตามเงื่อนไขจะได้รับรางวัล
โดยยิ่งมียอดส่งของขวัญ MDoll มากจะยิ่งได้โบนัสสะสมมาก
26 ก.ย. 63 (00.01น.) – 25 ต.ค. 63 (22.00น.)

MDoll
13,000 คูปอง
อันดับ เงินรางวัล Special Ranking
อันดับ 1 เงินรางวัลจากยอดสะสม
โบนัสแชมเปี้ยน MDoll
ดาว MASERATI 15 วัน
อันดับ 2 ดาว MASERATI 10 วัน
อันดับ 3 - 5 ดาว MASERATI 7 วัน
อันดับ 6 - 15 -

หมายเหตุ : วีเจที่มีสิทธิ์ได้รับเงินรางวัล จะต้องเป็นวีเจที่มียอด MDoll 300 ชิ้นขึ้นไป ภายในช่วงเวลากิจกรรม

โบนัสพิเศษ!!
วีเจที่ได้ยอด MDoll อันดับ 1-5

ในวันที่ 30 ก.ย. / 7 ต.ค. / 14 ต.ค. / 21 ต.ค. เวลา 22.00 น.
จะได้รับ รางวัลยอดโบนัสสะสม
อันดับ 1 ได้รับ 5,000 บาท
อันดับ 2 ได้รับ 1,000 บาท
อันดับ 3 ได้รับ 500 บาท
อันดับ 4 ได้รับ 300 บาท
อันดับ 5 ได้รับ 200 บาท

หมายเหตุ : หากยอด MDoll ของวีเจมีการเปลี่ยนแปลง
จะส่งผลต่ออันดับกิจกรรมของวีเจคนนั้นๆ

รางวัล User สำหรับ Mdoll
โบนัสแชมเปี้ยน

อันดับ 1 รับรางวัล 120,000 คูปอง + Royal Crown 7 วัน
อันดับ 2 รับรางวัล 80,000 คูปอง + Royal Crown 5 วัน
อันดับ 3 รับรางวัล 50,000 คูปอง + Royal Crown 3 วัน
อันดับ 4-5 รับรางวัล 30,000 คูปอง + Royal Crown 3 วัน

++++++++++++++++++++++++++
หมายเหตุ
- วีเจที่ได้รับรางวัลเงินสด หากหลังจบกิจกรรมวีเจไม่สามารถแอคทีฟ ชมไลฟ์
ได้อย่างน้อย 10 ชม. 3 วัน ขึ้นไป หรือมีผิดกฏ วีเจจะไม่ได้รับเงินรางวัลกิจกรรม
- สงวนสิทธิ์หากวีเจส่งของขวัญให้กับวีเจด้วยกัน จะไม่นับคะแนนกิจกรรม
- VJ ranking ขอสงวนสิทธิ์ให้เฉพาะวีเจ Global เท่านั้น
- User ranking นับเฉพาะผู้เล่นที่ส่งของขวัญให้ VJ Global เท่านั้น
- VJ / User ที่ติดอันดับทุกกิจกรรม จะได้รับดาวพิเศษ
MASERATI / ยศพิเศษ Royal Crown โดยระยะเวลาจะนับต่อกัน
- VJ ที่มีสิทธิ์ได้รับเงินรางวัลจะต้องเป็นวีเจที่มียอดของขวัญกิจกรรม
ครบตามที่กำหนด ภายในช่วงเวลาเท่านั้น
- VJ ที่ร่วมกิจกรรมนับเฉพาะการจัดรายการและพูดคุยกับผู้เล่นเท่านั้นในกรณีนอน
ส่องห้องเปล่าพื้น เพดาน จอดำหรือทำสิ่งไม่เหมาะสมกับการจัดรายการ
จะถูกตัดสิทธิ์การได้รับรางวัล
- กรณีที่ยอดของขวัญเท่ากัน จะให้สิทธิ์วีเจที่ได้รับของขวัญก่อน
และยูสเซอร์ที่ส่งก่อนมีอันดับสูงกว่า
- ประกาศผลกิจกรรมภายใน 5 วันทำการ หลังจบกิจกรรม
- ขอสงวนสิทธิ์ในเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
- การร่วมกิจกรรมและรับรางวัลต้องอยู่ภายใต้เงื่อนไขบริษัท
- เวลาอ้างอิงตามเวลาของ Server เป็นหลัก
- คำตัดสินของทีมงานถือว่าเป็นที่สิ้นสุดอันดับ "VJ ที่ได้รับ MDoll" มากที่สุด
กิจกรรมจบวันที่ 25 ต.ค. 63 เวลา 22.00 น.

