อันดับ วีเจ
ที่ได้ MDoll มากที่สุด

50208325
N.ลูกปัด🥰77

81919491
🅒➋➒🅧ไข่เจียว

53942051
🅒➋➒🅧 𝓜𝓲𝓮w

MDoll Pretty Champion!
วีเจ Pretty ที่ได้รับของขวัญ MDoll มากที่สุดตามเงื่อนไขจะได้รับรางวัล
โดยยิ่งมียอดส่งของขวัญ MDoll มากจะยิ่งได้โบนัสสะสมมาก
ระยะเวลากิจกรรม
26 ก.พ. 64 (00.01น.) - 25 มี.ค. 64 (22.00น.)

MDoll
13,000 คูปอง
อันดับ เงินรางวัล Special Ranking
อันดับ 1 เงินรางวัลจากยอดสะสม
โบนัสแชมเปี้ยน MDoll
ดาว MASERATI 15 วัน
อันดับ 2 ดาว MASERATI 10 วัน
อันดับ 3 - 5 ดาว MASERATI 7 วัน
อันดับ 6 - 10 -
หมายเหตุ : วีเจ Pretty ที่มีสิทธิ์ได้รับเงินรางวัลจะต้องเป็นวีเจที่มียอด MDoll 100 ชิ้น ขึ้นไป ภายในช่วงเวลากิจกรรม

โบนัสรายสัปดาห์
พิเศษ!!! วีเจที่ได้ยอด MDoll สูงสุดอันดับ 1 - 5 ของแต่ละรอบสัปดาห์
จะได้รับรางวัลยอดโบนัสพิเศษ และจะต้องมีจำนวน MDoll
สะสมต่อสัปดาห์อย่างน้อย 10 ชิ้นขึ้นไป
รอบโบนัสพิเศษ วันที่
รอบที่ 1 วันที่ 26 ก.พ. 64 (00.01) - 3 มี.ค. 64 (22.00)
รอบที่ 2 วันที่ 3 มี.ค. 64 (22.01) - 9 มี.ค. 64 (22.00)
รอบที่ 3 วันที่ 9 มี.ค. 64 (22.01) - 16 มี.ค. 64 (22.00)
รอบที่ 4 วันที่ 16 มี.ค. 64 (22.01) - 23 มี.ค. 64 (22.00)

รางวัลยอดโบนัสสะสมประจำสัปดาห์
อันดับ 1 ได้รับ 2,000 บาท
อันดับ 2 ได้รับ 1,000 บาท
อันดับ 3 ได้รับ 500 บาท
อันดับ 4 ได้รับ 300 บาท
อันดับ 5 ได้รับ 200 บาท

หมายเหตุ : หากยอด MDoll ของวีเจมีการเปลี่ยนแปลง
จะส่งผลต่ออันดับกิจกรรมของวีเจคนนั้นๆ

User ที่ส่งของขวัญ MDoll
ให้ VJ Pretty มากที่สุดจะได้รับรางวัล

อันดับ 1 รับรางวัล 100,000 คูปอง + King Fame 7 วัน
อันดับ 2 รับรางวัล 80,000 คูปอง + King Fame 5 วัน
อันดับ 3 รับรางวัล 50,000 คูปอง + King Fame 3 วัน

