อันดับ วีเจที่ได้รับ
"Little Baby"
มากที่สุด


60664699
4ญเปิดซิงน้องชา

69259848
คุ่ หลานริมทะเล

56813782
Ⓙ❹Ⓟ🎖MOMO🎖
Little baby โบนัสชิงแชมป์
วีเจที่รับของขวัญ little baby มากที่สุดตามเงื่อนไขจะได้รางวัล
โดยยิ่งมียอดส่งมากจะได้รับโบนัสสะสมมาก
29 ธ.ค. 63 (00.01น.) – 28 ม.ค. 64 (22.00น.)

little baby
1,000 คูปอง
อันดับ เงินรางวัล Special Ranking
อันดับ 1 เงินรางวัลจากยอดสะสม
โบนัสแชมเปี้ยน Little Baby
ดาว MASERATI 15 วัน
อันดับ 2 ดาว MASERATI 10 วัน
อันดับ 3 - 5 ดาว MASERATI 7 วัน
อันดับ 6 - 10 -

หมายเหตุ : วีเจที่มีสิทธิ์ได้รับเงินรางวัล จะต้องเป็นวีเจที่มียอด Little Baby 300 ชิ้นขึ้นไป
ภายในช่วงเวลากิจกรรม

ยอดสะสม Little Baby จะนับจากการรับของขวัญที่คนดู (USER) ส่งให้เท่านั้น
โบนัสพิเศษ!!
วีเจที่ได้ยอด Little Baby อันดับ 1-5

ในวันที่ 2 ม.ค. / 9 ม.ค. / 16 ม.ค. / 23 ม.ค. เวลา 22.00น.
จะได้รับ รางวัลยอดโบนัสสะสม
อันดับ 1 ได้รับ 2,000 บาท
อันดับ 2 ได้รับ 1,000 บาท
อันดับ 3 ได้รับ 500 บาท
อันดับ 4 ได้รับ 300 บาท
อันดับ 5 ได้รับ 200 บาท

รางวัล User สำหรับ Little baby
โบนัสแชมเปี้ยน

อันดับ 1 รับรางวัล 100,000 คูปอง + Grand Crown 7 วัน
อันดับ 2 รับรางวัล 80,000 คูปอง + Grand Crown 5 วัน
อันดับ 3 รับรางวัล 50,000 คูปอง + Grand Crown 3 วัน

หมายเหตุ
- สงวนสิทธิ์หากวีเจส่งของขวัญให้กับวีเจด้วยกัน จะไม่นับคะแนนกิจกรรม
- VJ ranking ขอสงวนสิทธิ์ให้เฉพาะวีเจที่เซ็นสัญญาแบบธรรมดา และ VJ Global
- วีเจที่ได้รับรางวัลเงินสด หากหลังจบกิจกรรมวีเจไม่สามารถแอคทีฟ ชมไลฟ์
ได้อย่างน้อย 10 ชม. 3 วัน ขึ้นไป หรือมีผิดกฏ วีเจจะไม่ได้รับเงินรางวัลกิจกรรม
- VJ / User ที่ติดอันดับทุกกิจกรรม จะได้รับดาวพิเศษ
MASERATI / ยศพิเศษ Grand Crown โดยระยะเวลาจะนับต่อกัน
- VJ ที่มีสิทธิ์ได้รับเงินรางวัลจะต้องเป็นวีเจที่มียอดของขวัญกิจกรรม
ครบตามที่กำหนด ภายในช่วงเวลาเท่านั้น
- VJ ที่ร่วมกิจกรรมนับเฉพาะการจัดรายการและพูดคุยกับผู้เล่นเท่านั้นในกรณีนอน
ส่องห้องเปล่าพื้น เพดาน จอดำหรือทำสิ่งไม่เหมาะสมกับการจัดรายการ
จะถูกตัดสิทธิ์การได้รับรางวัล
- กรณีที่ยอดของขวัญเท่ากัน จะให้สิทธิ์วีเจที่ได้รับของขวัญก่อน
และยูสเซอร์ที่ส่งก่อนมีอันดับสูงกว่า
- ประกาศผลกิจกรรมภายใน 5 วันทำการ หลังจบกิจกรรม
- หากมีการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโดยทีมงานจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
- การร่วมกิจกรรมและรับรางวัลต้องอยู่ภายใต้เงื่อนไขบริษัท
- เวลาอ้างอิงตามเวลาของ Server เป็นหลัก
- คำตัดสินของทีมงานถือว่าเป็นที่สิ้นสุดอันดับ "VJ ที่ได้รับ Little Baby" มากที่สุด
กิจกรรมจบวันที่ 28 ม.ค. 63 เวลา 22.00 น.

