TOP UP
Language :


การใช้งานเบื้องต้น,แนะนำเมนูแอพ
1. สามารถดาวน์โหลดแอพได้ทั้ง 2 ระบบ Android และ iOS2. จากนั้นสามารถเข้าแอพผ่านทางไอคอน MLive ได้เลย !3. เมื่อเข้าแอพมาแล้วจะพบกับหน้าล็อคอิน สามารถใช้ไอดี FB ,Twitter ,Google+ หรือ MLive ID เพื่อล็อคอินเข้าแอพได้เลย
เมื่อเข้าแอพ MLive มาแล้วจะพบหน้าจอล็อคอิน โดยสามารถใช้ Facebook , Twitter ,Google+ หรือ MLive ID ได้
หน้าหลักและการใช้งานปุ่มต่างๆ
หน้าต่าง ME จะสามารถเปลี่ยนรูปโปรไฟล์,ชื่อ,เพศ และ ลายเซ็นต์หน้าจอดู JV ไลฟ์(LIVE) และปุ่มต่างๆหน้าจอขึ้นไลฟ์ LIVE


FOLLOW US ON
WinNine Pacific Pty Ltd Level 20, Zenith Center, 821 Pacific Hwy, Chatswood NSW 2067 Australia
การใช้งานเว็บไซต์
การเข้าใช้เว็บไซต์นี้ (https://www.mlive.la/) บริษัทฯ ถือว่า ท่านได้ยอมรับใน นโยบายข้อมูลส่วนบุคคล ทั้งหมดที่ระบุไว้