ปั่นร้อยทะลุล้าน เฉพาะวีเจ
ร่วมชิงรางวัล กว่า 1,800,000 คูปอง
ระยะเวลากิจกรรม
29 มี.ค. 2564 (18.00น.) – 8 เม.ย. 2564 (23.59น.)
รายละเอียดกิจกรรม
Slot machine
วีเจที่มียอด Turnover การเล่นเกม Slot machine มากที่สุด
ภายในระยะเวลากิจกรรม 5 อันดับแรก จะได้รับรางวัล

Pirate King
วีเจที่มียอด Turnover การเล่นเกม Pirate King มากที่สุด
ภายในระยะเวลากิจกรรม 5 อันดับแรก จะได้รับรางวัล

Ninjutsu
วีเจที่มียอด Turnover การเล่นเกม Ninjutsu มากที่สุด
ภายในระยะเวลากิจกรรม 5 อันดับแรก จะได้รับรางวัล

Slot gold
วีเจที่มียอด Turnover การเล่นเกม Tiger gold มากที่สุด
ภายในระยะเวลากิจกรรม 5 อันดับแรก จะได้รับรางวัล
รางวัลกิจกรรม
Slot machine
อันดับ 1 รับรางวัล 200,000 คูปอง
อันดับ 2 รับรางวัล 100,000 คูปอง
อันดับ 3 – 5 รับรางวัล 50,000 คูปอง

Pirate King
อันดับ 1 รับรางวัล 200,000 คูปอง
อันดับ 2 รับรางวัล 100,000 คูปอง
อันดับ 3 – 5 รับรางวัล 50,000 คูปอง

Ninjutsu
อันดับ 1 รับรางวัล 200,000 คูปอง
อันดับ 2 รับรางวัล 100,000 คูปอง
อันดับ 3 – 5 รับรางวัล 50,000 คูปอง

Slot gold
อันดับ 1 รับรางวัล 200,000 คูปอง
อันดับ 2 รับรางวัล 100,000 คูปอง
อันดับ 3 – 5 รับรางวัล 50,000 คูปอง

รางวัลรวม 1,800,000 คูปอง
เงื่อนไขการรับรางวัล
Slot machine
วีเจจะต้องมียอด Turnover การเล่นเกม 15M ขึ้นไป
(หากแต่ละอันดับมียอด Turnover ไม่ถึง 10M
แต่ถึง 5M ขึ้นไป จะได้รับรางวัล 10,000 คูปอง)

Pirate King
วีเจจะต้องมียอด Turnover การเล่นเกม 15M ขึ้นไป
(หากแต่ละอันดับมียอด Turnover ไม่ถึง 10M
แต่ถึง 5M ขึ้นไป จะได้รับรางวัล 10,000 คูปอง)

Ninjutsu
วีเจจะต้องมียอด Turnover การเล่นเกม 10M ขึ้นไป
(หากแต่ละอันดับมียอด Turnover ไม่ถึง 10M
แต่ถึง 1M ขึ้นไป จะได้รับรางวัล 5,000 คูปอง)

Slot gold
วีเจจะต้องมียอด Turnover การเล่นเกม 15M ขึ้นไป
(หากแต่ละอันดับมียอด Turnover ไม่ถึง 10M
แต่ถึง 5M ขึ้นไป จะได้รับรางวัล 10,000 คูปอง)

เงื่อนไขเพิ่มเติม
(หากในระยะเวลากิจกรรม มีวีเจ เข้าร่วม ไม่ถึง 10 คน จะถือว่าเป็น โมฆะ)
หมายเหตุ
- กิจกรรมลักกี้เกม ไม่เข้าร่วมเงื่อนไขติดอันดับสำหรับผ่านเรทเงินเดือนต่างๆ ของวีเจ
- ประกาศผลกิจกรรมและแอดรางวัลภายใน 5 วันทำการ หลังจบกิจกรรม
- กิจกรรมใดที่จัดอยู่ในช่วงเวลาปิดเซิร์ฟเวอร์หรือเหตุใดๆ
ที่ทำให้ไม่สามารถออนไลน์ได้จะยึดเวลาจบกิจกรรมตามเดิม
- ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดกิจกรรม
โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
- คำตัดสินของทีมงานถือว่าเป็นที่สิ้นสุด
- อันดับรางวัลจะอ้างอิงจากแรงค์อันดับที่อัพเดทในวันสุดท้ายที่จบกิจกรรมเท่านั้น
- เวลาอ้างอิงตามเวลาของระบบเป็นหลัก
สอบถามข้อมูล,แจ้งปัญหา หรือ ติดต่อขอรับรางวัล
กรุณาติดต่อ LINE : @luckygames
หรือ Facebook : @luckygamesmlive
WinNine Pacific Pty Ltd Level 20, Zenith Center, 821 Pacific Hwy, Chatswood NSW 2067 Australia
การใช้งานเว็บไซต์
การเข้าใช้เว็บไซต์นี้ (https://www.mlive.la/) บริษัทฯ ถือว่า ท่านได้ยอมรับใน นโยบายข้อมูลส่วนบุคคล ทั้งหมดที่ระบุไว้