Mega Ball ลูกแก้วหรรษา
ร่วมชิงรางวัล กว่า 640,000 คูปอง
ระยะเวลากิจกรรม
18 กุมภาพันธ์ 2564 (18.00) – 24 กุมภาพันธ์ 2564 (23.59)
รายละเอียดกิจกรรม
ผู้เล่นที่มียอด Turnover มากที่สุด
ภายในระยะเวลากิจกรรม จำนวนอันดับแรก 30 จะมีสิทธิ์ ได้รับรางวัล
รางวัลกิจกรรม
อันดับที่ 1 รับรางวัล 100,000 คูปอง
อันดับที่ 2 รับรางวัล 80,000 คูปอง
อันดับที่ 3 รับรางวัล 50,000 คูปอง
อันดับที่ 4-10 รับรางวัล 30,000 คูปอง
อันดับที่ 11-30 รับรางวัล 10,000 คูปอง

รางวัลรวม 640,000 คูปอง
เงื่อนไขกิจกรรม
(ผู้เล่น ที่ร่วม กิจกรรม จะต้องทำเงื่อนไขดังนี้)
อันดับ 1-3 ต้องทำยอด Turnover 2,000,000 คูปอง ขึ้นไป
อันดับ 4 - 10 ต้องทำยอด Turnover 1,000,000 คูปอง ขึ้นไป
อันดับ 11 - 30 ต้องทำยอด Turnover 500,000 คูปอง ขึ้นไป
เงื่อนไขกิจกรรม(สำรอง)
อันดับ 1-3 หากมียอด Turnover 1,000,000 คูปอง ขึ้นไป จะได้รับ 30,000 คูปอง
อันดับ 4 - 10 หากมียอด Turnover 500,000 คูปอง ขึ้นไป จะได้รับ 10,000 คูปอง
อันดับ 11 - 30 หากมียอด Turnover 200,000 คูปอง ขึ้นไป จะได้รับ 5,000 คูปอง

หากแต่ละอันดับ ทำเงื่อนไขไม่ครบตามที่กำหนด
แต่มียอด Turnover ครบ 50,000 จะได้รับรางวัล 500 คูปอง

(เงื่อนไข กิจกรรม (สำรอง) มีไว้เฉพาะ รองรับผู้เล่นที่ติดอันดับ
แต่ทำเงื่อนไข กิจกรรม ไม่ครบตามที่กำหนดไว้
จึงจะเข้าเงื่อนไขนี้ผู้เล่นไม่สามารถรับรางวัลกิจกรรมได้จากทั้ง 2 เงื่อนไขพร้อมกัน)
หมายเหตุ
- ผู้เล่นที่ร่วมกิจกรรม จะต้องทำเงื่อนไขครบ ตามที่กำหนดภายในกิจกรรม จึงจะได้รับรางวัล
- กิจกรรม Lucky Games ไม่เข้าร่วมเงื่อนไข ติดอันดับ สำหรับผ่านเรทเงินเดือนต่างๆ ของวีเจ
- ประกาศผลกิจกรรมและแอดรางวัลภายใน 5 วันทำการ หลังจบกิจกรรม
- กิจกรรมใดที่จัดอยู่ในช่วงเวลาปิดเซิร์ฟเวอร์หรือเหตุใดๆ
ที่ทำให้ไม่สามารถออนไลน์ได้จะยึดเวลาจบกิจกรรมตามเดิม
- ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดกิจกรรม
โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
- คำตัดสินของทีมงานถือว่าเป็นที่สิ้นสุด
- อันดับรางวัลจะอ้างอิงจากแรงค์อันดับที่อัพเดทในวันสุดท้ายที่จบกิจกรรมเท่านั้น
- เวลาอ้างอิงตามเวลาของระบบเป็นหลัก
สอบถามข้อมูล,แจ้งปัญหา หรือ ติดต่อขอรับรางวัล
กรุณาติดต่อ LINE : @luckygames
หรือ Facebook : @luckygamesmlive
WinNine Pacific Pty Ltd Level 20, Zenith Center, 821 Pacific Hwy, Chatswood NSW 2067 Australia
การใช้งานเว็บไซต์
การเข้าใช้เว็บไซต์นี้ (https://www.mlive.la/) บริษัทฯ ถือว่า ท่านได้ยอมรับใน นโยบายข้อมูลส่วนบุคคล ทั้งหมดที่ระบุไว้