อันดับ VJ ที่ได้ของขวัญ
"M Bonus" มากที่สุด

56678941
METEOR(69)🍑

65410101
สมใจ👌👈

56569706
BLACK,ANGEL(69)

กดดูอันดับเพิ่มเติมM Bonus Champ
กิจกรรมสำหรับ วีเจทุกคน!!
วีเจที่ได้รับของขวัญมากที่สุดตามเงื่อนไขจะได้รับรางวัล

ระยะเวลากิจกรรม
26 ก.พ. 64 (00.00) - 25 มี.ค. 64 (22.00)

ของขวัญกิจกรรม


M Bonus
ราคา 200 คูปอง

รายละเอียดกิจกรรม
- วีเจที่ได้รับของขวัญมากที่สุด 10 อันดับแรก
จะได้รับรางวัลเงินสดจากยอดสะสมของขวัญ
- วีเจสามารถส่งของขวัญให้ตัวเองได้
- วีเจสามารถส่งของขวัญให้วีเจท่านอื่นได้

พิเศษ!!โบนัสรายสัปดาห์ตัดรอบทุกวันพุธ เวลา 22.00 น.
วีเจที่มียอดของขวัญมากที่สุด
และมียอดของขวัญรายสัปดาห์สะสมครบ 200 ชิ้น
จะได้รับโบนัสคูปองดังนี้

อันดับ 1 มูลค่า 50,000 คูปอง
อันดับ 2 มูลค่า 30,000 คูปอง
อันดับ 3 มูลค่า 20,000 คูปอง
อันดับ 4 มูลค่า 10,000 คูปอง

ยูสเซอร์ที่ส่งของขวัญ 5,000 ชิ้นขึ้นไป
รับสิทธิ์ลุ้นรางวัล Lucky Draw
รางวัลคูปองมูลค่า 50,000 คูปอง จำนวน 2 รางวัล


หมายเหตุ
- จะต้องมียอดของขวัญรวมทั้งกิจกรรมทั้งหมดอย่างน้อย 10,000 ชิ้นขึ้นไป
หากไม่ถึงตามที่กำหนดผู้ร่วมกิจกรรมทั้งหมดจะไม่ได้รับรางวัลใดๆ
- ยอดของขวัญกิจกรรมนับเฉพาะของขวัญที่ส่งให้วีเจเท่านั้น
- VJ Ranking ขอสงวนสิทธิ์ให้เฉพาะวีเจที่เซ็นสัญญาสัญญาทั้งหมด
- User ranking ที่ส่งของขวัญ ขอสงวนสิทธิ์ไม่ให้วีเจที่เซ็นสัญญาเข้าร่วมกิจกรรม
- VJ ที่มีสิทธิ์ได้รับเงินรางวัลจะต้องเป็นวีเจที่มียอดของขวัญกิจกรรม
ครบตามที่กำหนด ภายในช่วงเวลาเท่านั้น
- VJ ที่ร่วมกิจกรรมนับเฉพาะการจัดรายการและพูดคุยกับผู้เล่นเท่านั้นในกรณีนอน
ส่องห้องเปล่าพื้น เพดาน จอดำ
หรือทำสิ่งไม่เหมาะสมกับการจัดรายการจะถูกตัดสิทธิ์การได้รับรางวัล
- กรณีที่ยอดของขวัญเท่ากัน จะให้สิทธิ์วีเจที่ได้รับของขวัญก่อน
และยูสเซอร์ที่ส่งก่อนมีอันดับสูงกว่า
- ประกาศผลกิจกรรมภายใน 5 วันทำการ หลังจบกิจกรรม
- ขอสงวนสิทธิ์ในเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
- การร่วมกิจกรรมและรับรางวัลต้องอยู่ภายใต้เงื่อนไขบริษัท
- เวลาอ้างอิงตามเวลาของ Server เป็นหลัก
- คำตัดสินของทีมงานถือว่าเป็นที่สิ้นสุด
- วีเจที่ได้รับรางวัลเงินสด หากหลังจบกิจกรรมวีเจไม่สามารถแอคทีฟ ชมไลฟ์
ได้อย่างน้อย 10 ชม. 3 วัน ขึ้นไป หรือมีผิดกฎ วีเจจะไม่ได้รับเงินรางวัลกิจกรรม.
Sponsored by WinNine Pacific : winnine.com.au
WinNine Pacific Pty Ltd Level 20, Zenith Center, 821 Pacific Hwy, Chatswood NSW 2067 Australia