Golden slot ยิ่งร้อนยิ่งโยก
ร่วมชิงรางวัลกว่า 1,650,000 คูปอง
ระยะเวลากิจกรรม
28 เม.ย. 2564 (18.00น.) – 5 พ.ค. 2564 (23.59น.)
รายละเอียดกิจกรรม
1. ผู้เล่นที่มียอด “ยอดแตกสะสม” มากที่สุด
ในระยะเวลากิจกรรม 30 อันดับแรกจะมีสิทธิได้รับรางวัล

2. รางวัลพิเศษ
1 พ.ค.
ผู้เล่น ที่ทำยอด Turnover 2,000,000 คูปอง
ภายในวันที่ 1 พ.ค. วันเดียว จะได้รับรางวัลเพิ่ม 50,000 คูปอง

3 พ.ค.
ผู้เล่น ที่ทำยอด รอบการเล่น ถึง 500 รอบ
ภายในวันที่ 3 พ.ค. วันเดียว จะได้รับรางวัลเพิ่ม 10,000 คูปอง

5 พ.ค.
ผู้เล่น ที่ทำยอด การแตกสะสม ถึง 1,000,000 คูปอง
ภายในวันที่ 5 พ.ค. วันเดียว จะได้รับรางวัลเพิ่ม 20,000 คูปอง

เงื่อนไข รางวัลพิเศษ
จำกัดเฉพาะ ผู้เล่น 10 ท่านแรก ที่ทำครบเงื่อนไข ในแต่ละวันเท่านั้น

ยกตัวอย่าง ยอดแตกสะสม
ลงเดิมพัน 500 ยอดแตกได้มา 300 ยอดแตกสะสมคือ 300 จากนั้น
ลงเดิมพันอีก 1,000 ยอดแตกได้มา 4,000 ยอดแตกสะสม
คือ 4,000 รวมยอดแตกสะสมทั้งหมด คือ 4,300
รางวัล กิจกรรม
อันดับที่ 1 รับรางวัล 200,000 คูปอง
อันดับที่ 2 รับรางวัล 100,000 คูปอง
อันดับที่ 3 รับรางวัล 70,000 คูปอง
อันดับที่ 4-10 รับรางวัล 40,000 คูปอง
อันดับที่ 11-30 รับรางวัล 10,000 คูปอง
รางวัลรวม รางวัล 1,650,000 คูปอง
เงื่อนไขกิจกรรม
(ผู้เล่น ที่ร่วม กิจกรรม จะต้องทำเงื่อนไขดังนี้)
ผู้เล่นที่ติดอันดับ 1 จะต้องมียอด ยอดแตกสะสม 4m ขึ้นไป
ผู้เล่นที่ติดอันดับ 2-3 จะต้องมียอด ยอดแตกสะสม 3m ขึ้นไป
ผู้เล่นที่ติดอันดับ 4-10 จะต้องมียอด ยอดแตกสะสม 2m ขึ้นไป
ผู้เล่นที่ติดอันดับ 11-30 จะต้องมียอด ยอดแตกสะสม 1m ขึ้นไป
เงื่อนไขกิจกรรม(สำรอง)
อันดับ 1 มียอด ยอดแตกสะสม 3Mขึ้นไป รับรางวัล 100,000
อันดับ 1-3 มียอด ยอดแตกสะสม 2M ขึ้นไป รับรางวัล 40,000
อันดับ 1-10 มียอด ยอดแตกสะสม 1M ขึ้นไป รับรางวัล 10,000
อันดับ 1-30 มียอด ยอดแตกสะสม 500K ขึ้นไป รับรางวัล 5,000
หากแต่ละอันดับทำเงื่อนไขรางวัลกิตกรรมสำรองไม่ครบตามที่กำหนด
แต่มียอด ยอดแตกสะสม 150K ขึ้นไป
จะได้รับรางวัล 1,000 คูปอง

(เงื่อนไข กิจกรรม (สำรอง) มีไว้เฉพาะ รองรับผู้เล่นที่ติดอันดับ
แต่ทำเงื่อนไข กิจกรรม ไม่ครบตามที่กำหนดไว้
จึงจะเข้าเงื่อนไขนี้ ผู้เล่นไม่สามารถรับรางวัลกิจกรรม ได้จากทั้ง 2 เงื่อนไขพร้อมกัน)
หมายเหตุ
- ผู้เล่นที่ร่วมกิจกรรม จะต้องทำเงื่อนไขครบ ตามที่กำหนดภายในกิจกรรม จึงจะได้รับรางวัล
- กิจกรรม Lucky Games ไม่เข้าร่วมเงื่อนไข ติดอันดับ สำหรับผ่านเรทเงินเดือนต่างๆ ของวีเจ
- ประกาศผลกิจกรรมและแอดรางวัลภายใน 5 วันทำการ หลังจบกิจกรรม
- กิจกรรมใดที่จัดอยู่ในช่วงเวลาปิดเซิร์ฟเวอร์หรือเหตุใดๆ
ที่ทำให้ไม่สามารถออนไลน์ได้จะยึดเวลาจบกิจกรรมตามเดิม
- ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดกิจกรรม
โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
- คำตัดสินของทีมงานถือว่าเป็นที่สิ้นสุด
- อันดับรางวัลจะอ้างอิงจากแรงค์อันดับที่อัพเดทในวันสุดท้ายที่จบกิจกรรมเท่านั้น
- เวลาอ้างอิงตามเวลาของระบบเป็นหลัก
สอบถามข้อมูล,แจ้งปัญหา หรือ ติดต่อขอรับรางวัล
กรุณาติดต่อ LINE : @luckygames
หรือ Facebook : @luckygamesmlive
Winnine Pacific Pty Ltd ,NSW Australia
การใช้งานเว็บไซต์
การเข้าใช้เว็บไซต์นี้ (https://www.mlive.la/) บริษัทฯ ถือว่า ท่านได้ยอมรับใน นโยบายข้อมูลส่วนบุคคล ทั้งหมดที่ระบุไว้