อันดับ วีเจ
ที่ได้คะแนนมากที่สุด

66682153
นุไม่บายย😢

66574832
ยินดีตอนรับ

68469202
ยัดของเล่น2รู💦


อันดับคะแนนสะสม "รอบที่ 4"

66682153
นุไม่บายย😢

68469202
ยัดของเล่น2รู💦

67276711
กดหนูหน่อย
M Sexy Competition
วีเจที่รับคะแนนสะสม M Sexy และ MDoll
มากที่สุดตามเงื่อนไขจะได้รางวัล
โดยยิ่งมียอดส่งมากจะได้รับโบนัสสะสมมาก
26 ธ.ค. 63 (00.01น.) - 25 ม.ค. 64 (23.00น.)

ชื่อและราคา คะแนนกิจกรรม


M Sexy 15,000 Coupon

10 คะแนน


MDoll 13,000 Coupon

1 คะแนน
1. วีเจที่ได้รับคะแนนของขวัญมากที่สุดจะได้รับรางวัล
2. รางวัลจะแบ่งจากยอดโบนัสสะสม
ยิ่งมียอดส่งของขวัญมากจะยิ่งได้โบนัสสะสมมาก
3. วีเจที่มีสิทธิ์ได้รับเงินรางวัลโบนัสรายสัปดาห์
จะต้องมีจำนวน M Sexy สะสมต่อสัปดาห์อย่างน้อย 10 ชิ้นขึ้นไป
4. นับคะแนน MDoll สูงสุด 300 คะแนนเท่านั้น
รางวัลกิจกรรม
อันดับ 1 เงินรางวัลจากยอดสะสมโบนัสแชมเปี้ยน
M Sexy และ MDoll + ดาว MASERATI 15 วัน

อันดับ 2 เงินรางวัลจากยอดสะสมโบนัสแชมเปี้ยน
M Sexy และ MDoll + ดาว MASERATI 10 วัน

อันดับ 3 - 5 เงินรางวัลจากยอดสะสมโบนัสแชมเปี้ยน
M Sexy และ MDoll + ดาว MASERATI 7 วัน

อันดับ 6 - 15 เงินรางวัลจากยอดสะสมโบนัสแชมเปี้ยน M Sexy และ MDoll

พิเศษ!!! วีเจที่ได้ยอดคะแนนสูงสุดอันดับ 1 - 5
ของแต่ละรอบสัปดาห์จะได้รับรางวัลยอดโบนัสพิเศษ
และจะต้องมีจำนวน M Sexy สะสมต่อสัปดาห์อย่างน้อย 10 ชิ้นขึ้นไป
รอบโบนัสพิเศษ วันที่
รอบที่ 1 วันที่ 26 ธ.ค. 63 (00.01) - 30 ธ.ค. 63 (22.00)
รอบที่ 2 วันที่ 30 ธ.ค. 63 (22.01) - 6 ม.ค. 64 (22.00)
รอบที่ 3 วันที่ 6 ม.ค. 64 (22.01) - 13 ม.ค. 64 (22.00)
รอบที่ 4 วันที่ 13 ม.ค. 64 (22.01) - 20 ม.ค. 64 (22.00)
รางวัลยอดโบนัสสะสมประจำสัปดาห์
อันดับ 1 ได้รับ 6,000 บาท
อันดับ 2 ได้รับ 2,000 บาท
อันดับ 3 ได้รับ 1,000 บาท
อันดับ 4 ได้รับ 600 บาท
อันดับ 5 ได้รับ 400 บาท