หมายเหตุ
- สงวนสิทธิ์หากวีเจส่งของขวัญให้กับวีเจด้วยกัน จะไม่นับคะแนนกิจกรรม
- VJ ranking ขอสงวนสิทธิ์ให้เฉพาะ VJ Pretty เท่านั้น
- User ranking นับเฉพาะผู้เล่นที่ส่งของขวัญให้ VJ Pretty เท่านั้น
- VJ Pretty ที่ติดอันดับกิจกรรมจะไม่สามารถเข้าร่วมกิจกรรม
Mcat Mking Fighter / M Sexy Competition /
MDoll Global Go Go!! Super Champ!! ได้
- VJ / User ที่ติดอันดับทุกกิจกรรม จะได้รับดาวพิเศษ
MASERATI โดยระยะเวลาจะนับต่อกัน
- VJ ที่มีสิทธิ์ได้รับเงินรางวัลจะต้องเป็นวีเจที่มียอดของขวัญกิจกรรม
ครบตามที่กำหนด ภายในช่วงเวลาเท่านั้น
- VJ ที่ร่วมกิจกรรมนับเฉพาะการจัดรายการและพูดคุยกับผู้เล่นเท่านั้นในกรณีนอน
ส่องห้องเปล่าพื้น เพดาน จอดำหรือทำสิ่งไม่เหมาะสมกับการจัดรายการ
จะถูกตัดสิทธิ์การได้รับรางวัล
- กรณีที่ยอดของขวัญเท่ากัน จะให้สิทธิ์วีเจที่ได้รับของขวัญก่อน
และยูสเซอร์ที่ส่งก่อนมีอันดับสูงกว่า
- ประกาศผลกิจกรรมภายใน 5 วันทำการ หลังจบกิจกรรม
- ขอสงวนสิทธิ์ในเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
- การร่วมกิจกรรมและรับรางวัลต้องอยู่ภายใต้เงื่อนไขบริษัท
- เวลาอ้างอิงตามเวลาของ Server เป็นหลัก
- คำตัดสินของทีมงานถือว่าเป็นที่สิ้นสุด
- วีเจที่ได้รับรางวัลเงินสด หากหลังจบกิจกรรมวีเจไม่สามารถแอคทีฟ ชมไลฟ์
ได้อย่างน้อย 10 ชม. 3 วัน ขึ้นไป
หรือมีผิดกฏ วีเจจะไม่ได้รับเงินรางวัลกิจกรรม.
Sponsored by WinNine Pacific : winnine.com.auอันดับ VJ ที่ได้รับ Mdoll มากที่สุด
กิจกรรมจบวันที่ 25 มี.ค. 64 เวลา 22.00 น.

โบนัสประจำสัปดาห์ หมายเหตุ
3 มี.ค. 9 มี.ค. 16 มี.ค. 23 มี.ค.

50208325
N.ลูกปัด🥰77 โบนัสแชมเปี้ยน : 21,791 ฿
2
81919491
🅒➋➒🅧ไข่เจียว โบนัสแชมเปี้ยน : 14,527 ฿


3
53942051
🅒➋➒🅧 𝓜𝓲𝓮w โบนัสแชมเปี้ยน : 10,894 ฿
4
57788784
💖ปอร์เช่💖🐚 โบนัสแชมเปี้ยน : 7,263 ฿5
55736931
N.นุ่น77 โบนัสแชมเปี้ยน : 5,810 ฿6
55332698
🅒➋➒🅧ขนมปัง🍫 โบนัสแชมเปี้ยน : 5,083 ฿
7
57208528
🅒➋➒🅧Guggig โบนัสแชมเปี้ยน : 3,630 ฿

8
52306951
77~โฟน โบนัสแชมเปี้ยน : 2,177 ฿
9
57707248
🅒❷❾🅧 หงาหง๋า
Mdoll
ไม่ครบตามกำหนด
10
54321593
สวัสดีค่าา💦
Mdoll
ไม่ครบตามกำหนด
11
53462222
🅒➋➒🅧 G.R.
12
57179501
IDOL💫NungFiw
13
83427598
ปาย
14
81949527
AG👼พราว❤
คะแนนกิจกรรมอัพเดทเวลา
update time: 25/03/2021 22:00

อันดับ USER ที่ส่ง MDoll มากที่สุด

อันดับ USER หมายเหตุ
1 550608XX
2 647156XX
3 823600XX
4 300638XX
5 612106XX
6 667592XX
7 501988XX
8 301798XX
9 637500XX
10 523454XX
11 617617XX
12 544149XX
13 532145XX
14 610485XX
15 561945XX
16 642288XX
17 598473XX
18 654802XX
19 561216XX
20 641575XX
คะแนนกิจกรรมอัพเดทเวลา
update time: 25/03/2021 22:00

= มีสิทธิได้รับรางวัล 2,000 บาท

= มีสิทธิได้รับรางวัล 1,000 บาท

= มีสิทธิได้รับรางวัล 500 บาท

= มีสิทธิได้รับรางวัล 300 บาท

= มีสิทธิได้รับรางวัล 200 บาท

= มีสิทธิได้รับรางวัล 100,000 คูปอง

= มีสิทธิได้รับรางวัล 80,000 คูปอง

= มีสิทธิได้รับรางวัล 50,000 คูปอง


= มีสิทธิได้รับยศ Maserati 15 วัน

= มีสิทธิได้รับยศ Maserati 10 วัน

= มีสิทธิได้รับยศ Maserati 7 วัน


= มีสิทธิได้รับยศพิเศษ King Fame

= MDoll ไม่ครบตามที่เงื่อนไขกำหนด

WinNine Pacific Pty Ltd Level 20, Zenith Center, 821 Pacific Hwy, Chatswood NSW 2067 Australia
Access step of the website
To start accessing this website (https://www.mlive.la/) The company assumes that you have accepted all personal policy as mentioned.