Lucky Code VJ แจกคู่รับเบิ้ล
รางวัลรวม 2,800,000 คูปอง

ระยะเวลาการจัดกิจกรรม
5 พ.ค.2564 (18.00น.) – 15 พ.ค. 2564 (23.59น.)
รายละเอียดกิจกรรม
1. วีเจ ที่มี ยูสเซอร์ ใส่ Code มากที่สุด ในระยะเวลา กิจกรรม 10 อันดับแรก
(อ่านเงื่อนไข การเล่นกิจกรรม ที่ เงื่อนไข รางวัลหลัก หรือ เงื่อนไข รางวัลรอง)

2.ยูสที่กรอก Code วีเจในระยะเวลากิจกรรมและมี Turnover 2M ขึ้นไป
จะได้รับรางวัล 10,000 คูปอง
(จำกัด 10 อันดับที่มียอด Turnover สูงสุด)

3.รางวัลพิเศษยูสที่กรอก Code วีเจในระยะเวลากิจกรรมและมีTurnover ถึง 30M
จะได้รับรางวัล 200,000 คูปอง
(จำกัด 5 อันดับที่มียอด Turnover สูงสุด)
รวมเกมส์ที่ร่วมกิจกรรม
สามารถใส่ Lucky Code ได้ร่วมเฉพาะเกมที่กำหนดในกิจกรรมเท่านั้น
(เกมนอกเหนือจากข่าวในกิจกรรมจะไม่นับ ยอด Turnover รวมทุกเกม)
รางวัลกิจกรรมวีเจ
อันดับ 1 รับรางวัล 500,000 คูปอง

อับดับ 2 รับรางวัล 300,000 คูปอง

อับดับ 3 รับรางวัล 200,000 คูปอง

อันดับ 4 – 10 รับรางวัล 100,000 คูปอง

(การจัดอันดับ แรงค์กิจกรรม สำหรับ วีเจ จะนับจาก ยูสเซอร์ ที่กรอก code
และ ยูสเซอร์คนนั้น ทำ Turnover ครบตามเงื่อนไขที่กำหนดถึงจะนับเป็น 1 คน
แต่หากในอันดับ มีวีเจ ที่มีจำนวนยูสเซอร์กรอกเท่ากัน
อันดับจะถูกนับจากจำนวนยอด Turnover รวมของยูสเซอร์ทั้งหมดแทน )

รางวัล สำหรับ ยูสเซอร์
อันดับ 1-10 รับรางวัล 10,000 คูปอง
รางวัลพิเศษ
อันดับที่ 1 – 5 รับรางวัล 200,000 คูปอง
รางวัลรวม 2,800,000 คูปอง

เงื่อนไข กิจกรรม
(ผู้เล่น ที่ร่วม กิจกรรม จะต้องทำเงื่อนไขดังนี้)
อันดับที่ 1 VJ จะต้องมียอด ยูสเซอร์ กรอก Code 15 คน ขึ้นไป
และ มียอด Turnover ของแต่ละคน ครบ 2M ขึ้นไป
หากมียอดยูสเซอร์ กรอก Code ไม่ครบกำหนดแต่ ถึง 12 คน จะได้รับรางวัลเท่าอันดับที่2
(เงื่อนไขนี้จำกัดเฉพาะ อันดับ 1 เท่านั้น)

อันดับที่ 2 VJ จะต้องมียอด ยูสเซอร์ กรอก Code 12 คน ขึ้นไป
และ มียอด Turnover ของแต่ละคน ครบ 2M ขึ้นไป
หากมียอดยูสเซอร์ กรอก Code ไม่ครบกำหนดแต่ ถึง 8 คน จะได้รับรางวัลเท่าอันดับที่3
(เงื่อนไขนี้จำกัดเฉพาะ อันดับ 2 เท่านั้น)

อันดับที่ 3 VJ จะต้องมียอด ยูสเซอร์ กรอก Code 8 คน ขึ้นไป
และ มียอด Turnover ของแต่ละคน ครบ 2M ขึ้นไป
หากมียอดยูสเซอร์ กรอก Code ไม่ครบกำหนด
แต่ถึง 5 คน จะได้รับรางวัลเท่าอันดับที่4-10
(เงื่อนไขนี้จำกัดเฉพาะ อันดับ 3 เท่านั้น)

อันดับที่ 4-10 VJ จะต้องมียอด ยูสเซอร์ กรอก Code 5 คน ขึ้นไป
และ มียอด Turnover ของแต่ละคน ครบ 2M ขึ้นไป
หากมียอดยูสเซอร์ กรอก Code ไม่ครบกำหนดแต่ ถึง 3 คน จะได้รับรางวัล 30,000
(เงื่อนไขนี้จำกัดเฉพาะ อันดับ 4-10 เท่านั้น)

(วีเจที่ติดอันดับ จะต้องทำเงื่อนไขรางวัลหลักที่กำหนดไว้
ให้ครบหากไม่ครบจะถูกตัดสิทธิ์การรับรางวัลหลัก
เงื่อนไขแต่ละอันดับ จะนับ ตามแรงค์ ที่ วีเจ อยู่ในอันดับนั้นๆ
ไม่สามารถรับรางวัลนอกเหนือจากอันดับที่ตัวเองอยู่ได้)

เงื่อนไข กิจกรรม (สำรอง)
อันดับที่ 1-10 VJ จะต้องมียอด ยูสเซอร์ กรอก Code 3 คน ขึ้นไป
และ มียอด Turnover ของ ยูสเซอร์แต่ละคนครบ 2M
จะได้รับรางวัล 30,000 คูปอง

(เงื่อนไข รางวัลรอง จะเข้าเงื่อนไขก็ต่อเมื่อ วีเจ ทำเงื่อนไขหลักไม่ครบตามที่กำหนด
แต่มียอดต่างๆครบตามที่ เงื่อนไขรางวัลรอง กำหนดไว้ วีเจ จะได้รับรางวัลรอง
ตามที่กำหนด หาก วีเจ ทำไม่เข้าเงื่อนไขใดๆเลย
จะถูกตัดสิทธิ์ การรับรางวัลจากกิจกรรมนี้)
หมายเหตุ
- กิจกรรมลักกี้เกม ไม่เข้าร่วมเงื่อนไขติดอันดับสำหรับผ่านเรทเงินเดือนต่างๆ ของวีเจ
- ประกาศผลกิจกรรมและแอดรางวัลภายใน 5 วันทำการ หลังจบกิจกรรม
- กิจกรรมใดที่จัดอยู่ในช่วงเวลาปิดเซิร์ฟเวอร์หรือเหตุใดๆ
ที่ทำให้ไม่สามารถออนไลน์ได้จะยึดเวลาจบกิจกรรมตามเดิม
- ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดกิจกรรม
โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
- คำตัดสินของทีมงานถือว่าเป็นที่สิ้นสุด
- อันดับรางวัลจะอ้างอิงจากแรงค์อันดับที่อัพเดทในวันสุดท้ายที่จบกิจกรรมเท่านั้น
- เวลาอ้างอิงตามเวลาของระบบเป็นหลัก
สอบถามข้อมูล,แจ้งปัญหา หรือ ติดต่อขอรับรางวัล
กรุณาติดต่อ LINE : @luckygames
หรือ Facebook : @luckygamesmlive
Winnine Pacific Pty Ltd ,NSW Australia
การใช้งานเว็บไซต์
การเข้าใช้เว็บไซต์นี้ (https://www.mlive.la/) บริษัทฯ ถือว่า ท่านได้ยอมรับใน นโยบายข้อมูลส่วนบุคคล ทั้งหมดที่ระบุไว้