อันดับ วีเจที่ได้รับ
"MDoll"
มากที่สุด


69259848
คุ่ หลานริมทะเล

60664699
4ญเปิดซิงน้องชา

61219365
Ⓙ❹Ⓟ🍏🍏🍏
MDoll Global Go Go!! Super Champ!!
วีเจที่ได้รับของขวัญ MDoll มากที่สุดตามเงื่อนไขจะได้รับรางวัล
โดยยิ่งมียอดส่งของขวัญ MDoll มากจะยิ่งได้โบนัสสะสมมาก
26 ธ.ค. 63 (00.01น.) – 25 ม.ค. 64 (22.00น.)

MDoll
13,000 คูปอง
อันดับ เงินรางวัล Special Ranking
อันดับ 1 เงินรางวัลจากยอดสะสม
โบนัสแชมเปี้ยน MDoll
ดาว MASERATI 15 วัน
อันดับ 2 ดาว MASERATI 10 วัน
อันดับ 3 - 5 ดาว MASERATI 7 วัน
อันดับ 6 - 15 -

หมายเหตุ : วีเจที่มีสิทธิ์ได้รับเงินรางวัล จะต้องเป็นวีเจที่มียอด MDoll 300 ชิ้นขึ้นไป ภายในช่วงเวลากิจกรรม

โบนัสพิเศษ!!
วีเจที่ได้ยอด MDoll อันดับ 1-5

ในวันที่ 31 ธ.ค. / 7 ม.ค. / 14 ม.ค. / 21 ม.ค. เวลา 22.00 น.
จะได้รับ รางวัลยอดโบนัสสะสม
อันดับ 1 ได้รับ 5,000 บาท
อันดับ 2 ได้รับ 1,000 บาท
อันดับ 3 ได้รับ 500 บาท
อันดับ 4 ได้รับ 300 บาท
อันดับ 5 ได้รับ 200 บาท

หมายเหตุ : หากยอด MDoll ของวีเจมีการเปลี่ยนแปลง
จะส่งผลต่ออันดับกิจกรรมของวีเจคนนั้นๆ

รางวัล User สำหรับ Mdoll
โบนัสแชมเปี้ยน

อันดับ 1 รับรางวัล 120,000 คูปอง + Royal Crown 7 วัน
อันดับ 2 รับรางวัล 80,000 คูปอง + Royal Crown 5 วัน
อันดับ 3 รับรางวัล 50,000 คูปอง + Royal Crown 3 วัน
อันดับ 4-5 รับรางวัล 30,000 คูปอง + Royal Crown 3 วัน

++++++++++++++++++++++++++
หมายเหตุ
- สงวนสิทธิ์หากวีเจส่งของขวัญให้กับวีเจด้วยกัน จะไม่นับคะแนนกิจกรรม
- VJ ranking ขอสงวนสิทธิ์ให้เฉพาะวีเจ Global เท่านั้น
- User ranking นับเฉพาะผู้เล่นที่ส่งของขวัญให้ VJ Global เท่านั้น
- VJ / User ที่ติดอันดับทุกกิจกรรม จะได้รับดาวพิเศษ
MASERATI / ยศพิเศษ Royal Crown โดยระยะเวลาจะนับต่อกัน
- VJ ที่มีสิทธิ์ได้รับเงินรางวัลจะต้องเป็นวีเจที่มียอดของขวัญกิจกรรม
ครบตามที่กำหนด ภายในช่วงเวลาเท่านั้น
- VJ ที่ร่วมกิจกรรมนับเฉพาะการจัดรายการและพูดคุยกับผู้เล่นเท่านั้นในกรณีนอน
ส่องห้องเปล่าพื้น เพดาน จอดำหรือทำสิ่งไม่เหมาะสมกับการจัดรายการ
จะถูกตัดสิทธิ์การได้รับรางวัล
- กรณีที่ยอดของขวัญเท่ากัน จะให้สิทธิ์วีเจที่ได้รับของขวัญก่อน
และยูสเซอร์ที่ส่งก่อนมีอันดับสูงกว่า
- ประกาศผลกิจกรรมภายใน 5 วันทำการ หลังจบกิจกรรม
- ขอสงวนสิทธิ์ในเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
- การร่วมกิจกรรมและรับรางวัลต้องอยู่ภายใต้เงื่อนไขบริษัท
- เวลาอ้างอิงตามเวลาของ Server เป็นหลัก
- คำตัดสินของทีมงานถือว่าเป็นที่สิ้นสุด
- วีเจที่ได้รับรางวัลเงินสด หากหลังจบกิจกรรมวีเจไม่สามารถแอคทีฟ ชมไลฟ์
ได้อย่างน้อย 10 ชม. 3 วัน ขึ้นไป
หรือมีผิดกฏ วีเจจะไม่ได้รับเงินรางวัลกิจกรรม.อันดับ วีเจที่ได้รับ MDoll" มากที่สุด
กิจกรรมจบวันที่ 25 ม.ค. 63 เวลา 22.00 น.

