ยอดบริจาค ณ ขณะนี้
รวมทั้งสิ้น 4,221 บาท
อันดับวีเจที่ได้รับ
"My Heart" มากที่สุด

58288823
[🌈KD]~An•An~💕
66598457
❹➃❹🎀mam👅ค้าบ
54589014
🍭ოLꯙ🍭นู๋โชคดี


อันดับยูสเซอร์ที่ส่ง
"My Heart" มากที่สุด

52870839
🐎🐎🐎@Vee_💫💫
54244186
💰9889💰12ก.พ18
70060507
fff
กดดูอันดับเพิ่มเติมยกขบวนสายบุญ
ตอน ดูแลหัวใจน้อง
(เด็กยากไร้ หัวใจพิการ)


กิจกรรมสายบุญครั้งนี้
ไปดูแลหัวใจน้องกัน ....
มูลนิธิเด็กโรคหัวใจ
ในพระอุปถัมภ์ของสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ
เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา
กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ร่วมมอบเงินบริจาคให้กับเด็กที่มีปัญหาทางหัวใจตั้งแต่เกิดและเด็กด้อยโอกาส
ที่ป่วยเป็นโรคหัวใจและหลอดเลือด หรือโรคที่ทำให้หัวใจพิการ
รวมทั้งเด็กที่อยู่ตามชนบท ที่ห่างไกลความเจริญ
และเพื่อการคุ้มครองและดูแลหัวใจดวงน้อยให้ได้รับการรักษาตาม
ความเหมาะสมและสามารถเติบโตและใช้ชีวิตประจำวันได้เหมือนคนทั่วไป

ระยะเวลากิจกรรม
วันที่ 12 มีนาคม (13.00 น.) – 18 มีนาคม 2564 ( 23.59 น.)
ของขวัญกิจกรรมMy Heart
20 คูปอง
**วีเจได้รับคืน 1 คูปอง**

รายละเอียดกิจกรรม
• วีเจที่ได้รับของขวัญมากที่สุดจะได้รับรางวัลตามลำดับ

**พิเศษ**
ทุกยอดการส่งของขวัญจะรวบรวมนำเป็นยอดบริจาคให้กับทางมูลนิธิ
• ทุกๆการส่งของขวัญ 1 ชิ้น จะแบ่งเป็นยอดสะสมในการบริจาค 2 คูปอง
• ทุกๆส่งของขวัญแตก 500 เท่าขึ้นไปจะแบ่งเป็นยอดการสะสมในการบริจาคอีก 1 %

แตก 500 เท่า 1 บาท
แตก 1,000 เท่า 2 บาท
เช่น แตก 500 เท่า จำนวนในกิจกรรมรวม 1,500 ครั้งสะสมเงินทำบุญ 1,500 บาท

วีเจที่ได้รับของขวัญมากที่สุด
อันดับ 1 ได้รับรางวัล 50,000 คูปอง
อันดับ 2 ได้รับรางวัล 30,000 คูปอง
อันดับ 3 ได้รับรางวัล 10,000 คูปอง
ยูสเซอร์ที่ส่งของขวัญมากที่สุด
อันดับ 1 รับรางวัล Royal Crown 7 วัน
อันดับ 2 รับรางวัล Royal Crown 5 วัน
อันดับ 3 รับรางวัล Royal Crown 3 วัน

มาช่วยซ่อมแซมหัวใจของน้องๆกันนะคะหมายเหตุ
- เมื่อจบกิจกรรมทีมงานจะทำการสรุปยอด
และทำการโอนเงินไปที่มูลนิธิ
- VJ ที่ร่วมกิจกรรมจะต้องมีเวลาออนไลน์สะสม 6 ชั่วโมงขึ้นไป
- User ranking ที่ส่งของขวัญ ขอสงวนสิทธิ์ไม่ให้วีเจที่เซ็นสัญญาเข้าร่วมกิจกรรม
- VJ ranking ขอสงวนสิทธิ์ให้เฉพาะวีเจ Mcat เท่านั้น
- วีเจที่ร่วมกิจกรรมนับเฉพาะการจัดรายการและพูดคุยกับผู้เล่นเท่านั้น
ในกรณีนอน ส่องห้องเปล่า พื้นเพดาน จอดำ
หรือทำสิ่งไม่เหมาะสมกับการจัดรายการจะถูกตัดสิทธิ์การได้รับรางวัล
- ประกาศผลกิจกรรมภายใน 5 วันทำการ หลังจบกิจกรรม
- วีเจที่ร่วมกิจกรรมจะต้องยินยอมให้บริษัทฯนำภาพที่โพสต์ร่วมกิจกรรมนี้
ไปใช้ในกิจกรรมทางการตลาดได้โดยจะไม่กล่าวอ้างเพื่อเรียกร้องสิทธิ์
ค่าตอบแทน และค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น
- ขอสงวนสิทธิ์ในเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
- การร่วมกิจกรรมและรับรางวัลต้องอยู่ภายใต้เงื่อนไขบริษัท
- เวลาอ้างอิงตามเวลาของ Server เป็นหลัก
- คำตัดสินของทีมงานถือว่าเป็นที่สิ้นสุด
Sponsored by WinNine Pacific : winnine.com.au
Winnine Pacific Pty Ltd ,NSW Australia