อันดับ วีเจที่ได้รับ
"MDoll"
มากที่สุด


60664699
4ญเปิดซิงน้องชา

69259848
คุ่ หลานริมทะเล

58995515
Ⓙ❹Ⓟ🎖AUDI🎖WONG
MDoll Global Go Go!! Super Champ!!
วีเจที่ได้รับของขวัญ MDoll มากที่สุดตามเงื่อนไขจะได้รับรางวัล
โดยยิ่งมียอดส่งของขวัญ MDoll มากจะยิ่งได้โบนัสสะสมมาก
26 พ.ย. 63 (00.01น.) – 25 ธ.ค. 63 (22.00น.)

MDoll
13,000 คูปอง
อันดับ เงินรางวัล Special Ranking
อันดับ 1 เงินรางวัลจากยอดสะสม
โบนัสแชมเปี้ยน MDoll
ดาว MASERATI 15 วัน
อันดับ 2 ดาว MASERATI 10 วัน
อันดับ 3 - 5 ดาว MASERATI 7 วัน
อันดับ 6 - 15 -

หมายเหตุ : วีเจที่มีสิทธิ์ได้รับเงินรางวัล จะต้องเป็นวีเจที่มียอด MDoll 300 ชิ้นขึ้นไป ภายในช่วงเวลากิจกรรม

โบนัสพิเศษ!!
วีเจที่ได้ยอด MDoll อันดับ 1-5

ในวันที่ 30 พ.ย. / 7 ธ.ค. / 14 ธ.ค. / 21 ธ.ค. เวลา 22.00 น.
จะได้รับ รางวัลยอดโบนัสสะสม
อันดับ 1 ได้รับ 5,000 บาท
อันดับ 2 ได้รับ 1,000 บาท
อันดับ 3 ได้รับ 500 บาท
อันดับ 4 ได้รับ 300 บาท
อันดับ 5 ได้รับ 200 บาท

หมายเหตุ : หากยอด MDoll ของวีเจมีการเปลี่ยนแปลง
จะส่งผลต่ออันดับกิจกรรมของวีเจคนนั้นๆ

รางวัล User สำหรับ Mdoll
โบนัสแชมเปี้ยน

อันดับ 1 รับรางวัล 120,000 คูปอง + Royal Crown 7 วัน
อันดับ 2 รับรางวัล 80,000 คูปอง + Royal Crown 5 วัน
อันดับ 3 รับรางวัล 50,000 คูปอง + Royal Crown 3 วัน
อันดับ 4-5 รับรางวัล 30,000 คูปอง + Royal Crown 3 วัน

++++++++++++++++++++++++++
หมายเหตุ
- สงวนสิทธิ์หากวีเจส่งของขวัญให้กับวีเจด้วยกัน จะไม่นับคะแนนกิจกรรม
- VJ ranking ขอสงวนสิทธิ์ให้เฉพาะวีเจ Global เท่านั้น
- User ranking นับเฉพาะผู้เล่นที่ส่งของขวัญให้ VJ Global เท่านั้น
- VJ / User ที่ติดอันดับทุกกิจกรรม จะได้รับดาวพิเศษ
MASERATI / ยศพิเศษ Royal Crown โดยระยะเวลาจะนับต่อกัน
- VJ ที่มีสิทธิ์ได้รับเงินรางวัลจะต้องเป็นวีเจที่มียอดของขวัญกิจกรรม
ครบตามที่กำหนด ภายในช่วงเวลาเท่านั้น
- VJ ที่ร่วมกิจกรรมนับเฉพาะการจัดรายการและพูดคุยกับผู้เล่นเท่านั้นในกรณีนอน
ส่องห้องเปล่าพื้น เพดาน จอดำหรือทำสิ่งไม่เหมาะสมกับการจัดรายการ
จะถูกตัดสิทธิ์การได้รับรางวัล
- กรณีที่ยอดของขวัญเท่ากัน จะให้สิทธิ์วีเจที่ได้รับของขวัญก่อน
และยูสเซอร์ที่ส่งก่อนมีอันดับสูงกว่า
- ประกาศผลกิจกรรมภายใน 5 วันทำการ หลังจบกิจกรรม
- ขอสงวนสิทธิ์ในเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
- การร่วมกิจกรรมและรับรางวัลต้องอยู่ภายใต้เงื่อนไขบริษัท
- เวลาอ้างอิงตามเวลาของ Server เป็นหลัก
- คำตัดสินของทีมงานถือว่าเป็นที่สิ้นสุด
- วีเจที่ได้รับรางวัลเงินสด หากหลังจบกิจกรรมวีเจไม่สามารถแอคทีฟ ชมไลฟ์
ได้อย่างน้อย 10 ชม. 3 วัน ขึ้นไป
หรือมีผิดกฏ วีเจจะไม่ได้รับเงินรางวัลกิจกรรม.อันดับ วีเจที่ได้รับ MDoll" มากที่สุด
กิจกรรมจบวันที่ 25 ธ.ค. 63 เวลา 22.00 น.

