TOP UP
Language :


MLive ระบบแจ๊คพอตส่งไอเทมลุ้นรับคูปอง 500 เท่า
เมื่อส่งไอเทมจะมีโอกาสติดแจ๊คพอตได้รับคูปองเพิ่มจากราคาคูปองของไอเทมที่ส่ง โดยมีโอกาสได้รับคูปองสูงสุด 500 เท่า เมื่อส่งไอเทมที่มีโอกาสติดแจ๊คพอตทุกครั้งจะมีโอกาสลุ้นรับคูปองเพิ่มตั้งแต่ 10 - 500 เท่า


หากติดแจ๊คพอตจะมีสัญลักษณ์ด้านล่างไอเทมที่ส่ง โดยหากได้แจ๊คพอต 500 เท่า จะมีเอฟเฟคแสดงด้วย


FOLLOW US ON
WinNine Pacific Pty Ltd Level 20, Zenith Center, 821 Pacific Hwy, Chatswood NSW 2067 Australia
การใช้งานเว็บไซต์
การเข้าใช้เว็บไซต์นี้ (https://www.mlive.la/) บริษัทฯ ถือว่า ท่านได้ยอมรับใน นโยบายข้อมูลส่วนบุคคล ทั้งหมดที่ระบุไว้