อันดับ วีเจที่ได้รับ
"MDoll"
มากที่สุด


69259848
AG👼🏻น้องน้ำ💦

60664699
5ญสวิงกิ้งลุง

61219365
Ⓙ❹Ⓟ🥭🥭🥭
MDoll Global Go Go!! Super Champ!!
วีเจที่ได้รับของขวัญ MDoll มากที่สุดตามเงื่อนไขจะได้รับรางวัล
โดยยิ่งมียอดส่งของขวัญ MDoll มากจะยิ่งได้โบนัสสะสมมาก
26 ธ.ค. 63 (00.01น.) – 25 ม.ค. 64 (22.00น.)

MDoll
13,000 คูปอง
อันดับ เงินรางวัล Special Ranking
อันดับ 1 เงินรางวัลจากยอดสะสม
โบนัสแชมเปี้ยน MDoll
ดาว MASERATI 15 วัน
อันดับ 2 ดาว MASERATI 10 วัน
อันดับ 3 - 5 ดาว MASERATI 7 วัน
อันดับ 6 - 15 -

หมายเหตุ : วีเจที่มีสิทธิ์ได้รับเงินรางวัล จะต้องเป็นวีเจที่มียอด MDoll 300 ชิ้นขึ้นไป ภายในช่วงเวลากิจกรรม

โบนัสพิเศษ!!
วีเจที่ได้ยอด MDoll อันดับ 1-5

ในวันที่ 31 ธ.ค. / 7 ม.ค. / 14 ม.ค. / 21 ม.ค. เวลา 22.00 น.
จะได้รับ รางวัลยอดโบนัสสะสม
อันดับ 1 ได้รับ 5,000 บาท
อันดับ 2 ได้รับ 1,000 บาท
อันดับ 3 ได้รับ 500 บาท
อันดับ 4 ได้รับ 300 บาท
อันดับ 5 ได้รับ 200 บาท

หมายเหตุ : หากยอด MDoll ของวีเจมีการเปลี่ยนแปลง
จะส่งผลต่ออันดับกิจกรรมของวีเจคนนั้นๆ

รางวัล User สำหรับ Mdoll
โบนัสแชมเปี้ยน

อันดับ 1 รับรางวัล 120,000 คูปอง + Royal Crown 7 วัน
อันดับ 2 รับรางวัล 80,000 คูปอง + Royal Crown 5 วัน
อันดับ 3 รับรางวัล 50,000 คูปอง + Royal Crown 3 วัน
อันดับ 4-5 รับรางวัล 30,000 คูปอง + Royal Crown 3 วัน

++++++++++++++++++++++++++
หมายเหตุ
- สงวนสิทธิ์หากวีเจส่งของขวัญให้กับวีเจด้วยกัน จะไม่นับคะแนนกิจกรรม
- VJ ranking ขอสงวนสิทธิ์ให้เฉพาะวีเจ Global เท่านั้น
- User ranking นับเฉพาะผู้เล่นที่ส่งของขวัญให้ VJ Global เท่านั้น
- VJ / User ที่ติดอันดับทุกกิจกรรม จะได้รับดาวพิเศษ
MASERATI / ยศพิเศษ Royal Crown โดยระยะเวลาจะนับต่อกัน
- VJ ที่มีสิทธิ์ได้รับเงินรางวัลจะต้องเป็นวีเจที่มียอดของขวัญกิจกรรม
ครบตามที่กำหนด ภายในช่วงเวลาเท่านั้น
- VJ ที่ร่วมกิจกรรมนับเฉพาะการจัดรายการและพูดคุยกับผู้เล่นเท่านั้นในกรณีนอน
ส่องห้องเปล่าพื้น เพดาน จอดำหรือทำสิ่งไม่เหมาะสมกับการจัดรายการ
จะถูกตัดสิทธิ์การได้รับรางวัล
- กรณีที่ยอดของขวัญเท่ากัน จะให้สิทธิ์วีเจที่ได้รับของขวัญก่อน
และยูสเซอร์ที่ส่งก่อนมีอันดับสูงกว่า
- ประกาศผลกิจกรรมภายใน 5 วันทำการ หลังจบกิจกรรม
- ขอสงวนสิทธิ์ในเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
- การร่วมกิจกรรมและรับรางวัลต้องอยู่ภายใต้เงื่อนไขบริษัท
- เวลาอ้างอิงตามเวลาของ Server เป็นหลัก
- คำตัดสินของทีมงานถือว่าเป็นที่สิ้นสุด
- วีเจที่ได้รับรางวัลเงินสด หากหลังจบกิจกรรมวีเจไม่สามารถแอคทีฟ ชมไลฟ์
ได้อย่างน้อย 10 ชม. 3 วัน ขึ้นไป
หรือมีผิดกฏ วีเจจะไม่ได้รับเงินรางวัลกิจกรรม.อันดับ วีเจที่ได้รับ MDoll" มากที่สุด
กิจกรรมจบวันที่ 25 ม.ค. 63 เวลา 22.00 น.

