Candy Cats ศึกแห่งดินแดนอันแสนหวาน
ระยะเวลากิจกรรม
31 มี.ค. 2564 (18:00น.) – 6 ม.ย. 2564 (23:59น.)
รายละเอียดกิจกรรม
1. ผู้เล่นที่มีจำนวนยอดการใช้ไอเทมมากที่สุด
ภายในระยะเวลากิจกรรม จำนวน 30 อันดับแรกจะได้รับรางวัล

2. รางวัลพิเศษสำหรับผู้เล่นที่มียอดคะแนนสะสม
จากการเล่นด่านบอสทั้ง 4 ด่านรวมกันมากที่สุด
จำนวน 10อันดับแรก ภายในระยะเวลากิจกรรม

รางวัลกิจกรรม
อันดับ 1 รับรางวัล 80,000 คูปอง
รางวัลเพิ่มเติม เนื้อปลาจำนวน 20 ชิ้น
จรวด จำนวน 20 ชิ้น ดาว จำนวน 10 ชิ้น

อันดับ 2 รับรางวัล 50,000 คูปอง
รางวัลเพิ่มเติม เนื้อปลาจำนวน 20 ชิ้น
จรวด จำนวน 20 ชิ้น ดาว จำนวน 10 ชิ้น

อันดับ 3 และ รับรางวัล 30,000 คูปอง
รางวัลเพิ่มเติม เนื้อปลาจำนวน 20 ชิ้น
จรวด จำนวน 20 ชิ้น ดาว จำนวน 10 ชิ้น

อันดับ 4 – 10 รับรางวัล 10,000 คูปอง
รางวัลเพิ่มเติม เนื้อปลาจำนวน 20 ชิ้น
จรวด จำนวน 10 ชิ้น ดาว จำนวน 10 ชิ้น

อันดับ 11 – 30 รับรางวัล 5,000 คูปอง
รางวัลเพิ่มเติม เนื้อปลาจำนวน 10 ชิ้น
จรวด จำนวน 5 ชิ้น ดาว จำนวน 5 ชิ้น

รางวัลพิเศษ อันดับที่ 1 – 10 รับรางวัล 10,000 คูปอง

รางวัลรวม 265,000 คูปอง

เงื่อนไขการรับรางวัล
(ผู้เล่น ที่ร่วม กิจกรรม จะต้องทำเงื่อนไขดังนี้)
อันดับที่ 1 - 3 จะต้องมียอดการใช้ดาวจำวนวน 60 ดวง และ จรวด จำนวน 20ชิ้น
อันดับที่ 4 - 10 จะต้องมียอดการใช้ดาวจำวนวน 40 ดวง และ จรวด จำนวน 15 ชิ้น
อันดับที่ 11 - 30 จะต้องมียอดการใช้ดาวจำวนวน 20 ดวง และ จรวด จำนวน 10 ชิ้น

รางวัลพิเศษ : จะนับจากคะแนนสะสมของการเล่นด่านบอสรวมกันมากที่สุด
โดยไม่นับผลแพ้ / ชนะ
และต้องมีคะแนนด่านบอสสะสมรวมกันทั้ง 4 ด่าน 30,000 คะแนนขึ้นไป

เงื่อนไขกิจกรรมสำรอง
อันดับที่ 1 - 3 จะต้องมียอดการใช้ดาวจำวนวน 30 ดวง
และ จรวด จำนวน 10 ชิ้น จะได้รับ 5,000 คูปอง

อันดับที่ 1 - 10 จะต้องมียอดการใช้ดาวจำวนวน 10 ดวง
และ จรวด จำนวน 10 ชิ้น จะได้รับ 3,000 คูปอง

อันดับที่ 1 - 30 จะต้องมียอดการใช้ดาวจำวนวน 5 ดวง
และ จรวด จำนวน 5 ชิ้น จะได้รับ 1,000 คูปอง

(เงื่อนไข กิจกรรม (สำรอง) มีไว้เฉพาะ รองรับผู้เล่นที่ติดอันดับ
แต่ทำเงื่อนไขกิจกรรม ไม่ครบตามที่กำหนดไว้ จึงจะเข้าเงื่อนไขนี้ผู้เล่นไม่สามารถ
รับรางวัลกิจกรรม ได้จากทั้ง 2 เงื่อนไขพร้อมกัน)หมายเหตุ
- ผู้เล่นที่ร่วมกิจกรรม จะต้องทำเงื่อนไขครบ ตามที่กำหนดภายในกิจกรรม จึงจะได้รับรางวัล
- กิจกรรม Lucky Games ไม่เข้าร่วมเงื่อนไขติดอันดับ สำหรับผ่านเรทเงินเดือนต่างๆ ของวีเจ
- ประกาศผลกิจกรรมและแอดรางวัลภายใน 5 วันทำการ หลังจบกิจกรรม
- กิจกรรมใดที่จัดอยู่ในช่วงเวลาปิดเซิร์ฟเวอร์หรือเหตุใดๆ
ที่ทำให้ไม่สามารถออนไลน์ได้จะยึดเวลาจบกิจกรรมตามเดิม
- ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดกิจกรรมโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
- คำตัดสินของทีมงานถือว่าเป็นที่สิ้นสุด
- อันดับรางวัลจะอ้างอิงจากแรงค์อันดับที่อัพเดทในวันสุดท้ายที่จบกิจกรรมเท่านั้น
- เวลาอ้างอิงตามเวลาของระบบเป็นหลัก
สอบถามข้อมูล,แจ้งปัญหา หรือ ติดต่อขอรับรางวัล
กรุณาติดต่อ LINE : @luckygames
หรือ Facebook : @luckygamesmlive
WinNine Pacific Pty Ltd Level 20, Zenith Center, 821 Pacific Hwy, Chatswood NSW 2067 Australia
การใช้งานเว็บไซต์
การเข้าใช้เว็บไซต์นี้ (https://www.mlive.la/) บริษัทฯ ถือว่า ท่านได้ยอมรับใน นโยบายข้อมูลส่วนบุคคล ทั้งหมดที่ระบุไว้