รางวัล User ที่มีคะแนนสะสมสูงสุด
อันดับ 1 รับรางวัล 120,000 คูปอง + Platinum Crown 7 วัน
อันดับ 2 รับรางวัล 80,000 คูปอง + Platinum Crown 5 วัน
อันดับ 3 รับรางวัล 50,000 คูปอง + Platinum Crown 3 วัน
อันดับ 4-5 รับรางวัล 30,000 คูปอง + Platinum Crown 3 วัน
หมายเหตุ
- สงวนสิทธิ์หากวีเจส่งของขวัญให้กับวีเจด้วยกัน จะไม่นับคะแนนกิจกรรม
- วีเจที่ได้รับรางวัลเงินสด หากหลังจบกิจกรรมวีเจไม่สามารถแอคทีฟ ชมไลฟ์
ได้อย่างน้อย 10 ชม. 3 วัน ขึ้นไป หรือมีผิดกฏ วีเจจะไม่ได้รับเงินรางวัลกิจกรรม
- VJ ranking ขอสงวนสิทธิ์ให้เฉพาะวีเจที่เซ็นสัญญาเท่านั้น
- VJ / User ที่ติดอันดับทุกกิจกรรม จะได้รับดาวพิเศษ
MASERATI / ยศพิเศษ Platinum Crown โดยระยะเวลาจะนับต่อกัน
- VJ ที่มีสิทธิ์ได้รับเงินรางวัลจะต้องเป็นวีเจที่มียอดของขวัญกิจกรรม
ครบตามที่กำหนด ภายในช่วงเวลาเท่านั้น
- VJ ที่ร่วมกิจกรรมนับเฉพาะการจัดรายการ
และพูดคุยกับผู้เล่นเท่านั้นในกรณีนอน
ส่องห้องเปล่าพื้น เพดาน จอดำหรือทำสิ่งไม่เหมาะสมกับการจัดรายการ
จะถูกตัดสิทธิ์การได้รับรางวัล
- กรณีที่ยอดของขวัญเท่ากัน จะให้สิทธิ์วีเจที่ได้รับของขวัญก่อน
และยูสเซอร์ที่ส่งก่อนมีอันดับสูงกว่า
- ประกาศผลกิจกรรมภายใน 5 วันทำการ หลังจบกิจกรรม
- ขอสงวนสิทธิ์ในเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
- การร่วมกิจกรรมและรับรางวัลต้องอยู่ภายใต้เงื่อนไขบริษัท
- เวลาอ้างอิงตามเวลาของ Server เป็นหลัก
- วีเจที่ได้รับรางวัลเงินสด หากหลังจบกิจกรรมวีเจไม่สามารถแอคทีฟ ชมไลฟ์
ได้อย่างน้อย 10 ชม. 3 วัน ขึ้นไป หรือมีผิดกฏ วีเจจะไม่ได้รับเงินรางวัลกิจกรรม.อันดับ VJ ที่ได้รับคะแนนมากที่สุด
กิจกรรมจบวันที่ 25 ม.ค. 63 เวลา 23.00 น.

โบนัสประจำสัปดาห์ หมายเหตุ
30 ธ.ค. 6 ม.ค. 13 ม.ค. 20 ม.ค.

66682153
นุไม่บายย😢 โบนัสแชมเปี้ยน : 39,464 ฿2
66574832
ยินดีตอนรับ โบนัสแชมเปี้ยน : 25,410 ฿3
68469202
ยัดของเล่น2รู💦 โบนัสแชมเปี้ยน : 18,028 ฿4
64583880
🌼 โบนัสแชมเปี้ยน : 13,059 ฿5
63899736
{∈ⓖ}💋🌀ฝนลี่🐚 โบนัสแชมเปี้ยน : 10,220 ฿


6
67276711
กดหนูหน่อย โบนัสแชมเปี้ยน : 8,517 ฿
7
65798325
หมวย😘 โบนัสแชมเปี้ยน : 7,097 ฿

