อันดับ User ที่ได้คะแนนมากที่สุด

88627534
🌐Miegor
30361007
🌈🐧_pInGu_🐧✨
60072003
🐒

กดดูอันดับเพิ่มเติม
SPANK ME, BABY!
กิจกรรมพิเศษสำหรับยูสเซอร์ที่ส่งของขวัญให้วีเจในแท็บ INTER
ระยะเวลากิจกรรม
16 ก.พ. 64 (18.00) – 22 ก.พ. 64 (22.00)

SPANK ME
ราคา 20 คูปอง
รายละเอียดกิจกรรม
1. User ต้องส่งของขวัญชิ้นที่กำหนด
และทำแจ๊คพอตแตก 500 เท่า
จะได้รับคะแนนห้องละ 10 คะแนน ต่อคน/ต่อวัน
2. User ที่ทำคะแนนได้สูงสุดจะได้รับรางวัล
3. User ที่ได้รับรางวัลกิจกรรมจะต้องมีคะแนนสะสมอย่างน้อย 10 คะแนน
จึงจะมีสิทธิ์ได้รับรางวัลรางวัลกิจกรรม
อันดับที่ 1 รับรางวัล 100,000 คูปอง
อันดับที่ 2 รับรางวัล 80,000 คูปอง
อันดับที่ 3 รับรางวัล 50,000 คูปอง
อันดับที่ 4 รับรางวัล 30,000 คูปอง
อันดับที่ 5 รับรางวัล 30,000 คูปอง
เงื่อนไขเพิ่มเติม
- จะต้องมีการส่งของขวัญให้วีเจภายในระยะเวลากิจกรรมขั้นต่ำจำนวน 2000 ชิ้นไป
หากจำนวนของขวัญไม่ถึงจำนวนที่กำหนดจะไม่มีการแจกรางวัลใดๆ
- สงวนลิขสิทธิ์สำหรับยูสเซอร์ที่ส่งของขวัญให้วีเจในแทป INTER เท่านั้น
หมายเหตุ
- ทางแอพขอสงวนลิขสิทธ์สำหรับยูสเซอร์ที่ส่งของขวัญให้วีเจในแทป INTER เท่านั้น
- ประกาศผลกิจกรรมภายใน 5 วันทำการ หลังจบกิจกรรม
- User ranking ที่ส่งของขวัญขอสงวนสิทธิ
ไม่ให้วีเจที่เซ็นสัญญาเข้าร่วมกิจกรรม
- ขอสงวนสิทธิ์ในเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
- การร่วมกิจกรรมและรับรางวัลต้องอยู่ภายใต้เงื่อนไขบริษัท
- เวลาอ้างอิงตามเวลาของ Server เป็นหลัก
- คำตัดสินของทีมงานถือว่าเป็นที่สิ้นสุด
Sponsored by WinNine Pacific : winnine.com.au
WinNine Pacific Pty Ltd Level 20, Zenith Center, 821 Pacific Hwy, Chatswood NSW 2067 Australia
การใช้งานเว็บไซต์
การเข้าใช้เว็บไซต์นี้ (https://www.mlive.la/) บริษัทฯ ถือว่า ท่านได้ยอมรับใน นโยบายข้อมูลส่วนบุคคล ทั้งหมดที่ระบุไว้