5 เกมวีเจสายปั่น สนุกรับโชค
(สงวนสิทธิ์ให้เฉพาะ VJ ที่มีสัญญาเท่านั้น)
ระยะเวลากิจกรรม
8 มกราคม 2564 (18.00 น.) – 18 มกราคม 2564 (23.59 น.)
รายละเอียดกิจกรรม
Slot machine
วีเจที่มียอด Turnover การเล่นเกม Slot machine มากที่สุด
ภายในระยะเวลากิจกรรม 5 อันดับแรก จะได้รับรางวัล

Pirate King
วีเจที่มียอด Turnover การเล่นเกม Pirate King มากที่สุด
ภายในระยะเวลากิจกรรม 5 อันดับแรก จะได้รับรางวัล

Tiger gold
วีเจที่มียอด Turnover การเล่นเกม Tiger gold มากที่สุด
ภายในระยะเวลากิจกรรม 5 อันดับแรก จะได้รับรางวัล

Golden slots
วีเจที่มียอด Turnover การเล่นเกม Golden slots มากที่สุด
ภายในระยะเวลากิจกรรม 5 อันดับแรก จะได้รับรางวัล

Dragon ball
วีเจที่มียอด Turnover การเล่นเกม Dragon ball มากที่สุด
ภายในระยะเวลากิจกรรม 5 อันดับแรก จะได้รับรางวัล

รางวัลกิจกรรม
Slot machine
อันดับ 1 รับรางวัล 100,000 คูปอง
อันดับ 2 รับรางวัล 50,000 คูปอง
อันดับ 3 – 5 รับรางวัล 30,000 คูปอง
รางวัลพิเศษอันดับละ 50,000 คูปอง

Pirate King
อันดับ 1 รับรางวัล 100,000 คูปอง
อันดับ 2 รับรางวัล 50,000 คูปอง
อันดับ 3 – 5 รับรางวัล 30,000 คูปอง
รางวัลพิเศษอันดับละ 50,000 คูปอง

Tiger gold
อันดับ 1 รับรางวัล 100,000 คูปอง
อันดับ 2 รับรางวัล 50,000 คูปอง
อันดับ 3 – 5 รับรางวัล 30,000 คูปอง
รางวัลพิเศษอันดับละ 50,000 คูปอง

Golden slots
อันดับ 1 รับรางวัล 100,000 คูปอง
อันดับ 2 รับรางวัล 50,000 คูปอง
อันดับ 3 – 5 รับรางวัล 20,000 คูปอง
รางวัลพิเศษอันดับละ 50,000 คูปอง

Dragon ball
อันดับ 1 รับรางวัล 100,000 คูปอง
อันดับ 2 รับรางวัล 50,000 คูปอง
อันดับ 3 – 5 รับรางวัล 30,000 คูปอง
รางวัลพิเศษอันดับละ 50,000 คูปอง

รางวัลรวม 2,450,000 คูปอง
เงื่อนไขการรับรางวัล
Slot machine
วีเจจะต้องมียอด Turnover การเล่นเกม 10M ขึ้นไป
(หากแต่ละอันดับมียอด Turnover ไม่ถึง 10M
แต่ถึง 1M ขึ้นไป จะได้รับรางวัล 5,000 คูปอง)
รางวัลพิเศษ วีเจจะต้องมียอด Turnover การเล่นเกม 15M ขึ้นไป
ถึงได้รับรางวัลพิเศษ 50,000 คูปอง

Pirate King
วีเจจะต้องมียอด Turnover การเล่นเกม 10M ขึ้นไป
(หากแต่ละอันดับมียอด Turnover ไม่ถึง 10M
แต่ถึง 1M ขึ้นไป จะได้รับรางวัล 5,000 คูปอง)
รางวัลพิเศษ วีเจจะต้องมียอด Turnover การเล่นเกม 15M ขึ้นไป
ถึงได้รับรางวัลพิเศษ 50,000 คูปอง

Tiger gold
วีเจจะต้องมียอด Turnover การเล่นเกม 10M ขึ้นไป
(หากแต่ละอันดับมียอด Turnover ไม่ถึง 10M
แต่ถึง 1M ขึ้นไป จะได้รับรางวัล 5,000 คูปอง)
รางวัลพิเศษ วีเจจะต้องมียอด Turnover การเล่นเกม 15M ขึ้นไป
ถึงได้รับรางวัลพิเศษ 50,000 คูปอง

Golden slots
วีเจจะต้องมียอด Turnover การเล่นเกม 10M ขึ้นไป
(หากแต่ละอันดับมียอด Turnover ไม่ถึง 10M
แต่ถึง 1M ขึ้นไป จะได้รับรางวัล 5,000 คูปอง)
รางวัลพิเศษ วีเจจะต้องมียอด Turnover การเล่นเกม 15M ขึ้นไป
ถึงได้รับรางวัลพิเศษ 50,000 คูปอง

Dragon ball
วีเจจะต้องมียอด Turnover การเล่นเกม 10M ขึ้นไป
(หากแต่ละอันดับมียอด Turnover ไม่ถึง 10M
แต่ถึง 1M ขึ้นไป จะได้รับรางวัล 5,000 คูปอง)
รางวัลพิเศษ วีเจจะต้องมียอด Turnover การเล่นเกม 15M ขึ้นไป
ถึงได้รับรางวัลพิเศษ 50,000 คูปอง

เงื่อนไขเพิ่มเติม
(หากในระยะเวลากิจกรรม มีวีเจ เข้าร่วม ไม่ถึง 10 คน จะถือว่าเป็น โมฆะ)
หมายเหตุ
- VJ ranking ขอสงวนสิทธิ์ให้เฉพาะวีเจที่มีสัญญาเท่านั้น
- VJ จะต้องมียอดสะสมรวม MDoll ทั้งหมด 50 ชิ้นขึ้นไป
ของเดือนที่ผ่านมา จึงจะร่วมกิจกรรมได้
- กิจกรรมนี้ไม่เข้าร่วมเงื่อนไขติดอันดับกิจกรรมอันดับที่ 1-10
และ อันดับที่ 1-15 แต่ละเดือนของวีเจสัญญาเก่า
- ประกาศผลกิจกรรมและแอดรางวัลภายใน 5 วันทำการ หลังจบกิจกรรม
- กิจกรรมใดที่จัดอยู่ในช่วงเวลาปิดเซิร์ฟเวอร์หรือเหตุใดๆ
ที่ทำให้ไม่สามารถออนไลน์ได้จะยึดเวลาจบกิจกรรมตามเดิม
- ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดกิจกรรม
โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
- คำตัดสินของทีมงานถือว่าเป็นที่สิ้นสุด
- อันดับรางวัลจะอ้างอิงจากแรงค์อันดับที่อัพเดทในวันสุดท้ายที่จบกิจกรรมเท่านั้น
- เวลาอ้างอิงตามเวลาของระบบเป็นหลัก
สอบถามข้อมูล,แจ้งปัญหา หรือ ติดต่อขอรับรางวัล
กรุณาติดต่อ LINE : @luckygames
หรือ Facebook : @luckygamesmlive
WinNine Pacific Pty Ltd Level 20, Zenith Center, 821 Pacific Hwy, Chatswood NSW 2067 Australia
การใช้งานเว็บไซต์
การเข้าใช้เว็บไซต์นี้ (https://www.mlive.la/) บริษัทฯ ถือว่า ท่านได้ยอมรับใน นโยบายข้อมูลส่วนบุคคล ทั้งหมดที่ระบุไว้