อันดับ วีเจที่ได้รับ
"MDoll"
มากที่สุด


69259848
AG👼🏻น้องน้ำ💦

60664699
ลุงพายูสมาtย6หึ

65037139
Ⓙ❹Ⓟ🎖ice🎖
MDoll Global Go Go!! Super Champ!!
วีเจที่ได้รับของขวัญ MDoll มากที่สุดตามเงื่อนไขจะได้รับรางวัล
โดยยิ่งมียอดส่งของขวัญ MDoll มากจะยิ่งได้โบนัสสะสมมาก
26 ต.ค. 63 (00.01น.) – 25 พ.ย. 63 (22.00น.)

MDoll
13,000 คูปอง
อันดับ เงินรางวัล Special Ranking
อันดับ 1 เงินรางวัลจากยอดสะสม
โบนัสแชมเปี้ยน MDoll
ดาว MASERATI 15 วัน
อันดับ 2 ดาว MASERATI 10 วัน
อันดับ 3 - 5 ดาว MASERATI 7 วัน
อันดับ 6 - 15 -

หมายเหตุ : วีเจที่มีสิทธิ์ได้รับเงินรางวัล จะต้องเป็นวีเจที่มียอด MDoll 300 ชิ้นขึ้นไป ภายในช่วงเวลากิจกรรม

โบนัสพิเศษ!!
วีเจที่ได้ยอด MDoll อันดับ 1-5

ในวันที่ 31 ต.ค. / 7 พ.ย. / 14 พ.ย. / 21 พ.ย. เวลา 22.00 น.
จะได้รับ รางวัลยอดโบนัสสะสม
อันดับ 1 ได้รับ 5,000 บาท
อันดับ 2 ได้รับ 1,000 บาท
อันดับ 3 ได้รับ 500 บาท
อันดับ 4 ได้รับ 300 บาท
อันดับ 5 ได้รับ 200 บาท

หมายเหตุ : หากยอด MDoll ของวีเจมีการเปลี่ยนแปลง
จะส่งผลต่ออันดับกิจกรรมของวีเจคนนั้นๆ

รางวัล User สำหรับ Mdoll
โบนัสแชมเปี้ยน

อันดับ 1 รับรางวัล 120,000 คูปอง + Royal Crown 7 วัน
อันดับ 2 รับรางวัล 80,000 คูปอง + Royal Crown 5 วัน
อันดับ 3 รับรางวัล 50,000 คูปอง + Royal Crown 3 วัน
อันดับ 4-5 รับรางวัล 30,000 คูปอง + Royal Crown 3 วัน

++++++++++++++++++++++++++
หมายเหตุ
- สงวนสิทธิ์หากวีเจส่งของขวัญให้กับวีเจด้วยกัน จะไม่นับคะแนนกิจกรรม
- VJ ranking ขอสงวนสิทธิ์ให้เฉพาะวีเจ Global เท่านั้น
- วีเจที่ได้รับรางวัลเงินสด หากหลังจบกิจกรรมวีเจไม่สามารถแอคทีฟ ชมไลฟ์
ได้อย่างน้อย 10 ชม. 3 วัน ขึ้นไป หรือมีผิดกฏ วีเจจะไม่ได้รับเงินรางวัลกิจกรรม
- User ranking นับเฉพาะผู้เล่นที่ส่งของขวัญให้ VJ Global เท่านั้น
- VJ / User ที่ติดอันดับทุกกิจกรรม จะได้รับดาวพิเศษ
MASERATI / ยศพิเศษ Royal Crown โดยระยะเวลาจะนับต่อกัน
- VJ ที่มีสิทธิ์ได้รับเงินรางวัลจะต้องเป็นวีเจที่มียอดของขวัญกิจกรรม
ครบตามที่กำหนด ภายในช่วงเวลาเท่านั้น
- VJ ที่ร่วมกิจกรรมนับเฉพาะการจัดรายการและพูดคุยกับผู้เล่นเท่านั้นในกรณีนอน
ส่องห้องเปล่าพื้น เพดาน จอดำหรือทำสิ่งไม่เหมาะสมกับการจัดรายการ
จะถูกตัดสิทธิ์การได้รับรางวัล
- กรณีที่ยอดของขวัญเท่ากัน จะให้สิทธิ์วีเจที่ได้รับของขวัญก่อน
และยูสเซอร์ที่ส่งก่อนมีอันดับสูงกว่า
- ประกาศผลกิจกรรมภายใน 5 วันทำการ หลังจบกิจกรรม
- ขอสงวนสิทธิ์ในเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
- การร่วมกิจกรรมและรับรางวัลต้องอยู่ภายใต้เงื่อนไขบริษัท
- เวลาอ้างอิงตามเวลาของ Server เป็นหลัก
- คำตัดสินของทีมงานถือว่าเป็นที่สิ้นสุดอันดับ "VJ ที่ได้รับ MDoll" มากที่สุด
กิจกรรมจบวันที่ 25 พ.ย. 63 เวลา 22.00 น.