โบนัสประจำสัปดาห์ หมายเหตุ
30 ก.ย. 7 ต.ค. 14 ต.ค. 21 ต.ค.

60664699
6ญ ลุงหลานช.💦 โบนัสแชมเปี้ยน : 216,731 ฿
2
69259848
AG👼🏻น้องน้ำ💦 โบนัสแชมเปี้ยน : 150,045 ฿
3
65037139
Ⓙ❹Ⓟ🎖ice🎖 โบนัสแชมเปี้ยน : 108,365 ฿
4
61219365
Ⓙ❹Ⓟกล้วยหอม🍌 โบนัสแชมเปี้ยน : 83,358 ฿5
67409646
วับๆแวบๆ โบนัสแชมเปี้ยน : 66,686 ฿


6
64700269
องุ่น โบนัสแชมเปี้ยน : 50,015 ฿


7
58995515
Ⓙ❹Ⓟ🎖AUDI🎖 โบนัสแชมเปี้ยน : 41,679 ฿
8
66841945
แนน โบนัสแชมเปี้ยน : 37,511 ฿
9
60383288
อ้อศรี😽💋 โบนัสแชมเปี้ยน : 29,175 ฿

10
65798325
หมวย😘 โบนัสแชมเปี้ยน : 20,839 ฿
11
57248904
ล่าวัยรุ่นมาจัด โบนัสแชมเปี้ยน : 12,503 ฿
12
63725558
💦 โบนัสแชมเปี้ยน : 8,335 ฿
13
56616400
[69]Delia โบนัสแชมเปี้ยน : 4,167 ฿
14
64275469
💦 โบนัสแชมเปี้ยน : 2,500 ฿
15
56760790
77ลินจ๋า โบนัสแชมเปี้ยน : 1,667 ฿
16
68246023
`❥ℐ𝒹𝒶𝓇𝒾𝓃🍒
17
56813782
Ⓙ❹Ⓟ🎖MOMO🎖
18
56796509
Ⓙ❹Ⓟ🎖NAMWAN🎖
19
65395429
🐰นู๋Ray😽😽😽
20
56593823
Maysaa👅👅👅
21
66932619
👻
22
67276711
นัดยูส
23
54806663
ขย่มสดก่อนนะ
24
60176676
77หิว..🙊
25
54947140
Ⓙ❹Ⓟ🎖N’เพลิน🎖
26
56569706
Claudya(69)
27
54521178
[R£D]NGEWE&mndi
28
64583880
🤫
29
52314043
เงี่eนยากแต.ก💦
30
51858094
2สาวโดนYES😇
คะแนนกิจกรรมอัพเดทเวลา
update time:24/10/2020 23:05

= มีสิทธิได้รับรางวัล 5,000 บาท

= มีสิทธิได้รับรางวัล 1,000 บาท

= มีสิทธิได้รับรางวัล 500 บาท

= มีสิทธิได้รับรางวัล 300 บาท

= มีสิทธิได้รับรางวัล 200 บาท

= มีสิทธิได้รับยศ Maserati 15 วัน

= มีสิทธิได้รับยศ Maserati 10 วัน

= มีสิทธิได้รับยศ Maserati 7 วัน

= MDoll ไม่ครบตามที่เงื่อนไขกำหนด

อันดับ "USER ที่ส่ง MDoll" มากที่สุด

อันดับ USER หมายเหตุ
1 513946XX
2 569280XX
3 581845XX
4 550750XX
5 674372XX
6 502092XX
7 612106XX
8 592180XX
9 583668XX
10 561216XX
11 663410XX
12 665761XX
13 592191XX
14 683695XX
15 699702XX
16 577458XX
17 560345XX
18 592795XX
19 610838XX
20 505848XX
คะแนนกิจกรรมอัพเดทเวลา
update time:24/10/2020 23:05

= มีสิทธิได้รับรางวัล 120,000 คูปอง

= มีสิทธิได้รับรางวัล 80,000 คูปอง

= มีสิทธิได้รับรางวัล 50,000 คูปอง

= มีสิทธิได้รับรางวัล 30,000 คูปอง

= มีสิทธิได้รับรางวัล ยศพิเศษ Royal Crown

WinNine Pacific Pty Ltd Level 20, Zenith Center, 821 Pacific Hwy, Chatswood NSW 2067 Australia
Access step of the website
To start accessing this website (https://www.mlive.la/) The company assumes that you have accepted all personal policy as mentioned.