โบนัสประจำสัปดาห์ หมายเหตุ
30 พ.ย. 7 ธ.ค. 14 ธ.ค. 21 ธ.ค.

60664699
4ญเปิดซิงน้องชา โบนัสแชมเปี้ยน 229,091 ฿
2
69259848
คุ่ หลานริมทะเล โบนัสแชมเปี้ยน 158,601 ฿3
58995515
Ⓙ❹Ⓟ🎖AUDI🎖WONG โบนัสแชมเปี้ยน 114,545 ฿

4
60383288
🎧 โบนัสแชมเปี้ยน 88,112 ฿
5
57514591
🍆🐚💦 โบนัสแชมเปี้ยน 70,489 ฿
6
65037139
พี่น้องท้องชนกั โบนัสแชมเปี้ยน 52,867 ฿
7
66841945
ห่อไข่ โบนัสแชมเปี้ยน 44,056 ฿

8
54521178
[R£D]Alia🌹🌹 โบนัสแชมเปี้ยน 39,650 ฿

9
56813782
Ⓙ❹Ⓟ🎖MOMO🎖 โบนัสแชมเปี้ยน 30,839 ฿
10
67409646
อยาก โบนัสแชมเปี้ยน 22,028 ฿
11
64660500
อ่อยพม่า โบนัสแชมเปี้ยน 13,216 ฿
12
57248904
💋มิกิ โบนัสแชมเปี้ยน 8,811 ฿
13
62075909
ice🍀 โบนัสแชมเปี้ยน 4,405 ฿

14
65798325
หมวย😘 โบนัสแชมเปี้ยน 2,643 ฿
15
52314043
เลีeหอย`หนู๊ที โบนัสแชมเปี้ยน 1,762 ฿
16
60261521
เจน
17
59414165
[69]
18
30321758
[мเƒล]liadani💦
19
50784703
77Cheesecake🍰
20
64583880
🌼
21
56593823
Shichate💦💦💦
22
89695396
มาคุยกัน
23
54592058
...
24
69028451
.
25
50059760
2ญ 2ช💦วงเหล้า❣
26
63725558
ยัดสองรู💦
27
56569706
BROKEN💔(69)
28
65395429
นู๋เรย์😸นะคะ
29
61219365
Ⓙ❹Ⓟ🍏🍏🍏
30
56616400
[69].
คะแนนกิจกรรมอัพเดทเวลา
update time:25/12/2020 22:00

= มีสิทธิได้รับรางวัล 5,000 บาท

= มีสิทธิได้รับรางวัล 1,000 บาท

= มีสิทธิได้รับรางวัล 500 บาท

= มีสิทธิได้รับรางวัล 300 บาท

= มีสิทธิได้รับรางวัล 200 บาท

= มีสิทธิได้รับยศ Maserati 15 วัน

= มีสิทธิได้รับยศ Maserati 10 วัน

= มีสิทธิได้รับยศ Maserati 7 วัน

= MDoll ไม่ครบตามที่เงื่อนไขกำหนด

อันดับยูสที่ส่ง MDoll มากที่สุด

อันดับ ยูส หมายเหตุ
1 612106XX
2 513946XX
3 632912XX
4 584406XX
5 693174XX
6 550608XX
7 577458XX
8 541087XX
9 607574XX
10 663410XX
11 584031XX
12 610838XX
13 502092XX
14 676490XX
15 588086XX
16 562066XX
17 668982XX
18 569280XX
19 544899XX
20 552575XX
คะแนนกิจกรรมอัพเดทเวลา
update time:25/12/2020 22:00

= มีสิทธิได้รับรางวัล 120,000 คูปอง

= มีสิทธิได้รับรางวัล 80,000 คูปอง

= มีสิทธิได้รับรางวัล 50,000 คูปอง

= มีสิทธิได้รับรางวัล 30,000 คูปอง

= มีสิทธิได้รับรางวัล ยศพิเศษ Royal Crown

WinNine Pacific Pty Ltd Level 20, Zenith Center, 821 Pacific Hwy, Chatswood NSW 2067 Australia
การใช้งานเว็บไซต์
การเข้าใช้เว็บไซต์นี้ (https://www.mlive.la/) บริษัทฯ ถือว่า ท่านได้ยอมรับใน นโยบายข้อมูลส่วนบุคคล ทั้งหมดที่ระบุไว้