ยูสเซอร์ที่มี คะแนนสะสม มากที่สุด

89390882
Boss
52742600
Ciga
67661566
ต้นต้น
กดดูอันดับเพิ่มเติม

MCat User Challenge :
MDoll&MKing Competition
ยูสเซอร์ทุกท่าน กิจกรรมแห่งศักดิ์ศรีมาแล้ว
มาร่วมแสดงถึงพลังของพี่ๆ ยูสเซอร์กันได้แล้วในกิจกรรมนี้!!
ระยะเวลากิจกรรม
18 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 13.00 น. - 22 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 23.59 น.
ของขวัญกิจกรรม

Mdoll
13,000 คูปอง


Mking
10,000 คูปอง
รายละเอียดกิจกรรม
1.ยูสเซอร์ที่สามารถสะสมคะแนนจากการส่งของขวัญ
Mdoll และ Mking มากที่สุด จะได้รับรางวัล
โดยที่
MDoll 1 ชิ้น = 2 คะแนน
MKing 1 ชิ้น = 5 คะแนน
2.คะแนนการส่งของขวัญจะนับให้กับยูสเซอร์ที่ส่งของขวัญให้วีเจ
MCat ที่เซ็นสัญญาแล้วเท่านั้น
3.ยูสเซอร์ที่ติดแรงค์กิจกรรมจะต้องส่งของขวัญกิจกรรม
อย่างน้อยรวมกัน 50 ชิ้นขึ้นไป ถึงจะมีสิทธิ์รับรางวัล
รางวัลกิจกรรม
ยูสเซอร์ที่มีคะแนนสะสมมากที่สุดจะได้รับรางวัล
อันดับที่ 1 รางวัล 80,000 คูปอง + ดาว Maserati 7 วัน
อันดับที่ 2 รางวัล 50,000 คูปอง + ดาว Maserati 5 วัน
อันดับที่ 3 รางวัล 30,000 คูปอง + ดาว Maserati 3 วัน
อันดับที่ 4 - 5 รางวัล 20,000 คูปอง + Royal Crown 7 วัน
อันดับที่ 6 - 7 รางวัล 10,000 คูปอง + Royal Crown 5 วัน
อันดับที่ 8 -10 รางวัล Royal Crown 3 วัน


ดาว Maserati


Royal Crown
รวมรางวัล
230,000 คูปอง + ดาวและมงกุฎสุด Exclusive
หมายเหตุ
- User ranking สงวนสิทธิ์ไม่ให้วีเจเซ็นต์สัญญาติดอันดับกิจกรรม
- คะแนนของกิจกรรมจะนับให้เฉพาะยูสเซอร์ส่งของขวัญให้
วีเจสายธรรมดาเท่านั้น
- กรณีที่ยอดของขวัญเท่ากัน
จะให้สิทธิ์ยูสเซอร์ที่ส่งของขวัญก่อนจะมีอันดับสูงกว่า
- ประกาศผลกิจกรรมภายใน 5 วันทำการ หลังจบกิจกรรม
ขอสงวนสิทธิ์ในเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
- การร่วมกิจกรรมและรับรางวัลต้องอยู่ภายใต้เงื่อนไขบริษัท
- เวลาอ้างอิงตามเวลาของ Server เป็นหลัก
- คำตัดสินของทีมงานถือว่าเป็นที่สิ้นสุด
Sponsored by WinNine Pacific : winnine.com.au
WinNine Pacific Pty Ltd Level 20, Zenith Center, 821 Pacific Hwy, Chatswood NSW 2067 Australia