ไลฟ์ปั๊บรับหมื่นปอง
เพียงแค่กลับมาไลฟ์ก็รับคูปองกันไปฟรีๆเลยจ้า
ระยะเวลากิจกรรม
10 พฤศจิกายน 2563 (18.00 น.) – 20 พฤศจิกายน 2563 (23.59 น.)
รายละเอียดกิจกรรม
1.ไอดีวีเจเก่า และวีเจใหม่ที่ลงทะเบียนแล้วและยังไม่ได้ไลฟ์
ตั้งแต่ 26 กันยายน 2562 มีสิทธิเข้าร่วมกิจกรรม
2.วีเจที่ไลฟ์เก็บชั่วโมงได้มากที่สุด 100 อันดับแรกจะได้รับรางวัล
3.วีเจที่เข้าร่วมกิจกรรมจะต้องสะสมเวลาไลฟ์ให้ได้อย่างน้อย 2 ชม.
ในระยะเวลากิจกรรมถึงจะได้รับรางวัล
4.กำหนดผู้รับรางวัล 100 คนแรกเท่านั้น
รางวัล
อันดับที่ 1 รางวัล 50,000 คูปอง
อันดับที่ 2 รางวัล 30,000 คูปอง
อันดับที่ 3 รางวัล 20,000 คูปอง
อันดับที่ 4 – 100 รางวัล 10,000 คูปอง
รวมมูลค่ารางวัลทั้งหมด
1,070,000 คูปอง

หมายเหตุ
- สงวนสิทธิให้วีเจสายธรรมดาและวีเจโกบอลเท่านั้น วีเจต่างประเทศไม่สามารถเข้าร่วมได้
- วีเจที่ร่วมกิจกรรมนับเฉพาะการจัดรายการและพูดคุยกับผู้เล่นเท่านั้น
ในกรณีนอน ส่องห้องเปล่า พื้นเพดาน จอดำ
หรือทำสิ่งไม่เหมาะสมกับการจัดรายการจะถูกตัดสิทธิ์การได้รับรางวัล
- วีเจที่ร่วมกิจกรรมจะต้องยินยอมให้บริษัทฯนำภาพที่โพสต์ร่วมกิจกรรมนี้
ไปใช้ในกิจกรรมทางการตลาดได้โดยจะไม่กล่าวอ้างเพื่อเรียกร้องสิทธิ
ค่าตอบแทน และค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น
- ขอสงวนสิทธิ์ในเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
- การร่วมกิจกรรมและรับรางวัลต้องอยู่ภายใต้เงื่อนไขบริษัท
- เวลาอ้างอิงตามเวลาของ Server เป็นหลัก
- คำตัดสินของทีมงานถือว่าเป็นที่สิ้นสุด
WinNine Pacific Pty Ltd Level 20, Zenith Center, 821 Pacific Hwy, Chatswood NSW 2067 Australia