โบนัสประจำสัปดาห์ หมายเหตุ
31 ต.ค. 7 พ.ย. 14 พ.ย. 21 พ.ย.

69259848
AG👼🏻น้องน้ำ💦 โบนัสแชมเปี้ยน : 217,996 ฿
2
60664699
ลุงพายูสมาtย6หึ โบนัสแชมเปี้ยน : 150,920 ฿
3
65037139
Ⓙ❹Ⓟ🎖ice🎖 โบนัสแชมเปี้ยน : 108,998 ฿
4
61219365
Ⓙ❹Ⓟเฟื่องฟ้า🌤 โบนัสแชมเปี้ยน : 83,844 ฿


5
66841945
สอนหลาnเอาสด โบนัสแชมเปี้ยน : 67,075 ฿
6
66932619
👻 โบนัสแชมเปี้ยน : 50,306 ฿


7
58995515
Ⓙ❹Ⓟ🎖AUDI🎖WONG โบนัสแชมเปี้ยน : 41,922 ฿
8
66856032
Bow โบนัสแชมเปี้ยน : 37,730 ฿
9
67409646
เยลลี่ โบนัสแชมเปี้ยน : 29,345 ฿
10
56813782
2ญรักหลับเพื่อน โบนัสแชมเปี้ยน : 20,961 ฿
11
69028451
.. โบนัสแชมเปี้ยน : 12,576 ฿
12
65798325
หมวย😘 โบนัสแชมเปี้ยน : 8,384 ฿
13
54521178
[R£D]SUSHU🍆💦 โบนัสแชมเปี้ยน : 4,192 ฿
14
65395429
นู้เรย์😘🤩❤ โบนัสแชมเปี้ยน : 2,515 ฿
15
63725558
👅 โบนัสแชมเปี้ยน : 1,676 ฿
16
52314043
เลีeหอยแรงๆนะ🐌
17
64583880
แมวขาด​10😪
18
67276711
อยาก..
19
57514591
💸ฟินแฉะๆsand💦
20
54947140
Ⓙ❹Ⓟ🎖N’ เพลิน🎖
21
55583572
งี่จัง
22
60383288
อ้อศรีสยาม😽💋
23
56593823
Shynychar💦💦💦
24
64275469
😘
25
53757934
[KC]Lovely🌸🌷
26
54806663
ขย่ม.นร.แตกๆๆ
27
58113597
[ʍίϯε]jessy💦
28
66249990
🍎
29
61425671
นัดน้องชาย🍌
30
50059760
คนงานติดใจขอเย❣
คะแนนกิจกรรมอัพเดทเวลา
update time:25/11/2020 18:05

= มีสิทธิได้รับรางวัล 5,000 บาท

= มีสิทธิได้รับรางวัล 1,000 บาท

= มีสิทธิได้รับรางวัล 500 บาท

= มีสิทธิได้รับรางวัล 300 บาท

= มีสิทธิได้รับรางวัล 200 บาท

= มีสิทธิได้รับยศ Maserati 15 วัน

= มีสิทธิได้รับยศ Maserati 10 วัน

= มีสิทธิได้รับยศ Maserati 7 วัน

= MDoll ไม่ครบตามที่เงื่อนไขกำหนด

อันดับ "USER ที่ส่ง MDoll" มากที่สุด

อันดับ USER หมายเหตุ
1 612106XX
2 513946XX
3 584031XX
4 693174XX
5 560345XX
6 550274XX
7 502092XX
8 577458XX
9 663410XX
10 581845XX
11 592795XX
12 527305XX
13 541087XX
14 696721XX
15 582750XX
16 552575XX
17 605338XX
18 569280XX
19 668982XX
20 683695XX
คะแนนกิจกรรมอัพเดทเวลา
update time:25/11/2020 18:05

= มีสิทธิได้รับรางวัล 120,000 คูปอง

= มีสิทธิได้รับรางวัล 80,000 คูปอง

= มีสิทธิได้รับรางวัล 50,000 คูปอง

= มีสิทธิได้รับรางวัล 30,000 คูปอง

= มีสิทธิได้รับรางวัล ยศพิเศษ Royal Crown

WinNine Pacific Pty Ltd Level 20, Zenith Center, 821 Pacific Hwy, Chatswood NSW 2067 Australia
Access step of the website
To start accessing this website (https://www.mlive.la/) The company assumes that you have accepted all personal policy as mentioned.