โบนัสประจำสัปดาห์ หมายเหตุ
2 ม.ค. 9 ม.ค. 16 ม.ค. 23 ม.ค.

60664699
4ญเปิดซิงน้องชา โบนัสแชมเปี้ยน : 15,499 ฿2
69259848
คุ่ หลานริมทะเล โบนัสแชมเปี้ยน : 7,026 ฿3
56813782
Ⓙ❹Ⓟ🎖MOMO🎖 โบนัสแชมเปี้ยน : 4,133 ฿

4
61219365
Ⓙ❹Ⓟ🍏🍏🍏 โบนัสแชมเปี้ยน : 3,719 ฿5
58995515
Ⓙ❹Ⓟ🎖AUDI🎖WONG โบนัสแชมเปี้ยน : 3,513 ฿
6
64275469
เบ็ดแตกพุ้ง💦 โบนัสแชมเปี้ยน : 3,306 ฿7
64660500
อ่อยพม่า โบนัสแชมเปี้ยน : 3,099 ฿
8
54521178
[R£D]Alia🌹🌹 โบนัสแชมเปี้ยน : 2,686 ฿
9
54947140
Ⓙ❹Ⓟ🎖N’เพลิน🎖 โบนัสแชมเปี้ยน : 1,653 ฿
10
30321758
[мเƒล]liadani💦 โบนัสแชมเปี้ยน : 826 ฿
11
58113597
[ʍίϯε]jessy💦
12
54592058
...


13
57514591
🍆🐚💦
14
66682153
นุไม่บายย😢
15
66932619
👻
16
68469202
ยัดของเล่น2รู💦
17
65037139
พี่น้องท้องชนกั
18
65329924
ทรายขอบเตียง🐚
19
67409646
อยาก
20
60383288
🎧
คะแนนกิจกรรมอัพเดทเวลา
update time: 19/01/2021 03:05

= มีสิทธิได้รับรางวัล 2,000 บาท

= มีสิทธิได้รับรางวัล 1,000 บาท

= มีสิทธิได้รับรางวัล 500 บาท

= มีสิทธิได้รับรางวัล 300 บาท

= มีสิทธิได้รับรางวัล 200 บาท

= มีสิทธิได้รับยศ Maserati 15 วัน

= มีสิทธิได้รับยศ Maserati 10 วัน

= มีสิทธิได้รับยศ Maserati 7 วันอันดับ "USER ที่ส่ง Little Baby" มากที่สุด

อันดับ USER หมายเหตุ
1 541087XX

2 613174XX

3 528338XX

4 566149XX

5 887103XX

6 834197XX

7 300638XX

8 550750XX

9 591397XX

10 613016XX

11 610838XX

12 303714XX

13 887089XX

14 610485XX

15 633630XX

16 646454XX

17 631551XX

18 505015XX

19 612106XX

20 638547XX

คะแนนกิจกรรมอัพเดทเวลา
update time: 19/01/2021 03:05

= มีสิทธิได้รับรางวัล 100,000 คูปอง

= มีสิทธิได้รับรางวัล 80,000 คูปอง

= มีสิทธิได้รับรางวัล 50,000 คูปอง

= มีสิทธิได้รับรางวัล ยศพิเศษ Grand Crown
WinNine Pacific Pty Ltd Level 20, Zenith Center, 821 Pacific Hwy, Chatswood NSW 2067 Australia
Access step of the website
To start accessing this website (https://www.mlive.la/) The company assumes that you have accepted all personal policy as mentioned.