Pirate king กลุ่มโจรมังกรทอง
ร่วมชิงรางวัล กว่า 2,950,000 คูปอง

ระยะเวลากิจกรรม
7 เม.ย. 2564 (18.00น.) – 14 เม.ย. 2564 (23.59น.)
รายละเอียดกิจกรรม
1. ผู้เล่นที่มียอด Turnover มากที่สุด
ภายในระยะเวลากิจกรรม จำนวน 30 อันดับแรก จะมีสิทธิ์ได้รับรางวัล

2. รางวัลพิเศษ
8 เม.ย.
ผู้เล่น ที่ทำยอด Turnover 15,000,000 คูปอง
ภายในวันที่ 2 วันเดียว จะได้รับรางวัลเพิ่ม 50,000 คูปอง

10 เม.ย.
ผู้เล่น ที่ทำยอด รอบการเล่น ถึง 500 รอบ
ภายในวันที่ 4 วันเดียว จะได้รับรางวัลเพิ่ม 10,000 คูปอง

12 เม.ย.
ผู้เล่น ที่ทำยอด การแตกสะสม ถึง 1,000,000 คูปอง
ภายในวันที่ 6 วันเดียว จะได้รับรางวัลเพิ่ม 20,000 คูปอง

14 เม.ย.
ผู้เล่น ที่ส่งภาพ Jackpot หลัก ล้าน!! ขึ้นไป ที่ได้จากการเล่นเกม
ภายในวันที่ 8 เม.ย. จะได้รับรางวัลเพิ่มฟรีๆ จำนวน 50 % จากภาพ Jackpot ที่ได้

เงื่อนไข รางวัลพิเศษ
จำกัดเฉพาะ ผู้เล่น 10 ท่านแรก ที่ทำครบเงื่อนไข ในแต่ละวันเท่านั้น
รางวัลกิจกรรม
อันดับ 1 เงินรางวัล 300,000 คูปอง
อันดับ 2 รับรางวัล 200,000 คูปอง
อันดับ 3 รับรางวัล 100,000 คูปอง
อันดับ 4 - 10 รับรางวัล 50,000 คูปอง
อันดับ 11 - 30 รับรางวัล 10,000 คูปอง

รางวัลรวม 2,950,000 คูปอง
เงื่อนไขกิจกรรม
(ผู้เล่น ที่ร่วม กิจกรรม จะต้องทำเงื่อนไขดังนี้)
อันดับ 1-3 ต้องมียอด Turnover 30M ขึ้นไปจึงจะได้รับรางวัล
อันดับ 4-10 ต้องมียอด Turnover 20M ขึ้นไปจึงจะได้รับรางวัล
อันดับ 11-30 ต้องมียอด Turnover 10M ขึ้นไปจึงจะได้รับรางวัล
เงื่อนไขการรับรางวัล(สำรอง)
อันดับ 1-3 หากมียอด Turnover 10M ขึ้นไป จะได้รับ 50,000 คูปอง
อันดับ 1-10 มียอด Turnover 5M ขึ้นไป จะได้รับ 10,000 คูปอง

หากแต่ละอันดับ ที่ทำ เงื่อนไขรอง ไม่ครบตามที่กำหนด
แต่มียอด Turnover ครบ 4M ขึ้นไป จะได้รับรางวัล 1,000 คูปอง

(เงื่อนไข กิจกรรม (สำรอง) มีไว้เฉพาะรองรับผู้เล่นที่ติดอันดับ
แต่ทำเงื่อนไขกิจกรรมไม่ครบตามที่กำหนดไว้
จึงจะเข้าเงื่อนไขนี้ ผู้เล่นไม่สามารถรับรางวัลกิจกรรม
ได้จากทั้ง 2 เงื่อนไขพร้อมกัน

หมายเหตุ
- ผู้เล่นที่ร่วมกิจกรรม จะต้องทำเงื่อนไขครบ ตามที่กำหนดภายในกิจกรรม จึงจะได้รับรางวัล
- กิจกรรม Lucky Games ไม่เข้าร่วมเงื่อนไข ติดอันดับ สำหรับผ่านเรทเงินเดือนต่างๆ ของวีเจ
- ประกาศผลกิจกรรมและแอดรางวัลภายใน 5 วันทำการ หลังจบกิจกรรม
- กิจกรรมใดที่จัดอยู่ในช่วงเวลาปิดเซิร์ฟเวอร์หรือเหตุใดๆ
ที่ทำให้ไม่สามารถออนไลน์ได้จะยึดเวลาจบกิจกรรมตามเดิม
- ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดกิจกรรม
โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
- คำตัดสินของทีมงานถือว่าเป็นที่สิ้นสุด
- อันดับรางวัลจะอ้างอิงจากแรงค์อันดับที่อัพเดทในวันสุดท้ายที่จบกิจกรรมเท่านั้น
- เวลาอ้างอิงตามเวลาของระบบเป็นหลัก
สอบถามข้อมูล,แจ้งปัญหา หรือ ติดต่อขอรับรางวัล
กรุณาติดต่อ LINE : @luckygames
หรือ Facebook : @luckygamesmlive
WinNine Pacific Pty Ltd Level 20, Zenith Center, 821 Pacific Hwy, Chatswood NSW 2067 Australia