โบนัสประจำสัปดาห์ หมายเหตุ
31 ธ.ค. 7 ม.ค. 14 ม.ค. 21 ม.ค.

69259848
คุ่ หลานริมทะเล โบนัสแชมเปี้ยน 203,463 ฿2
60664699
4ญเปิดซิงน้องชา โบนัสแชมเปี้ยน 140,859 ฿3
61219365
Ⓙ❹Ⓟ🍏🍏🍏 โบนัสแชมเปี้ยน 101,731 ฿4
66932619
👻 โบนัสแชมเปี้ยน 78,255 ฿5
64660500
อ่อยพม่า โบนัสแชมเปี้ยน 62,604 ฿


6
54521178
[R£D]Alia🌹🌹 โบนัสแชมเปี้ยน 46,953 ฿
7
57514591
🍆🐚💦 โบนัสแชมเปี้ยน 39,127 ฿
8
58995515
Ⓙ❹Ⓟ🎖AUDI🎖WONG โบนัสแชมเปี้ยน 35,214 ฿
9
60383288
🎧 โบนัสแชมเปี้ยน 27,389 ฿
10
60924091
น้องขิม💋 โบนัสแชมเปี้ยน 19,563 ฿
11
69028451
. โบนัสแชมเปี้ยน 11,738 ฿
12
63725558
ยัดสองรู💦 โบนัสแชมเปี้ยน 7,825 ฿
13
67409646
อยาก โบนัสแชมเปี้ยน 3,912 ฿
14
65037139
พี่น้องท้องชนกั โบนัสแชมเปี้ยน 2,347 ฿
15
56813782
Ⓙ❹Ⓟ🎖MOMO🎖 โบนัสแชมเปี้ยน 1,565 ฿
16
54355998
เอาให้แตก💦
17
69707515
AG👼ชบา🌺
18
30321758
[мเƒล]liadani💦
19
66249990
ห้องน้ำตลาดสด💦
20
65798325
หมวย😘
21
57339283
heeชมพู👅
22
54592058
...
23
61228243
LTC👼ไปแตกกัน

24
55583572
HBDtome🥕🍆
25
56569706
BROKEN💔(69)
26
62197583
ช่วยตวเอง💦
27
61425671
⁷⁷มันนี่
28
89978176
Ⓙ❹Ⓟ🎖MIND🎖
29
54947140
Ⓙ❹Ⓟ🎖N’เพลิน🎖
30
59414165
[69]
คะแนนกิจกรรมอัพเดทเวลา
update time:19/01/2021 01:05

= มีสิทธิได้รับรางวัล 5,000 บาท

= มีสิทธิได้รับรางวัล 1,000 บาท

= มีสิทธิได้รับรางวัล 500 บาท

= มีสิทธิได้รับรางวัล 300 บาท

= มีสิทธิได้รับรางวัล 200 บาท

= มีสิทธิได้รับยศ Maserati 15 วัน

= มีสิทธิได้รับยศ Maserati 10 วัน

= มีสิทธิได้รับยศ Maserati 7 วัน

= MDoll ไม่ครบตามที่เงื่อนไขกำหนด

อันดับยูสที่ส่ง MDoll มากที่สุด

อันดับ ยูส หมายเหตุ
1 544899XX
2 612106XX
3 531965XX
4 513946XX
5 502092XX
6 893908XX
7 336811XX
8 560345XX
9 685472XX
10 631361XX
11 550608XX
12 541087XX
13 892730XX
14 300638XX
15 302034XX
16 610485XX
17 887628XX
18 894136XX
19 663410XX
20 584031XX
คะแนนกิจกรรมอัพเดทเวลา
update time:19/01/2021 01:05

= มีสิทธิได้รับรางวัล 120,000 คูปอง

= มีสิทธิได้รับรางวัล 80,000 คูปอง

= มีสิทธิได้รับรางวัล 50,000 คูปอง

= มีสิทธิได้รับรางวัล 30,000 คูปอง

= มีสิทธิได้รับรางวัล ยศพิเศษ Royal Crown

WinNine Pacific Pty Ltd Level 20, Zenith Center, 821 Pacific Hwy, Chatswood NSW 2067 Australia
การใช้งานเว็บไซต์
การเข้าใช้เว็บไซต์นี้ (https://www.mlive.la/) บริษัทฯ ถือว่า ท่านได้ยอมรับใน นโยบายข้อมูลส่วนบุคคล ทั้งหมดที่ระบุไว้