น้ำเต้าปูปลา เล่นเพลินๆรางวัลเต็มตัว
ร่วมชิงรางวัล กว่า 640,000 คูปอง
ระยะเวลากิจกรรม
22 ก.พ 2564 (18.00น.) – 28 ก.พ 2564 (23.59น.)
รายละเอียดกิจกรรม
ผู้เล่นที่มียอดTurnover มากที่สุดในระยะเวลากิจกรรม
จำนวน 30 อันดับแรกจะมีสิทธิ์ ได้รับรางวัล
รางวัลกิจกรรมหลัก
อันดับที่ 1 รับรางวัล 150,000 คูปอง
อันดับที่ 2 รับรางวัล 100,000 คูปอง
อันดับที่ 3 รับรางวัล 50,000 คูปอง
อันดับที่ 4-10 รับรางวัล 20,000 คูปอง
อันดับที่ 11-30 รับรางวัล 10,000 คูปอง

รางวัลรวม 640,000 คูปอง
เงื่อนไข กิจกรรม
(ผู้เล่น ที่ร่วม กิจกรรม จะต้องทำเงื่อนไขดังนี้)
ผู้เล่นที่ติดอันดับ 1-3 จะต้องมียอด Turnover 3m ขึ้นไป
ผู้เล่นที่ติดอันดับ 4-10 จะต้องมียอด Turnover 1m ขึ้นไป
ผู้เล่นที่ติดอันดับ 11-30 จะต้องมียอด Turnover 500K ขึ้นไป
เงื่อนไข กิจกรรม (สำรอง)
อันดับ 1-3 ต้องมียอด Turnover 1M ขึ้นไป รับรางวัล 20,000 คูปอง
อันดับ 1-10 ต้องมียอด Turnover 500K ขึ้นไป รับรางวัล 10,000 คูปอง
หากแต่ละอันดับ ที่ทำ เงื่อนไขรอง ไม่ครบตามที่กำหนด
แต่มียอด Turnover ครบ 100K ขึ้นไป จะได้รับรางวัล 1,000 คูปอง

(เงื่อนไข กิจกรรม (สำรอง) มีไว้เฉพาะรองรับผู้เล่นที่ติดอันดับ
แต่ทำเงื่อนไขกิจกรรม ไม่ครบตามที่กำหนดไว้ จึงจะเข้าเงื่อนไขนี้
ผู้เล่นไม่สามารถ รับรางวัลกิจกรรม ได้จากทั้ง 2 เงื่อนไขพร้อมกัน
หมายเหตุ
- กิจกรรมนี้ไม่เข้าร่วมเงื่อนไขติดอันดับกิจกรรมอันดับที่ 1-10
และ อันดับที่ 1-15 แต่ละเดือนของวีเจสัญญาเก่า
- ประกาศผลกิจกรรมและแอดรางวัลภายใน 5 วันทำการ หลังจบกิจกรรม
- กิจกรรมใดที่จัดอยู่ในช่วงเวลาปิดเซิร์ฟเวอร์หรือเหตุใดๆ
ที่ทำให้ไม่สามารถออนไลน์ได้จะยึดเวลาจบกิจกรรมตามเดิม
- ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดกิจกรรมโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
- คำตัดสินของทีมงานถือว่าเป็นที่สิ้นสุด
- อันดับรางวัลจะอ้างอิงจากแรงค์อันดับที่อัพเดทในวันสุดท้ายที่จบกิจกรรมเท่านั้น
- เวลาอ้างอิงตามเวลาของระบบเป็นหลัก
สอบถามข้อมูล,แจ้งปัญหา หรือ ติดต่อขอรับรางวัล
กรุณาติดต่อ LINE : @luckygames
หรือ Facebook : @luckygamesmlive
WinNine Pacific Pty Ltd Level 20, Zenith Center, 821 Pacific Hwy, Chatswood NSW 2067 Australia
การใช้งานเว็บไซต์
การเข้าใช้เว็บไซต์นี้ (https://www.mlive.la/) บริษัทฯ ถือว่า ท่านได้ยอมรับใน นโยบายข้อมูลส่วนบุคคล ทั้งหมดที่ระบุไว้