โบนัสประจำสัปดาห์ หมายเหตุ
31 ธ.ค. 7 ม.ค. 14 ม.ค. 21 ม.ค.

69259848
AG👼🏻น้องน้ำ💦 โบนัสแชมเปี้ยน 228,837 ฿
2
60664699
5ญสวิงกิ้งลุง โบนัสแชมเปี้ยน 158,425 ฿
3
61219365
Ⓙ❹Ⓟ🥭🥭🥭 โบนัสแชมเปี้ยน 114,418 ฿
4
66932619
CASPER👻 โบนัสแชมเปี้ยน 88,014 ฿
5
64660500
ลักหลับพี่เขย โบนัสแชมเปี้ยน 70,411 ฿6
54521178
[R£D]Alia🌈 โบนัสแชมเปี้ยน 52,808 ฿
7
58995515
Ⓙ❹Ⓟ🎖AUDI🎖WONG โบนัสแชมเปี้ยน 44,007 ฿
8
57514591
น้องทราย🐚💦 โบนัสแชมเปี้ยน 39,606 ฿
9
60924091
น้องขิม🧡 โบนัสแชมเปี้ยน 30,805 ฿
10
69028451
. โบนัสแชมเปี้ยน 22,003 ฿
11
60383288
🌱🎧 โบนัสแชมเปี้ยน 13,202 ฿
12
63725558
แบร่ๆ👅 โบนัสแชมเปี้ยน 8,801 ฿
13
65037139
Ⓙ❹Ⓟ🎖ice🎖 โบนัสแชมเปี้ยน 4,400 ฿
14
56813782
แอบดูน้องอาบน้ำ โบนัสแชมเปี้ยน 2,640 ฿
15
67409646
อยากเพลีย โบนัสแชมเปี้ยน 1,760 ฿
16
69707515
AG👼ชบา🌺
17
54355998
ชวนวินมอไซ.ยสตน
18
30321758
[мเƒล]liadani💦
19
66249990
แตกใน💦สนามบิน
20
65798325
หมวย😘
21
54592058
นุเหงา
22
61425671
หมูอ้วน🐷
23
57339283
น้ำเยอะ💦👅
24
54947140
Ⓙ❹Ⓟ🎖N’เพลิน🎖
25
56569706
BROKEN💔(69)
26
66856032
ล่าเหยื่อ
27
55583572
วันงี่คนโสด🥕🍆
28
56593823
Shichate💦💦💦
29
59414165
[69]
30
50059760
แอบเยหลานชาย18❣
คะแนนกิจกรรมอัพเดทเวลา
update time:22/01/2021 07:05

= มีสิทธิได้รับรางวัล 5,000 บาท

= มีสิทธิได้รับรางวัล 1,000 บาท

= มีสิทธิได้รับรางวัล 500 บาท

= มีสิทธิได้รับรางวัล 300 บาท

= มีสิทธิได้รับรางวัล 200 บาท

= มีสิทธิได้รับยศ Maserati 15 วัน

= มีสิทธิได้รับยศ Maserati 10 วัน

= มีสิทธิได้รับยศ Maserati 7 วัน

= MDoll ไม่ครบตามที่เงื่อนไขกำหนด

อันดับยูสที่ส่ง MDoll มากที่สุด

อันดับ ยูส หมายเหตุ
1 544899XX
2 612106XX
3 531965XX
4 893908XX
5 513946XX
6 502092XX
7 560345XX
8 336811XX
9 892730XX
10 685472XX
11 631361XX
12 541087XX
13 550608XX
14 300638XX
15 894136XX
16 302034XX
17 610485XX
18 663410XX
19 553904XX
20 887628XX
คะแนนกิจกรรมอัพเดทเวลา
update time:22/01/2021 07:05

= มีสิทธิได้รับรางวัล 120,000 คูปอง

= มีสิทธิได้รับรางวัล 80,000 คูปอง

= มีสิทธิได้รับรางวัล 50,000 คูปอง

= มีสิทธิได้รับรางวัล 30,000 คูปอง

= มีสิทธิได้รับรางวัล ยศพิเศษ Royal Crown

WinNine Pacific Pty Ltd Level 20, Zenith Center, 821 Pacific Hwy, Chatswood NSW 2067 Australia
การใช้งานเว็บไซต์
การเข้าใช้เว็บไซต์นี้ (https://www.mlive.la/) บริษัทฯ ถือว่า ท่านได้ยอมรับใน นโยบายข้อมูลส่วนบุคคล ทั้งหมดที่ระบุไว้