TOP UP
Language :
MLive ระบบ VIP

รายละเอียด
 • ภายใน 30 วัน, เมื่อเติมคูปองสะสมครบถึงยอดที่กำหนดจะได้รับสิทธิ์ VIP ระดับนั้นทันที
 • กรณีที่มี VIP อยู่แล้ว ถ้าภายใน 30 วัน เติมสะสมคูปองถึงยอดขั้นปัจจุบัน จะต่ออายุ VIP ให้สูงสุด 30 วัน
  (ตัวอย่าง: มี RED VIP เหลือ 15 วัน หากภายใน 30 วัน เติมสะสมได้ 15,000 คูปอง จะกลายเป็น RED VIP คงเหลือ 30 วัน)
 • กรณีที่มี VIP อยู่แล้ว ถ้าภายใน 30 วัน เติมสะสมคูปองถึงยอด VIP ระดับถัดไป ระดับ VIP จะอัพขึ้นและมีอายุ 30 วัน
  (ตัวอย่าง: มี RED VIP เหลือ 15 วัน หากภายใน 30 วัน เติมสะสมได้ 100,000 คูปอง จะกลายเป็น Purple VIP คงเหลือ 30 วัน)
 • VIP จะหมดอายุทันทีเมื่อครบ 30 วัน ถ้าไม่มีการเติมเงินเข้ามาหรือยอดการเติมเงินภายใน 30 วันไม่ถึงที่กำหนด
  (ตัวอย่าง: เมื่อหมดอายุ Silver Crown VIP ถ้ามียอดเติมสะสม 30 วันแค่ 150,000 คูปอง (ไม่ถึงระดับของ Silver Crown VIP ที่ 250,000 คูปอง) จะกลายเป็น Normal ทันที )
 • เริ่มนับยอดเติมคูปองสะสมตั้งแต่วันที่ 3 ตุลาคม เวลา 17.00น. เป็นต้นไป

รูป
VIP
RED VIP(30วัน)
Purple VIP(30วัน)
Silver crown (30วัน)
Gold crown(30วัน)
Diamond crown (30วัน)
King crown (30วัน)
คูปองสะสม
15,000
100,000
250,000
600,000
2,500,000
5,000,000หมายเหตุ
 • ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงหากเกิดปัญหาโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • คำตัดสินของทีมงานถือว่าเป็นที่สิ้นสุด


FOLLOW US ON
Winnine Pacific Pty Ltd ,NSW Australia