กิจกรรมจะประกาศผลภายในวันที่ 2020-10-30 10:00:00

New me..New VJ
มาแล้วค่ะ วีเจใหม่
ระยะเวลากิจกรรม
วันที่ 16 ตุลาคม 2563 (เวลา 12.00 น. ) – วันที่ 23 ตุลาคม 2563 (เวลา 18.00 น.)
ของขวัญกิจกรรม

Cutie Newbie
ราคา 30 คูปอง

รายละเอียดกิจกรรม
1. วีเจที่สามารถเข้าร่วมได้ต้องเป็นวีเจใหม่
ที่ลงทะเบียนสำเร็จตั้งแต่วันที่ 25 มิถุนายน 2563
2. วีเจที่ได้ของขวัญมากที่สุดจะได้รับรางวัล
โดยของขวัญ 1 ชิ้น จะเท่ากับ 2 คะแนน
3. ตลอดทั้งกิจกรรมจะต้องมีของขวัญรวมทั้งกิจกรรม 10,000 ชิ้นขึ้นไป
วีเจถึงจะมีสิทธิ์รับรางวัล
Special Event
วีเจใหม่ที่ขึ้นไลฟ์ในช่วงเวลา 11.00 – 16.00 น.
และ 20.00 - 23.00 น.
ของทุกวันในช่วงระยะเวลากิจกรรมคะแนนของขวัญจะถูกนับแบบ *2
รางวัลวีเจ
วีเจที่สะสมคะแนนได้สูงที่สุด
จะได้รับรางวัล

อันดับ 1 รางวัล 1,000 บาท
อันดับ 2 รางวัล 500 บาท
อันดับที่ 3 - 4 รางวัล 30,000 คูปอง
อันดับที่ 5 - 8 รางวัล 20,000 คูปอง
อันดับที่ 9 - 12 รางวัล 10,000 คูปอง
รางวัลยูสเซอร์
ยูสเซอร์ที่ส่งของขวัญมากที่สุด
จะได้รับรางวัล

อันดับ 1 รางวัล 80,000 คูปอง + Royal crown 5 วัน
อันดับ 2 รางวัล 50,000 คูปอง + Royal crown 3 วัน
อันดับ 3 รางวัล 30,000 คูปอง
รวมรางวัล
1,500 บาท 320,000 คูปอง
หมายเหตุ
- VJ ที่ร่วมกิจกรรมจะต้องออนไลน์ในช่วงเวลากิจกรรมอย่างน้อย 6 ชั่วโมง
- วีเจที่เข้าร่วมกิจกรรมขอสงวนสิทธิ์ให้เฉพาะวีเจไทยสายธรรมดาเท่านั้น
- VJ ranking ขอสงวนสิทธิ์ไม่ให้วีเจ Global และวีเจต่างประเทศเข้าร่วมกิจกรรม
และต้องเป็นวีเจใหม่ที่ลงทะเบียนมาตั้งแต่ 25 มิถุนายน 2563 เท่านั้น
- User Ranking ที่ส่งของขวัญขอสงวนสิทธิ์ไม่ให้วีเจที่เซ็นสัญญาเข้าร่วมกิจกรรม
- วีเจที่ไม่ทำตามเงื่อนไขที่กำหนดจะถูกตัดสิทธิ์ในการรับรางวัลกิจกรรม
- วีเจที่ร่วมกิจกรรมนับเฉพาะการจัดรายการและพูดคุยกับผู้เล่นเท่านั้นในกรณีนอน
ส่องห้องเปล่า พื้น เพดาน จอดำ หรือทำสิ่งไม่เหมาะสมจะถูกตัดสิทธิ์การได้รับรางวัล
- วีเจที่เข้าร่วมกิจกรรมจะต้องยินยอมให้บริษัทฯนำภาพที่โพสต์ร่วมกิจกรรมนี้
ไปใช้ในกิจกรรมทางการตลาดได้
- ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
- การร่วมกิจกรรมและรับรางวัลต้องอยู่ภายใต้เงื่อนไขบริษัท
- เวลาอ้างอิงตามเวลาของ Sever เป็นหลัก
- คำตัดสินของทีมงานถือว่าเป็นอันสิ้นสุด
WinNine Pacific Pty Ltd Level 20, Zenith Center, 821 Pacific Hwy, Chatswood NSW 2067 Australia
การใช้งานเว็บไซต์
การเข้าใช้เว็บไซต์นี้ (https://www.mlive.la/) บริษัทฯ ถือว่า ท่านได้ยอมรับใน นโยบายข้อมูลส่วนบุคคล ทั้งหมดที่ระบุไว้