8
68027720
💦 โบนัสแชมเปี้ยน : 5,109 ฿
9
56707025
[69]KIYOMI-HOT โบนัสแชมเปี้ยน : 4,258 ฿
10
56603157
69. โบนัสแชมเปี้ยน : 3,122 ฿
11
66249990
ห้องน้ำตลาดสด💦 โบนัสแชมเปี้ยน : 2,413 ฿
12
61219365
Ⓙ❹Ⓟ🍏🍏🍏 โบนัสแชมเปี้ยน : 1,844 ฿
13
57514591
🍆🐚💦 โบนัสแชมเปี้ยน : 1,419 ฿
14
63725558
ยัดสองรู💦 โบนัสแชมเปี้ยน : 1,135 ฿
15
85563814
Vjyura😍 โบนัสแชมเปี้ยน : 850 ฿
16
30321758
[мเƒล]liadani💦
17
68185262
คิดถึงได้ไหม!!
18
54309276
(77)lยสดllตกใน
19
60685954
[8❽8]🍹หม้อไหม้
20
69259848
คุ่ หลานริมทะเล
21
66932619
👻
22
69028451
.
23
67409646
อยาก
24
60383288
🎧
25
55583572
HBDtome🥕🍆
26
54947140
Ⓙ❹Ⓟ🎖N’เพลิน🎖
27
53104944
น้ำปั่นกางเต้น⛺
28
63515920
[DF]Lisaa💦
29
59771115
★Ď𝐢Ƴ☆ploypilin
30
68907617
🤍Amanda🤍
คะแนนกิจกรรมอัพเดทเวลา
update time: 19/01/2021 03:05

อันดับ USER ที่ได้คะแนนมากที่สุด

อันดับ USER หมายเหตุ
1 695738XX

2 693174XX

3 544899XX

4 698003XX

5 696721XX

6 527426XX
7 612106XX
8 558698XX
9 531965XX
10 888770XX
11 513946XX
12 567240XX
13 502092XX
14 570146XX
15 642989XX
16 893908XX
17 663410XX
18 336811XX
19 682316XX
20 888225XX
คะแนนกิจกรรมอัพเดทเวลา
update time: 19/01/2021 03:05

= มีสิทธิได้รับรางวัล 6,000 บาท

= มีสิทธิได้รับรางวัล 2,000 บาท

= มีสิทธิได้รับรางวัล 1000 บาท

= มีสิทธิได้รับรางวัล 600 บาท

= มีสิทธิได้รับรางวัล 400 บาท

= มีสิทธิได้รับยศ Maserati 15 วัน

= มีสิทธิได้รับยศ Maserati 10 วัน

= มีสิทธิได้รับยศ Maserati 7 วัน

= MSexy ไม่ครบตามที่เงื่อนไขกำหนด

= MDoll ไม่ครบตามที่เงื่อนไขกำหนด

= มีสิทธิได้รับรางวัล 120,000 คูปอง

= มีสิทธิได้รับรางวัล 80,000 คูปอง

= มีสิทธิได้รับรางวัล 50,000 คูปอง

= มีสิทธิได้รับรางวัล 50,000 คูปอง

= มีสิทธิได้รับรางวัล ยศพิเศษ Platinum Crown


อันดับ VJ ที่ได้คะแนนมากที่สุด รอบที่ 4
อันดับ VJ หมายเหตุ
1
66682153
นุไม่บายย😢
2
68469202
ยัดของเล่น2รู💦
3
67276711
กดหนูหน่อย
4
63899736
{∈ⓖ}💋🌀ฝนลี่🐚
5
64583880
🌼
6
66574832
ยินดีตอนรับ
7
56603157
69.
8
65798325
หมวย😘
9
66249990
ห้องน้ำตลาดสด💦
10
61219365
Ⓙ❹Ⓟ🍏🍏🍏

คะแนนกิจกรรมอัพเดทเวลา
update time: 19/01/2021 03:05:00


WinNine Pacific Pty Ltd Level 20, Zenith Center, 821 Pacific Hwy, Chatswood NSW 2067 Australia
Access step of the website
To start accessing this website (https://www.mlive.la/) The company assumes that you have accepted all personal policy as mentioned.